വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ്

വീട്ടിലിരുന്ന് ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹോം ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ഗോൾ. വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസുകൾക്ക് ആവശ്യമായ മൂലധന ചെലവുകൾ വളരെ കുറവായതിനാൽ ഈ മേഖല ആളുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നു.

ഉപജീവന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ffreedom app, വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കൽ, ബിസിനസ് ആസൂത്രണം, മാർക്കറ്റിംഗ്, സാമ്പത്തിക മാനേജ്‌മെന്റ്, നിയമപരമായ പാലിക്കൽ എന്നിവ പോലുള്ള അവശ്യകാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന കോഴ്‌സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിജയകരമായ വീട്ടിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചു വിജയം നേടിയ ബിസിനസ് സംഭകരാണ്. കൂടാതെ, ffreedom ആപ്പിന്റെ സമഗ്രമായ ഇക്കോസിസ്റ്റം വീട്ടിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന പിന്തുണയും സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ് കഴിവുകളും വിഭവങ്ങളും: ffreedom app വഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യൂ

വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ് കോഴ്‌സുകൾ

മലയാളം ത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോളിൽ 13 കോഴ്‌സുകൾ ഉണ്ട്

65+ ഉപദേശകരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക

വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ് ന്റെ രഹസ്യങ്ങളും നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും മികച്ച രീതികളും വിജയകരവും പ്രശസ്തരുമായ 65+ ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ

എന്തുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ് പഠിക്കണം?
 • ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും കുറഞ്ഞ ഓവർഹെഡ് ചെലവുകളും

  ഒരു ഹോം അധിഷ്‌ഠിത ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്തിലൂടെ ജോലി സമയങ്ങളിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ലഭിക്കുകയും ഓവർഹെഡ് ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് വളർന്നുവരുന്ന സംരംഭകർക്ക് ആകർഷകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായി മാറുന്നു.

 • വൈവിധ്യമാർന്ന അവസരങ്ങൾ

  വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ അവസരങ്ങളുടെ ഒരു നിരയുണ്ട് - ഫ്രീലാൻസിംഗും ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടറിംഗും മുതൽ ഭവനങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച കരകൗശല വസ്തുക്കളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും വരെ. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾക്കും താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും നേടാനും പഠിക്കുക

 • മാർക്കറ്റിംഗും ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗും

  ശക്തമായ ഒരു ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്റെയും വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക.

 • എൻഡ്-ടു-എൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം

  സഹസംരംഭകരുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കോ സേവനങ്ങൾക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വിപണിയിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്, വീഡിയോ കോളുകളിലൂടെയുള്ള വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ffreedom ആപ്പിന്റെ വിപുലമായ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം നേടുക.

 • നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ വശങ്ങൾ

  രജിസ്ട്രേഷനുകൾ, നികുതികൾ, ഫലപ്രദമായ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന്റെ നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനസിലാക്കുക.

 • ffreedom appന്റെ പ്രതിബദ്ധത

  ffreedom app ഉപയോഗിച്ച്, വിജയകരമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ഉപകരണങ്ങളും പിന്തുണയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പ്രായോഗിക കോഴ്‌സുകളിലൂടെയും നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, വിദഗ്‌ദ്ധ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയും നൽകുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു സംരംഭം സൃഷ്ടിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നവർക്ക് ഫ്രീഡം ആപ്പിലൂടെ പിന്തുണ് ലഭിക്കുന്നു.

2,672
വീഡിയോ ചാപ്റ്ററുകൾ
വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ് കോഴ്‌സുകളിലെ ഓരോ അധ്യായവും താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും കാലികവും മൂല്യവത്തായതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു
52,428
കോഴ്‌സ് പൂർത്തീകരിച്ചു
വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ് ന്റെ പഠന സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകൂ
ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷി- പ്രതിമാസം 9 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കൂ - ffreedom appലെ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സ്
മുത്തുച്ചിപ്പി കൂൺ കൃഷി- പ്രതിമാസം 9 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കൂ
വിജയ കഥകൾ
ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പഠനവും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളും നേടിയ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കൂ
jamaludheen's Honest Review of ffreedom app - Malappuram ,Kerala
Suni Sudheer's Honest Review of ffreedom app - Alappuzha ,Kerala
Shahila beegum's Honest Review of ffreedom app Kerala
Anisha's Honest Review of ffreedom app - Trivandrum ,Kerala
Shahila beegum's Honest Review of ffreedom app Kerala
Anisha's Honest Review of ffreedom app - Trivandrum ,Kerala
ബന്ധപ്പെട്ട ഗോളുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്നതിനായി ഈ പരസ്പരബന്ധിത ഗോളുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ് കോഴ്‌സ് സ്‌നിപ്പെറ്റുകൾ

വിശദമായ വീഡിയോകളിലൂടെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സ് എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കൂ, ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സുകൾ എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തൂ!

Start Home Based Candle Making Business | Candle Making Business in Malayalam
download ffreedom app
download ffreedom app
ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക