Mohammad Abdul Rahaman
Mohammad Abdul Rahaman
Mohammad Abdul Rahaman
🏭 MannaSalva Pickle Home, പശ്ചിമ ഗോദാവരി
ഉപദേശകൻ സംസാരിക്കുന്നു
తెలుగు
हिंदी
ഉപദേശക വൈദഗ്ദ്ധ്യം
ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങും പാക്ക് ചെയ്ത ഫുഡ് ബിസിനസ്സും
ബിസിനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
കൂടുതൽ കാണൂ
Meet Mohammad Abdul Rahaman, a successful entrepreneur. His business "Manna Salwa Pickle Home" specializes in a wide range of both vegetarian and non-vegetarian pickles, selling his products both domestically and internationally. Learn from him and become successful.
വ്യക്തിപരമാക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് Mohammad Abdul Rahaman ആയി സംസാരിക്കണോ?
കൂടുതൽ അറിയുക

ഇത് ശരിക്കും ലളിതമാണ്! കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉപദേശകനെ കുറിച്ച് Mohammad Abdul Rahaman

Mohammad Abdul Rahaman is a role model for aspiring entrepreneurs. Hailing from West Godavari district of Andhra Pradesh, he started his non-veg pickles business in 1997, which he took over from his father. Originally "Manna Salwa Pickle Home," his business now boasts five branches, offering both veg and non-veg pickles....

... With products recognized nationally and internationally, Abdul Rahman's annual income from agriculture reaches Rs 78 lakh. His journey from struggles to success makes him an inspiring mentor through the "Mentor Connect" program. Learn from experienced entrepreneurs like him to achieve your dreams in business and agriculture.

ജനപ്രിയ വിഷയങ്ങൾ

വിദഗ്ധരായ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ കോഴ്‌സുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ffreedom appലെ മറ്റ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ
ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക