കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 9 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കാം . കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 9 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കാം

4.4, 7k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 21 min (13 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ffreedom ആപ്പിലെ ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിംഗ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ട എല്ലാ അറിവുകളും നേടിയെടുക്കാം. കോഴ്‌സിൽ ആപ്പിൾ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മുതൽ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആപ്പിൾ വളർത്തുന്നതിനും വിളവെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള വിപുലമായ ടെക്‌നിക്കുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള ആപ്പിളുകൾ ഏതെന്നും ഓരോ ഇനത്തിനും ഏറ്റവും നന്നായി വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒരു ആപ്പിൾ ഫാം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുംഎന്തൊക്കെയെന്നും, മണ്ണ് തയ്യാറാക്കൽ, ജലസേചനം, കീടനിയന്ത്രണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള മികച്ച രീതികൾ എന്താണെന്നും എല്ലാം ഈ കോഴ്‌സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ആപ്പിൾ മരം വെട്ടിയൊതുക്കൽ, അധിക ഫലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ടെക്‌നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എങ്ങനെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആപ്പിൾ വളർത്തുകയും  വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വിള സംരക്ഷണം, രോഗ പരിപാലനം, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം വൃത്തിയായി സംഭരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

സാങ്കേതിക വശങ്ങൾക്ക് പുറമേ, മാർക്കറ്റിംഗ്, സെയിൽസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്‌മെന്റ്, നിയമപരമായ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ പോലുള്ള അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബിസിനസ്സ് കഴിവുകളും കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലാഭകരവും വിജയകരവുമായ ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് ബിസിനസ്സിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും. പരിചയസമ്പന്നനായ ആപ്പിൾ കർഷകനിൽ നിന്നും ഈ ബിസിനസ്സിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവുകൾ ഈ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാം.

ശരിയായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായി ആപ്പിൾ കൃഷി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനും സ്ഥിരമായ വരുമാനം നേടാനും സാധ്യമാണ്. ഒരു ആപ്പിൾ ഫാം നടത്താനും അതിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായ വരുമാനം നേടാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയായിരിക്കും ffreedom ആപ്പിലെ ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിൽ ചേരുന്നത്.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
13 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 21 min
13m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ആപ്പിൾ കൃഷിയുടെ ഒരു പൊതു അവലോകനം, അതിന്റെ സാധ്യതയുള്ള നേട്ടങ്ങളും കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആമുഖവും ഇതിൽ ഉൾകൊളുന്നു .

5m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ പരിചയപ്പെടാം

അറിവും അനുഭവവും നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്ന പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ആപ്പിൾ കർഷകനുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവസരം.

13m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 3
അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

ഒരു ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ നടണം, എപ്പോൾ നടണം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ അറിയുക

10m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മൂലധനവും ഗവ. സൗകര്യങ്ങളും

ഒരു ആപ്പിൾ ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഗ്രാന്റുകൾ, വായ്പകൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

10m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ആവശ്യമായ ഭൂമി, മണ്ണ്, കാലാവസ്ഥ

ആപ്പിൾ കൃഷി വിജയിക്കാൻ അനുകൂലമായ ഭൂമിയും മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും ആവശ്യമാണ്. ഘടകങ്ങളിൽ മണ്ണിന്റെ തരം, ഭൂപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥാ രീതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

13m 21s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ആപ്പിൾ ഇനങ്ങൾ

കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന വിവിധ തരം ആപ്പിളുകളുടെ ഒരു അവലോകനം, മറ്റ് പ്രദേശങ്ങൾക്ക് അവയുടെ അനുയോജ്യത, കാലാവസ്ഥ, അവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ മനസിലാക്കുക

9m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 7
നിലമൊരുക്കലും നടീൽ പ്രക്രിയയും

നിലം ഒരുക്കുന്നതിലും ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ നടുന്നതിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ. ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ, മികച്ച രീതികൾ എന്നിവ പഠിക്കുക.

7m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ജലസേചനം, വളം, തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യകത

ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ പരിപാലിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു . ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ, വളങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ, തൊഴിൽ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

8m 50s
play
ചാപ്റ്റർ 9
രോഗ നിയന്ത്രണം

ആപ്പിൾ മരങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികളും, കീടനാശിനികളുടെ തരങ്ങളും സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ചികിത്സകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു

14m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 10
വിളവെടുപ്പ്, വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം & സംഭരണം

ആപ്പിൾ വിളവെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം, ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ, വിളവെടുപ്പിനുശേഷം ആപ്പിൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക .

13m 54s
play
ചാപ്റ്റർ 11
മാർക്കറ്റിംഗും കയറ്റുമതിയും

പ്രാദേശികമായി വിൽക്കുന്നതും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതും ഉൾപ്പെടെ കർഷകർക്കുള്ള വിപണന, കയറ്റുമതി ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക

11m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 12
വിളവ്, ചെലവ്, ലാഭം

ഒരു ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവുകളും പ്രതിഫലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ, വിജയകരമായ ഒരു ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് ബിസിനസിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ അറിയുക

6m 46s
play
ചാപ്റ്റർ 13
വെല്ലുവിളികളും അവസാന വാക്കും

കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നങ്ങൾ, കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും പോലുള്ള ആപ്പിൾ കൃഷിയുടെ വെല്ലുവിളികളുടെ ഒരു അവലോകനം, ആപ്പിൾ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • സ്വന്തമായി ആപ്പിൾ-കൃഷി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് മികച്ചതാണ്
  • പുതിയ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന സംരംഭകർക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഉപകാരപ്പെടും
  • ആപ്പിൾ കൃഷിയുടെ ടെക്‌നിക്കൽ, ബിസിനസ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ കോഴ്സ് അനുയോജ്യമാണ്
  • തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദന, വിപണന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്ന ചെറുകിട ആപ്പിൾ കർഷകർക്ക് ഈ കോഴ്സ് നന്നായിരിക്കും
  • ആപ്പിൾ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ആപ്പിൾ മരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കാം
  • ആപ്പിൾ മരങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയായ നടീൽ, പരിപാലന വിദ്യകൾ എന്താണെന്നു അറിയാം
  • ആപ്പിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സംയോജിത കീട പരിപാലന തന്ത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം
  • ആപ്പിളിന്റെ വിളവെടുപ്പും വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസിലാക്കാം
  • ആപ്പിളും ആപ്പിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും കഴിയും എന്ന് പഠിക്കാം
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 9 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കാം

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക