ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್: ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ - ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಗೈಡ್‌. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ - ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಗೈಡ್‌

4.4 ರೇಟಿಂಗ್ 166 ರಿವ್ಯೂಗಳಿಂದ
4 hr 18 min (10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು)
ಕೋರ್ಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ

ಕೋರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ

ffreedom app ನ ʼʼಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ - ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಗೈಡ್‌ʼʼ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಜಯಶಂಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಜೇನು ಸಾಕಣೆದಾರರು ಜೇನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  ಜೇನುನೊಣಗಳ  ನಡವಳಿಕೆ, ಜೇನುಗೂಡುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಜೇನುಸಾಕಣೆದಾರರು ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆಯ  ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ  ಜೇನು ಕುಟುಂಬಗಳ  ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು  ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು  ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಣಿ ಜೇನು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೇನು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಜೇನು ನೊಣಗಳ ಸಂಪೂಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ  ರಾಣಿ ಜೇನು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಆಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಜೇನು ಎರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೇಪರ್ಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.  ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಜೇನುಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈಗಾಗಲೇ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು  ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ   ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವವರು  ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಜೇನು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದಿದದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ  ಕೋರ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. 

ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು
10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು | 4 hr 18 min
12m 21s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 1
ಕೋರ್ಸ್‌ ಪರಿಚಯ

ಕೋರ್ಸ್‌ ಪರಿಚಯ

6m 26s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 2
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಪರಿಚಯ

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಪರಿಚಯ

23m 43s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 3
ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಜೇನಿನ ಪರಿಚಯ

ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಜೇನಿನ ಪರಿಚಯ

54m 40s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 4
ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ

ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆ

31m 25s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 5
ರಾಣಿ ಜೇನು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ

ರಾಣಿ ಜೇನು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ

26m 13s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 6
ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜಿಸುವ ವಿಧಾನ

30m 5s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 7
ಜೇನು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತಂತ್ರ

ಜೇನು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ತಂತ್ರ

7m 35s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 8
ಮಿಸ್ರಿ ಜೇನುಗೂಡುಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪ ತೆಗೆಯುವ ತಂತ್ರ

ಮಿಸ್ರಿ ಜೇನುಗೂಡುಗಳಿಂದ ತುಪ್ಪ ತೆಗೆಯುವ ತಂತ್ರ

36m 16s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 9
ಕಾಡು ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವುದು

ಕಾಡು ಜೇನುನೊಣಗಳನ್ನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವುದು

26m 45s
play
ಚಾಪ್ಟರ್ 10
ಯುನಿಟ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ

ಯುನಿಟ್‌ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ

ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?
  • ಜೇನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ರೈತರು
  • ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ರೈತರು
  • ಹಿಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರುವವರು
  • ಜೇನು ಉಪಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವರು
  • ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು
people
self-paced-learning
ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ನಿಂದ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯುವಿರಿ?
  • ಜೇನು ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ
  • ಜೇನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ
  • ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ
  • ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ
  • ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ
ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
life-time-validity
ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ffreedom appನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಕಾದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು.

self-paced-learning
ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
20 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ

ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ನೀವು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ffreedom appನಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು...

ಜೇನು ಕುಟುಂಬ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ - ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್‌ ಗೈಡ್‌

799
50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
Download ffreedom app to view this course
Download
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ
ಖರೀದಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ
ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ