കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ടേം ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്‌സ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ടേം ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്‌സ്

4.6, 17.5k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 14 min (6 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ടേം ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്‌സിലേക്ക് സ്വാഗതം! നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗികവും വിശ്വസനീയവുമായ മാർഗം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണോ? ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഇൻഷുറൻസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഡിമാൻഡ് നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ffreedom ആപ്പിലെ വ്യവസായ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് വിവരമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ഇൻഷുറൻസ് വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള അറിവും ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്നു.

ടേം ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ കോഴ്‌സ് അനുയോജ്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പുതിയ ആളാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അനുഭവം ഉള്ള ആളാണോ. ഇത് പ്രായോഗികവും മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതും ആർക്കും അനുകരിക്കാവുന്നതുമാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ, ശരിയായ പോളിസി തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, നിങ്ങളുടെ കവറേജ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ടേം ഇൻഷുറൻസിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന വശങ്ങളും കോഴ്‌സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഇൻഷുറൻസ് വിപണി വിശാലമാണെന്നും ഇൻഷുറൻസിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും  ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന എല്ലാ ആശങ്കകളെയും മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, ടേം ഇൻഷുറൻസിന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഭാവി എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ലഭിക്കും.

ഇനി വൈകിക്കണ്ട; നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവിയും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ഭാവിയും സുരക്ഷിതമാക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ടേം ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്‌സിൽ ഇന്നുതന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യൂ!

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
6 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 14 min
11m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ടേം ഇൻഷുറൻസ് എന്ന ആശയം മനസ്സിലാക്കാം

8m 26s
play
ചാപ്റ്റർ 2
ടേം ഇൻഷുറൻസിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ടേം ഇൻഷുറൻസിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ

8m 43s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ടേം ഇൻഷുറൻസ് V/s മറ്റ് പ്ലാനുകൾ

ടേം ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും മറ്റ് പ്ലാനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം

21m 9s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ടേം ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

വ്യത്യസ്ത ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്തുകയും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം

4m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 5
രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ടേം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാമോ?

ഒന്നിലധികം പോളിസികൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും

18m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 6
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

ടേം ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച സാധാരണ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ടേം ഇൻഷുറൻസിനെ കുറിച്ചും അത് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവി എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് 
  • ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായത്തിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അനുഭവപരിചയമുള്ളവർക്കും ഇതിലൂടെ  അറിവ് നേടാം 
  • ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ച് മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • തങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പരിരക്ഷ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ, സംരംഭകർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ
  • ഇൻഷുറൻസിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്നാൽ എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ടേം ഇൻഷുറൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും 
  • ലഭ്യമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ടേം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
  • നിങ്ങളുടെ കവറേജ് പരമാവധിയാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പോളിസി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
  • നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഇൻഷുറൻസ് ഓപ്‌ഷനുകൾ എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യാം, വിലയിരുത്താം
  • കാലക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ടേം ഇൻഷുറൻസ് കോഴ്‌സ്

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക