കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കോഴ്‌സ് . കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കോഴ്‌സ്

4.5, 30.7k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
34 min (4 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

"ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കോഴ്സ്" നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ ഗൈഡാണ്. ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആമുഖത്തോടെ ആരംഭിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകളുടെ എല്ലാ അവശ്യ വശങ്ങളും ഈ കോഴ്‌സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം  എന്നും അത് പതിവായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും.

അടുത്തതായി, കൃത്യസമയത്ത് ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതിനും കടം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ക്രെഡിറ്റ് വിനിയോഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഉൾപ്പെടെയുളള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

ശക്തമായ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ആരോഗ്യകരമായ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിന്റെ ആണിക്കല്ലാണ്. ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിങ്ങളുടെ ലോണുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാനും പലിശ നിരക്കിൽ ലാഭിക്കാനും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളിൽ മികച്ച നിബന്ധനകൾ ലഭിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്നും കോഴ്‌സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ നേടാനാകും.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി തന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവനും ആവേശഭരിതനുമായ ഒരു സാമ്പത്തിക അധ്യാപകനാണ് സി എസ് സുധീർ. അദ്ദേഹം കമ്പനിയെ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദ്യാഭ്യാസ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് ഉപജീവന വിദ്യാഭ്യാസ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുകയും, ffreedom app -ലൂടെ ഉപജീവന വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കോഴ്‌സിന്റെ മെന്റർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോർ കോഴ്‌സ് ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറുകളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രവും പ്രായോഗികവുമായ ധാരണ നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും, ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോർ നേടുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അറിവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
4 അധ്യായങ്ങൾ | 34 min
14m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും സാമ്പത്തികമായി അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാം.

6m 13s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അറിയാം. പേയ്‌മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി, ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗം, ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ദൈർഘ്യം എന്നിവ പഠിക്കുക .

6m 6s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ ബാധിക്കുന്നത്?

ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും യോഗ്യത നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാം

4m 57s
play
ചാപ്റ്റർ 4
എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താം?

ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അവ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നും എന്നും മനസിലാക്കുക

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
people
  • തങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മനസ്സിലാക്കാനും അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ
  • ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകളെക്കുറിച്ചും ക്രെഡിറ്റ് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചും പരിമിതമായ അറിവുള്ളവർ
  • ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ സമീപകാല ബിരുദധാരികൾ
  • ഉറച്ച സാമ്പത്തിക അടിത്തറ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
self-paced-learning
  • കണക്കുകൂട്ടലും ഉപയോഗവും ഉൾപ്പെടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകളുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ
  • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ പതിവായി പരിശോധിക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കുന്നതും എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം 
  • കൃത്യസമയത്ത് ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കുന്നതും കടം കുറയ്ക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ 
  • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് വിനിയോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള നുറുങ്ങുകൾ
  • ശക്തമായ ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോറിന്റെ പ്രാധാന്യവും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനവും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Credit Score Course - Always stay credit-ready
on ffreedom app.
20 May 2024
Issue Date
Signature
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ബിസിനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ , സർക്കാർ പദ്ധതികൾ
സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം - നിങ്ങളുടെ വിജയകരമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് നിർമ്മിക്കുക
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
നിക്ഷേപങ്ങൾ , പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം കോഴ്‌സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ , ലോണുകളും കാർഡുകളും
ഒരു വ്യക്തിഗത ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ ഇതു തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം !
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
നിക്ഷേപങ്ങൾ , പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കോഴ്സ് - ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആകൂ
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ഇൻഷുറൻസ് , പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
എങ്ങനെ ഒരു മികച്ച ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ഇൻഷുറൻസ് , നിക്ഷേപങ്ങൾ
ശരിയായ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ഇൻഷുറൻസ് , പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ടേം ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്‌സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
Download ffreedom app to view this course
Download