കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ്-പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സമ്പാദിക്കു. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ്-പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സമ്പാദിക്കു

4.2, 1.5k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 15 min (10 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
1,199
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ് കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കായാണ്. ഈ സമഗ്രമായ കോഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച്, ആദ്യം മുതൽ വിജയകരമായ ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാമെന്നും അത് ലാഭകരമാക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. മാർക്കറ്റ് വിശകലനം, ഉൽപ്പന്ന വികസനം, ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയകൾ, മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കോഴ്‌സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സിനു ഈയിടെയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഡിമാന്റുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുകയും, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾക്ക് പകരം പേപ്പർ ബാഗുകൾ ജനപ്രിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സംരംഭകർക്ക് നിരവധി ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഈ കോഴ്‌സ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകളും ലാഭക്ഷമതയും ഉൾപ്പെടെ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകുന്നു. നൂതനമായ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ് ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് മനസിലാക്കാം. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, മാർക്കറ്റിംഗ്, വിൽപ്പന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളിൽ കോഴ്‌സ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവീണയാണ് ഈ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ് കോഴ്‌സിന്റെ മെന്റർ. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും സർക്കാർ സഹായവും ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി അവർ തന്റെ സംരംഭത്തെ മാറ്റി. ഈ കോഴ്‌സിലുടനീളം അവർ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭകനായാലും പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ബിസിനസ്സ് ഉടമയായാലും, ഇത് പേപ്പർ ബാഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ് കോഴ്സ്, വിജയം നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. അതിന്റെ സമഗ്രമായ പാഠ്യപദ്ധതിയും പ്രായോഗിക മാർഗനിർദേശവും ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു ലാഭകരമായ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനും വളർത്താനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
10 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 15 min
7m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിൽ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

3m 1s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ മെന്ററിനെ പരിചയപ്പെടും, അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും വൈദഗ്ധ്യവും അറിയാം.

10m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ

ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർക്കറ്റ് പഠനം, ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണം, സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങൾ, മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ.

12m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മൂലധനം, ലൈസൻസുകൾ, അനുമതി, രജിസ്ട്രേഷൻ ഉടമസ്ഥാവകാശം

ഈ മൊഡ്യൂൾ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ലൈസൻസുകളും അനുമതികളും, മൂലധന സമാഹരണം, ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടന എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

20m 13s
play
ചാപ്റ്റർ 5
അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കൾ, മാൻപവർ, റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ്

പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഫലപ്രദമായ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാം.

7m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 6
പാക്കിംഗും ലേബലിംഗും

ഈ മൊഡ്യൂൾ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ പാക്കിംഗും ലേബലിംഗും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പേപ്പർ ബാഗ് പാക്കേജിംഗും ലേബലിംഗ് നിയമങ്ങളും പാലിക്കാനും പഠിക്കാം.

22m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 7
പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ

പേപ്പർ ബാഗിലെ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണവും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലും അറിയാം.

14m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ലൊക്കേഷൻ, ബ്രാൻഡിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ്

ഈ മൊഡ്യൂൾ ബ്രാൻഡിംഗിന്റെയും വിപണനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയും പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ സ്ഥാപനത്തിന് അനുയോജ്യമായ സൈറ്റ് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

19m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 9
വിലനിർണ്ണയം, ലാഭം, ചെലവുകൾ കസ്റ്റമർ മാനേജ്മെന്റ്

ഈ മൊഡ്യൂൾ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വിലനിർണ്ണയവും ചെലവ് നിയന്ത്രണവും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഫലപ്രദമായ ഉപഭോക്തൃ മാനേജ്മെന്റും പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും.

15m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 10
വെല്ലുവിളികളും നിഗമനങ്ങളും

ഈ മൊഡ്യൂൾ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സിൽ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവയുടെ പരിഹാരങ്ങളും ഉൾകൊള്ളുന്നു.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ
  • തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ
  • പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവുമായ ബിസിനസ് അവസരങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ
  • പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിൽ അവരുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിൽ കരിയർ മാറ്റത്തിനായി നോക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • വിജയകരമായ ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാം 
  • പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വിപണി പ്രവണതകളും ലാഭവും
  • വിവിധ തരം പേപ്പർ ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയകൾ
  • ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സിനായുള്ള ഫലപ്രദമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, മാർക്കറ്റിംഗ്, വിൽപ്പന തന്ത്രങ്ങൾ
  • നൂതനമായ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളും ഒരു അദ്വിതീയ വിൽപ്പന നിർദ്ദേശം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
25 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ്-പ്രതിമാസം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സമ്പാദിക്കു

1,199
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക