കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: വിജയകരമായ ഒരു ബേക്കറി ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

വിജയകരമായ ഒരു ബേക്കറി ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?

4.4, 10.7k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr (15 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

വിജയകരമായ ഒരു ബേക്കറി ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
15 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr
11m 50s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ബേക്കറിയും സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സും എങ്ങനെ തുടങ്ങാം?

ഒരു ബേക്കറി, ഡെസേർട്ട് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മികച്ച ആശയമാണെന്ന് ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു

16m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 2
ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ആമുഖം

കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഗൈഡിനെ അറിയുക.

25m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഒരു ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം?

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നു പഠിക്കുക

12m 21s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മൂലധന ആവശ്യകത

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ഒരു ബേക്കറി & മധുരപലഹാര ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മൂലധന ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

10m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ ബേക്കറിക്കും ഡെസേർട്ട് ബിസിനസിനും ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് പഠിക്കുക .

12m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഷെഫും മറ്റ് തൊഴിലാളികളും

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഷെഫും മറ്റ് തൊഴിലാളികളും എങ്ങനെ നിയമിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക

10m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 7
എങ്ങനെയാണ് വില നിർണയിക്കാം ?

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഓരോ ഉത്പന്നത്തിന്റെയും വില എങ്ങനെയാണു നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുക

13m 46s
play
ചാപ്റ്റർ 8
കസ്റ്റമർ സർവീസ്

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ കസ്റ്റമറിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്നും മനസിലാക്കുക

4m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഓൺലൈൻ, ഹോം ഡെലിവറി

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഓൺലൈൻ, ഹോം ഡെലിവറി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയുക

6m 54s
play
ചാപ്റ്റർ 10
സംഭരണവും, മാലിന്യ സംസ്കരണവും

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ ബേക്കറി & മിഠായി ബിസിനസ്സിൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ, മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

7m 6s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും അറിയുക

8m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 12
പ്രവർത്തന ചെലവ്

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ പ്രവർത്തന ചെലവ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യമെന്നു പഠിക്കുക

8m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 13
സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് അറിയുക.

14m 58s
play
ചാപ്റ്റർ 14
വെല്ലുവിളികളും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും

ബേക്കറി സ്വീറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ പൊതുവായി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റും

15m
play
ചാപ്റ്റർ 15
ഉപസംഹാരം

കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങളും കഴിവുകളും നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യും.

നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

വിജയകരമായ ഒരു ബേക്കറി ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം?

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക