ബിസിനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ

സർക്കാർ നൽകുന്ന പിന്തുണ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്കും ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്കുമാണ് "ബിസിനസിനായുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ" എന്ന ഗോൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. വിവിധ സ്കീമുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് സാമ്പത്തിക ഭാരം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപജീവന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ffreedom app, പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണലുകൾ നയിക്കുന്ന സബ്‌സിഡികൾ, വായ്പകൾ, ഗ്രാന്റുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പദ്ധതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആഴത്തിലുള്ള കോഴ്‌സുകൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, ffreedom ആപ്പിന്റെ സമഗ്രമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങളും വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശവും ഉൾപ്പെടുന്നു

ബിസിനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ കഴിവുകളും വിഭവങ്ങളും: ffreedom app വഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യൂ

ബിസിനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ കോഴ്‌സുകൾ

മലയാളം ത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോളിൽ 5 കോഴ്‌സുകൾ ഉണ്ട്

10+ ഉപദേശകരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക

ബിസിനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ന്റെ രഹസ്യങ്ങളും നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും മികച്ച രീതികളും വിജയകരവും പ്രശസ്തരുമായ 10+ ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ

എന്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ പഠിക്കണം?
 • സാമ്പത്തിക സഹായവും സബ്സിഡികളും

  നിങ്ങളുടെ മൂലധന നിക്ഷേപവും പ്രവർത്തന ചെലവും കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം, സബ്‌സിഡികൾ, ഇൻസെന്റീവുകൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതികൾ കണ്ടെത്തുക.

 • നൈപുണ്യ വികസനവും പരിശീലന പരിപാടികളും

  നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അറിവും കഴിവുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ നൈപുണ്യ വികസനവും പരിശീലന പരിപാടികളെയും കുറിച്ച് അറിയുക.

 • മാർക്കറ്റ് ആക്സസും എക്സ്പോർട്ട് പ്രമോഷനും

  നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ശ്രദ്ധനേടാനും സഹായിക്കുന്നതിന് വിപണിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, എക്സ്പോർട്ട് പ്രമോഷൻ, ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്കീമുകൾ മനസ്സിലാക്കുക.

 • എൻഡ്-ടു-എൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം

  ബിസിനസ്സ് ഉടമകളുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി വീഡിയോ കോളുകളിലൂടെ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ffreedom ആപ്പിന്റെ പ്ലാറ്റഫോം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

 • നവീകരണവും സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളും

  നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു മത്സരാധിഷ്ഠിത നേട്ടം നൽകാൻ കഴിയുന്ന, നവീകരണത്തെയും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

 • ffreedom appന്റെ പ്രതിബദ്ധത

  ffreedom app ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമായി സർക്കാർ പദ്ധതികൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉപകരണങ്ങളും പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സർക്കാർ പിന്തുണ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്ക് ffreedom ആപ്പിന്റെ വിപുലമായ കോഴ്‌സുകളും നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിനും മെന്റർഷിപ്പിനുമുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ഇക്കോസിസ്റ്റവും ഒരു അവശ്യ ഉറവിടമാക്കുന്നു.

492
വീഡിയോ ചാപ്റ്ററുകൾ
ബിസിനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ കോഴ്‌സുകളിലെ ഓരോ അധ്യായവും താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും കാലികവും മൂല്യവത്തായതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു
14,230
കോഴ്‌സ് പൂർത്തീകരിച്ചു
ബിസിനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ന്റെ പഠന സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകൂ
ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്
PMFME സ്കീമിന് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യവസായം കെട്ടിപ്പടുക്കുക - ffreedom appലെ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സ്
PMFME സ്കീമിന് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യവസായം കെട്ടിപ്പടുക്കുക
ബന്ധപ്പെട്ട ഗോളുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്നതിനായി ഈ പരസ്പരബന്ധിത ഗോളുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

download ffreedom app
download ffreedom app
ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക