കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പ് ബിസിനസ്- പ്രതിവർഷം 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പ് ബിസിനസ്- പ്രതിവർഷം 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കൂ

4.5, 63 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 45 min (11 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ സൈക്കിൾ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണോ?ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ കട വിജയകരമായി ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകും. നിങ്ങളൊരു ഉത്സാഹിയായ സൈക്കിൾ യാത്രികനായാലും ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് അവസരത്തിനായി നോക്കുന്നവരായാലും, ഈ കോഴ്‌സ് ഒരു സൈക്കിൾ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. വിപണി ഗവേഷണം, ശരിയായ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തൽ, ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉറവിടം, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ കോഴ്സ് കവർ ചെയ്യും.

സൈക്കിൾ ബിസിനസ്സ് ലാഭകരമാണോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സംശയം മാറ്റാം. സൈക്കിൾ ബിസിനസ്സ് ഇന്ത്യയിൽ, എന്തുകൊണ്ടും ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. സൈക്ലിംഗിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനപ്രീതിയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കയും കാരണം, അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഈ വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഇതിലും നല്ല സമയം ഇനിയില്ല.

ഒരു സൈക്കിൾ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെന്ന് അറിയാം. തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ റീട്ടെയിൽ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ബിസിനസ് നടത്തി 5 വർഷത്തെ പരിചയം ഉള്ള മെന്ററായ കിരൺ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനും വിജയം നേടുന്നതിനുമുള്ള പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ വിജയകരമായ ഒരു സൈക്കിൾ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാമെന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് തുറക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ തുടങ്ങണോ, തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു തീർച്ച ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ, ഇന്ന് തന്നെ സാമ്പത്തിക വിജയത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ!

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
11 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 45 min
7m 7s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

കോഴ്സിന്റെ അവലോകനം. കൂടാതെ, സൈക്കിൾ ബിസിനസിന്റെ സാധ്യതകളും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളും.

7m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ മെന്ററെ കണ്ടുമുട്ടുക

നിങ്ങളുടെ മെന്ററിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും പ്രായോഗിക ഉപദേശങ്ങളും നൽകുന്ന സൈക്കിൾ ബിസിനസിലെ വിദഗ്ധൻ ആണത്.

18m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 3
സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പ് ബിസിനസ് - അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

ഒരു സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം. ഇതിൽ തരങ്ങളും ഉറവിടങ്ങളും മത്സരവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

7m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മൂലധന ആവശ്യകത, ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ & സർക്കാർ പിന്തുണ

ഒരു റീട്ടെയിൽ സൈക്കിൾ ബിസിനസ്സ്, ലോൺ ഓപ്ഷനുകൾ, സർക്കാർ സഹായ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

7m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 5
സ്ഥലം, ലൈസൻസുകൾ & അനുമതികൾ

ശരിയായ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും നിങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലൈസൻസുകളും അനുമതികളും ആവശ്യമാണ്.

12m 3s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഷോറൂം ആശയം, മനുഷ്യശക്തി & സംഭരണം

വ്യത്യസ്ത ഷോറൂം ആശയങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ മനുഷ്യശക്തി, കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉറവിടമാക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സ്ഥലങ്ങങ്ങൾ എന്നിവ അറിയാം.

14m 2s
play
ചാപ്റ്റർ 7
അക്കൗണ്ടിംഗ്, ഫിനാൻസിംഗ് & കസ്റ്റമർ സംതൃപ്തി

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗും ഫണ്ടിംഗ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും പഠിക്കാം. മികച്ച ഉപഭോക്തൃ സേവനവും പരാതികൾ പരിഹരിക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും.

9m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 8
മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡിമാൻഡ് & സപ്ലൈ

സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ഇൻവെന്ററി മാനേജ്‌മെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും പരിരക്ഷിക്കും.

4m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഫ്രാഞ്ചൈസി - നല്ലതോ ചീത്തയോ?

ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളും അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓപ്ഷനാണോ എന്നതും മനസ്സിലാക്കാം.

6m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ചെലവും ലാഭവും

ഒരു സൈക്കിൾ റീ ട്ടെയിൽ ഷോപ്പ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വിവിധ ചെലവുകൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നൊക്കെ അറിയാം.

7m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 11
വെല്ലുവിളികളും നിഗമനങ്ങളും

ഒരു സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാം. കൂടാതെ, അത്യാവശ്യ പാഠങ്ങളുടെയും കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹം നേടാം.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ
  • സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ വ്യവസായം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ
  • തങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് ഉടമകൾ
  • കരിയർ മാറാനും സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ വ്യവസായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നോക്കുന്ന വ്യക്തികൾ 
  • അവരുടെ അറിവും കഴിവുകളും വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണലുകൾ
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ
  • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനുള്ള ധനസഹായം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാമെന്നും സർക്കാർ പിന്തുണ ആക്‌സസ് ചെയ്യാമെന്നും അറിയാം 
  • ശരിയായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
  • നിങ്ങളുടെ ഷോറൂം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച രീതികൾ
  • ഫ്രാഞ്ചൈസി അവസരങ്ങളുടെ ഗുണവും ദോഷവും, പൊതുവായ വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
25 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

സൈക്കിൾ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പ് ബിസിനസ്- പ്രതിവർഷം 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കൂ

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക