കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: വിജയകരമായ ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ച് പ്രതിമാസം 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

വിജയകരമായ ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ച് പ്രതിമാസം 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കൂ

4.2, 351 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 49 min (15 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ffreedom ആപ്പിൽ മാത്രമായി ലഭ്യമായതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതുമായ "വിജയകരമായ ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാം" എന്ന കോഴ്‌സിലേക്ക് സ്വാഗതം! ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ് രംഗത്ത് ലാഭകരവും പ്രതിഫലദായകവുമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നൽകി നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് എന്നത് അതിഥികൾക്കായി താമസമൊരുക്കുന്ന സേവനമാണ്, അവിടെ വീട്ടുടമസ്ഥരോ ഹോസ്റ്റുകളോ അവരുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് തുറന്ന് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് സുഖകരവും വ്യക്തിഗതമാക്കിയതുമായ മികച്ച താമസ അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമ്പരാഗത ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നോ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമായി അതിഥികൾക്ക് അവർ സന്ദർശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിലും ജീവിതരീതിയിലും മുഴുകാൻ ഹോംസ്റ്റേകൾ ഒരു സവിശേഷ അവസരം നൽകുന്നു.

കേരളത്തിൽ, മനോഹരമായ കായലുകളാലും പ്രകൃതി ഭംഗിയാലും നിറഞ്ഞ കുട്ടനാട്ടിൽ നമ്മുടെ മെൻറ്റർ ശ്രീ ചാക്കോയും ഭാര്യ സലിമ്മയും വർഷങ്ങളായി വളരെ വിജയകരമായ ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ് നടത്തി വരുന്നു. ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ഹോംസ്റ്റേ ഉടമയിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ വളരെ വിശദമായിത്തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാനാകും.   

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
15 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 49 min
23m
play
ചാപ്റ്റർ 1
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സിന്റെ ആമുഖം

വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളും തത്വങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഹോംസ്റ്റേ യാത്രയ്ക്ക് അടിത്തറയിടുക.

14m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 2
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

ഓപ്പറേഷൻസ് മുതൽ അതിഥി അനുഭവം വരെ, വിജയകരമായ ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ പഠിക്കുക.

15m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സിനായി ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ

നിങ്ങളുടെ ഹോംസ്റ്റേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാം.

16m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം, രജിസ്‌ട്രേഷൻ, ലൈസൻസുകൾ, ഗവണ്മെന്റ് സബ്സിഡി

നിങ്ങളുടെ ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ വശങ്ങൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക.

21m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് സജ്ജീകരിക്കാം

നിങ്ങളുടെ അതിഥികളെ ആകർഷിക്കുകയും അവർക്ക് സ്വന്തം വീട്ടിലേതു പോലുള്ള അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണെന്നും പഠിക്കാം.

20m 37s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സിന്റെ മെനുവും വില നിർണയവും

ഒപ്റ്റിമൽ വിലകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും നിങ്ങളുടെ അതിഥികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മെനു രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുക.

11m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസിനായി ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുകയും പരിശീലനവും

നിങ്ങളുടെ അതിഥികൾക്ക് അസാധാരണമായ സേവനം നൽകുന്ന ഒരു കഴിവുള്ള ടീമിനെ നിയമിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കാനും ഫലപ്രദമായ തന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക.

15m 25s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഹോംസ്റ്റേയിൽ ഒരു ദിനം

ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ഹോസ്റ്റിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസം അറിയുകയും അതുവഴി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടുകയും ചെയ്യുക.

19m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസിനായി മാർക്കറ്റിംഗും പ്രൊമോഷനും

അതിഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഹോംസ്റ്റേയുടെ ആകർഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിജയകരമായ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെയും പ്രമോഷന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കൂ

16m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സിന്റെ ബുക്കിംഗും റിസർവേഷനുകളും

ബുക്കിംഗുകൾ, റിസർവേഷനുകൾ, ഒക്യുപ്പൻസി നിരക്കുകൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യൽ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കുക.

11m 55s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്- കസ്റ്റമർ മാനേജ്മെന്റും ഓഫറുകളും

ശക്തമായ അതിഥി ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക, ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രിയേറ്റീവ് ഓഫറുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

9m 1s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സിന്റെ സ്കെയിലിംഗും വിപുലീകരനവും

നിങ്ങളുടെ ഹോംസ്റ്റേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനും വിപുലീകരണത്തിനുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

14m 13s
play
ചാപ്റ്റർ 13
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ്

നിങ്ങളുടെ ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസിന്റെ സാമ്പത്തിക വശത്തേക്ക് കടക്കുക, ചെലവുകൾ, വരുമാനം, ലാഭവിഹിതം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക.

9m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 14
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസിനായുള്ള ബിസിനസ് പ്ലാൻ

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു സമഗ്ര ബിസിനസ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുക.

6m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 15
ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നിർദേശങ്ങളും

ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടുകയും അവയെ പ്രതിരോധശേഷിയോടെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ
  • സ്വന്തം കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലാഭം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നോക്കുന്ന നിലവിലെ ഹോംസ്റ്റേ ഉടമകൾ
  • സവിശേഷമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സംരംഭം തേടുന്ന സംരംഭകർ
  • സ്പെയർ റൂമുകളോ പ്രോപ്പർട്ടികളോ ഉള്ളവയിലൂടെ ധനസമ്പാദനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • അസാധാരണമായ അതിഥി അനുഭവങ്ങൾ നൽകാനും അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമാനം നേടാനും താൽപ്പര്യമുള്ള ആർക്കും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസിനായി നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം
  • ലാഭക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ വിലനിർണ്ണയ തന്ത്രങ്ങൾ
  • അതിഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ
  • ആശയവിനിമയവും പൊരുത്തക്കേടുകൾ പരിഹരിക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിഥി മാനേജ്മെന്റ് കഴിവുകൾ
  • ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ സുരക്ഷാ പരിഗണനകളും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
23 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

വിജയകരമായ ഒരു ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ച് പ്രതിമാസം 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കൂ

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക