കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - 50 ശതമാനം വരെ ലാഭം നേടു. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - 50 ശതമാനം വരെ ലാഭം നേടു

4.3, 444 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 32 min (10 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഹൈഡ്രോപോണിക്ക് കൃഷിയുടെ പിന്നിലെ ആശയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അക്വാപോണിക് എന്ന വാക്ക് അക്വാകൾച്ചർ, ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നിങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം. ഹൈഡ്രോപോണിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കാം: അക്വാകൾച്ചർ, ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്.

മത്സ്യം, മോളസ്കുകൾ, ജലസസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജലജീവികളുടെ കൃഷിയാണ് അക്വാഫാർമിംഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന അക്വാകൾച്ചർ. കർഷകൻ ഒരു ചെറിയ തടാകത്തിന്റെയോ കുളത്തിന്റെയോ രൂപത്തിൽ ഒരു കൃത്രിമ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കുകയും മത്സ്യങ്ങളെ തീറ്റിക്കൊണ്ട് വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മത്സ്യം വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിപണിയിൽ വിൽക്കുകയും വരുമാനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സ് എന്നത് മണ്ണിനുപകരം ജലം വളർത്താൻ ഒരു മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തരമാണ്. വേരുകൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പോഷകങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. മണ്ണിലെ പരമ്പരാഗത കൃഷിയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
10 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 32 min
7m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷി വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചും കോഴ്‌സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ആമുഖം നേടുക.

3m 22s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ പരിചയപ്പെടുക

കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഗൈഡിനെ അറിയുക.

19m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഹൈഡ്രോപോണിക്സ്- അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ വിവരങ്ങളും വ്യവസായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

16m 13s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ഹൈഡ്രോപോണിക്ക് കൃഷിയുടെ തരങ്ങൾ

വ്യത്യസ്ത തരം ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റങ്ങളും അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

15m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 5
മൂലധന ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാർ പദ്ധതികളും

ഒരു ഹൈഡ്രോപോണിക് ഫാമിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ചും ലഭ്യമായ സർക്കാർ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും അറിയുക.

17m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 6
സ്ഥലവും കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യകതകളും

ഒരു ഹൈഡ്രോപോണിക് ഫാമിന് എത്ര സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്നും ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ഥലമാണ് മികച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തുക. ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അവ നിങ്ങളുടെ ഫാമിൽ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അറിയുക.

18m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 7
വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ

ഹൈഡ്രോപോണിക് കൃഷിക്കുള്ള ജല ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ചും ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും അളവും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും അറിയുക.

4m 58s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഹൈഡ്രോപോണിക് ഫാർമിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം

ഹൈഡ്രോപോണിക് ഫാർമിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നു ഈ മോഡ്യൂളിലൂടെ പഠിക്കുക

16m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സിന് അനുയോജ്യമായ സസ്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്രക്രിയയും

ഹൈഡ്രോപോണിക്‌സിന് അനുയോജ്യമായ സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവ നേടുന്നതിന്റെ പ്രക്രിയയും

29m 30s
play
ചാപ്റ്റർ 10
വിലനിർണ്ണയം, ലാഭം, വെല്ലുവിളികൾ

നിങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോപോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ലാഭവിഹിതം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ചെടികളോടും കൃഷിയോടുമുള്ള താല്പര്യം- ചെടികളോടും കൃഷിയോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പ്രധാന ഘടകം
  • ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്- ഒരു ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം
  • യോഗ്യതകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും- പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളോ, പ്രായപാധിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കോഴ്സ് ആണ് ഇത്.
  • കുറച്ച് സ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾ- കുറച്ച് സ്ഥലംവും ബേസിക്ക് ആയ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കോഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങൾ കാണാനും സഹായിക്കും.
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • എന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്ക് കൃഷി- മണ്ണിന്റെ സഹായമില്ലാതെ വെറും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്ക്
  • ഒരു കൃഷി എങ്ങനെ വിജയകരമായി നടത്താം- ഈ ഒരു കൃഷി എങ്ങനെ വിജയകരമായി നടത്താമെന്ന് ഈ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും
  • ഹൈഡ്രോപോണിക്ക് കൃഷിയുടെ ബിസിനസ് സ്കോപ്പ്- ഈ കോഴ്സിലൂടെ ഹൈഡ്രോപോണിക്ക് കൃഷി ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകളെ പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
  • വിവിധ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് സസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി- വിവിധ തരം ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് സസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Hydroponics Farming Course - Earn profit up to 50 percentage
on ffreedom app.
23 June 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download