കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: സ്വന്തമായി ഒരു ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ച് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാം!. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

സ്വന്തമായി ഒരു ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ച് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാം!

4.3, 160 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 50 min (10 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല സംഘാടകനാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനം സ്വയം തുടങ്ങാം! 

ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് മേഖല വളരെ വേഗം കുതിച്ചുയരുന്ന ഒന്നാണ്. വ്യവസായപരമായും വാണിജ്യപരമായും , ഇത് മറ്റു പല ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭം കുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒന്നാണ്. 

എല്ലായ്‌പ്പോഴും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഒരു ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സായി വളർന്നു. ഈ കോഴ്സിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
10 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 50 min
4m 42s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

എന്താണ് ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ്', അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഘടന, പ്രധാന ആശയങ്ങൾ, തീമുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖം

6m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ പരിചയപ്പെടാം

നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിനെ അറിയുകയും ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.

29m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും തരങ്ങളും

ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം, ഇവന്റുകളുടെ തരങ്ങൾ, ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ, ട്രെൻഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ അറിയുക.

18m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ആവശ്യമായ മൂലധനം, വായ്പ, സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസുകൾ, അനുമതികൾ

ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിക്ഷേപ ആവശ്യകതകളും വായ്പകളും സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുക.

16m 43s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ലൊക്കേഷൻ, സ്റ്റാഫ് നിയമന പ്രക്രിയ, റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ്, മത്സരം, പ്രവേശനക്ഷമത ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ബിസിനസ്സിനായി ശരിയായ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക. ബിസിനസിൽ ജീവനക്കാരുടെ പങ്ക് അറിയുകയും ജീവനക്കാരെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന

10m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ, യോഗ്യതകൾ, ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ

ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നു മനസിലാക്കുക.

28m 54s
play
ചാപ്റ്റർ 7
മാർക്കറ്റിംഗ്, ബ്രാൻഡിംഗ്, വെണ്ടർ മാനേജ്മെന്റും പേയ്‌മെന്റ് സൈക്കിളും

ഫലപ്രദമായ മാർക്കറ്റിംഗ്, ബ്രാൻഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക.

7m 58s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങ് എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം ?

ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങ് എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാമെന്നും ഈ മോഡ്യൂളിലൂടെ അറിയുക

19m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി, ഡിമാൻഡ്, ചെലവുകളും ലാഭവും

ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ മികച്ച ഉപഭോക്തൃ സേവനം നൽകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും അറിയുക.

25m 44s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ബിസിനസ് വിപുലീകരണം, ഫ്രാഞ്ചൈസി, വെല്ലുവിളികൾ & നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ ഇവന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നും ഫ്രാഞ്ചൈസിംഗ് മോഡ് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. ബിസിനസുകൾ നേരിടുന്ന പൊതുവായ വെല്ലുവിളികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, പ്രായോഗിക ഉപദേശം ഉപയോഗിച്ച് അവയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് അറിയുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • സംഘാടനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾ- നിങ്ങൾക്ക് സംഘാടനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളയാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്
  • ഈവെന്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനോടുള്ള താല്പര്യം- നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിനോടാണ് എങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമാണ്.
  • പ്രായപരിധി- പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രായപരിധിയുമില്ലാതെ ആർക്കും എടുക്കാവുന്ന ഒരു കോഴ്‌സാണ് ഇത്.
  • ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ- നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബ്ൾ ആണ്
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഇവന്റ് മാനേജ്‌മന്റ് ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും
  • എവെന്റ്റ് മാനേജ്‌മന്റ് കമ്പനി ശരിയായ വിധം എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് വഴി പഠിക്കും
  • ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനായി സർക്കാർ വക ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോണുകളെപ്പറ്റിയും നിങ്ങൾ പഠിക്കും
  • ഈ ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ പല തരം ഫോർമാലിറ്റീസ് ആവശ്യമാണ്. അവയെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി ഈ കോഴ്സ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

സ്വന്തമായി ഒരു ഇവൻ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ച് കൂടുതൽ ലാഭം നേടാം!

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക