കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: വിദഗ്ധമായി എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം-അറിയേണ്ടതെല്ലാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

വിദഗ്ധമായി എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം-അറിയേണ്ടതെല്ലാം

4.5, 47.9k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 31 min (8 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെ കുറിച്ച് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലമായി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ, ഈ കോഴ്‌സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്താണെന്നും അതിനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ ധാരണ നൽകും.

ആദ്യം, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. റിവാർഡ് കാർഡുകൾ, ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ കാർഡുകൾ, ക്യാഷ്-ബാക്ക് കാർഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, ക്രെഡിറ്റ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും പ്രതിഫലം നേടുന്നതിനും പണം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കും. യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്റുകൾ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത കാർഡുകൾ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിനെക്കുറിച്ചും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെ അത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നും പലിശയും ഫീസും ഒഴിവാക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ റിവാർഡുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി തന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളതും ആവേശഭരിതനുമായ ഒരു സാമ്പത്തിക അധ്യാപകനാണ് സി എസ് സുധീർ. അദ്ദേഹം കമ്പനിയെ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് ഉപജീവന വിദ്യാഭ്യാസ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുകയും, ഫ്രീഡം ആപ്പിലൂടെ ഉപജീവന വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കോഴ്സിന്റെ മെന്റർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കോഴ്‌സ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് നിർമ്മിക്കാനോ റിവാർഡുകൾ നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവും കഴിവുകളും നൽകും. അതിനാൽ, ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യൂ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കൂ!

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
8 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 31 min
14m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഈ മൊഡ്യൂൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഒരു അവലോകനവും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

6m 2s
play
ചാപ്റ്റർ 2
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ തരങ്ങൾ

റിവാർഡുകൾ, ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, ക്യാഷ്-ബാക്ക് കാർഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

17m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

15m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാം.

7m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 5
എങ്ങനെ ഒരു മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, വ്യത്യസ്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

4m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത

പ്രായം, വരുമാനം, ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

5m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 7
എങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായിഅപേക്ഷിക്കാം?

ഈ മൊഡ്യൂൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂരിപ്പിക്കൽ, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ നില നിരീക്ഷിക്കൽ എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഒരു ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് നൽകുന്നു.

18m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് FAQs

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നതുപോലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉത്തരം നൽകുന്നു.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുതിർന്നവർ
  • ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗത്തിലൂടെ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ
  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗത്തിലൂടെ റിവാർഡുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ
  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വാങ്ങലുകളിൽ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കുകളും ഫീസും ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • അവരുടെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ
  • ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം, യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ
  • വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും
  • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, പലിശയും ഫീസും ഒഴിവാക്കാം, റിവാർഡുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം
  • ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗത്തിനും ശക്തമായ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നതിനുമുള്ള മികച്ച രീതികൾ.
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Course on Credit Card - Learn the hack to use free credit!
on ffreedom app.
12 June 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download