4.6 from 41K റേറ്റിംഗ്‌സ്
 2Hrs 10Min

UPSC കോഴ്സ്

നിങ്ങളുടെ UPSC പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാം, UPSC ടോപ്പർ ആകാം

ഈ കോഴ്‌സ് ഈ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ് :

How to Crack UPSC
 
വ്യക്തിഗത ധനകാര്യ കോഴ്‌സുകൾ(14)
കൃഷി കോഴ്‌സുകൾ(19)
ബിസിനസ്സ് കോഴ്‌സുകൾ(34)
 

ഈ കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്

 
ആകെ കോഴ്‌സ് ദൈർഘ്യം
2Hrs 10Min
 
പാഠങ്ങളുടെ എണ്ണം
19 വീഡിയോകൾ
 
നിങ്ങൾ എന്തു പഠിക്കും?
കരിയർ ബിൽഡിംഗ് ഗൈഡൻസ്, Completion Certificate
 
 

UPSC പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര കോഴ്‌സാണ് ഇത്. UPSC  പരീക്ഷയിൽ പുതുതായി ചേരുന്നവർക്കും അത് മറികടക്കാനുള്ള മികച്ച മാർഗം തേടുന്നവർക്കും വേണ്ടിയാണ് കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. UPSC -ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പ്രയാസകരമാണെന്നു ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും വൈദഗ്ധ്യവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് UPSC ക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കാമെന്നും  വിജയം നേടാമെന്നും മനസിലാക്കാം.

കോഴ്‌സ് UPSC  തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ എല്ലാ നിർണായക വശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ UPSC നേടാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റാനും UPSC  പരീക്ഷാ രീതിയും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയും മനസ്സിലാക്കാനും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പരിശോധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെയും റേറ്റിംഗുകളുടെയും ശരിയായ സംയോജനം കണ്ടെത്താനും ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി, പഠനരീതി, വേഗത എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായി പഠനത്തിനും തയ്യാറെടുപ്പിനും ഒരു സ്ഥിരമായ ദിനചര്യ എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സിൽ നിന്ന്, നിങ്ങൾക്കായി ഫലപ്രദമായ ഒരു പഠന പദ്ധതി എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ സമയം ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലുടനീളം എങ്ങനെ പ്രചോദിതരായി തുടരാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധൻ,രവി ഡി ചന്നണ്ണവർ, ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നേടുന്നതിന് നിങ്ങളെ നയിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു തൂപ്പുകാരനിൽ നിന്നും ആദരണീയനായ ഒരു IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെ തെളിവാണ്. ശരിയായ മാനസികാവസ്ഥയും പരീക്ഷയോടുള്ള സമീപനവും വികസിപ്പിക്കാൻ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ffreedom ആപ്പിന്റെ UPSC കോഴ്‌സിൽ ഇന്നുതന്നെ എൻറോൾചെയ്യൂ, ഒരു സിവിൽ സർവീസ് എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ, നിങ്ങൾക്ക് UPSC നേടി ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസിലെ പ്രതിഫലദായകമായ ഒരു കരിയറിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കാം.

 

ആർക്കൊക്കെ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?

 • ആദ്യമായി UPSC പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ

 • ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസിൽ കരിയർ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിരുദധാരികൾ

 • തങ്ങളുടെ കരിയർ പാത മാറ്റി സിവിൽ സർവീസിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ

 • മുമ്പ് UPSC  പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിജയിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ

 • UPSC  പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചും തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ ധാരണ വേണ്ട വ്യക്തികൾക്ക്

 

കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?

 • UPSC  പരീക്ഷയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം

 • UPSC യുടെ പരീക്ഷാ ഘടന, ഫോർമാറ്റ്, സിലബസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ

 • എഴുത്തുപരീക്ഷയും അഭിമുഖവും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പരീക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ

 • ഫലപ്രദമായ ഒരു പഠന പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സമയം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലുടനീളം പ്രചോദിതരായിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ.

 • UPSC തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും.

 

മൊഡ്യൂൾസ്

 • ആമുഖം: UPSC പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും മനസ്സിലാക്കാം. പരിശീലനത്തിനുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം .
 • നിങ്ങളുടെ മെന്ററിനെ പരിചയപ്പെടാം : നിങ്ങളുടെ മെന്ററിനെ കുറിച്ചും കോഴ്‌സിലുടനീളം അവരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയാം.
 • എന്തുകൊണ്ട് UPSC?: UPSC ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായ പരീക്ഷകളിലൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസിലെ ഒരു കരിയറിന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.
 • സ്വയം പഠനം v/s ട്യൂഷൻ: സ്വയം പഠനത്തിന്റെയും ട്യൂഷന്റെയും ഗുണദോഷങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് മനസിലാക്കാം.
 • ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ: ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം പഠിക്കാം. ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ UPSC തയ്യാറെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നറിയാം.
 • പരീക്ഷയും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയും: UPSC  പരീക്ഷയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും അറിയാം.
 • തയ്യാറെടുപ്പ് ചെലവ്: യു‌പി‌എസ്‌സി തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും മികച്ചതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യാം.
 • മികച്ചതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ പരിശീലന സ്ഥാപനം: വ്യത്യസ്‌ത പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഗവേഷണം ചെയ്യാമെന്നും താരതമ്യം ചെയ്യാമെന്നും മനസിലാക്കാം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ബജറ്റിനും അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
 • ഓൺലൈൻ കോച്ചിംഗ്: നിങ്ങളുടെ UPSC തയ്യാറെടുപ്പിനിടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിംഗിനെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും അറിയാം.
 • എപ്പോഴാണ് ശ്രമം നിർത്തേണ്ടത്?: UPSC  പരീക്ഷ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ശ്രമം നിർത്താനുള്ള ശരിയായ സമയവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും മനസിലാക്കാം.
 • സംവരണ ക്വാട്ട: വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ക്വാട്ടയെക്കുറിച്ചും അത് UPSC പരീക്ഷയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അറിയാം.
 • കരിയർ & കേഡർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: UPSC  പരീക്ഷ പാസായതിന് ശേഷം ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകുന്ന കേഡറുകളെക്കുറിച്ചും അറിയാം.
 • പരിശീലനം: യു‌പി‌എസ്‌സി തയ്യാറെടുപ്പിനായി ലഭ്യമായ വിവിധ പരിശീലന ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിയാം.
 • വെല്ലുവിളികൾ: UPSC  തയ്യാറെടുപ്പിലെ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്നും അറിയാം.
 • സാമ്പത്തികവും ചെലവുകളും: UPSC തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും അറിയാം.
 • കുടുംബവും കരിയറും: UPSC പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും കരിയറും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കാം.
 • പ്രതിഫലം: ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ആയിത്തീരുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസിലെ കരിയറിന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാം.
 • പൊതുസേവനത്തിനപ്പുറം: UPSC  പരീക്ഷ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമായ വിവിധ തൊഴിൽ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.
 • ഉപസംഹാരം : കോഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുകയും നൽകിയിരിക്കുന്ന പരിശീലനം എങ്ങനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യാം.

 

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

 
Ffreedom App

ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ, റഫറൽ കോഡ് ആയ LIFE കൊടുക്കു, അതിലൂടെ 3,000 രൂപ വരെ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉടൻ നേടു