കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആഗോള ബിസിനസ്സ് - കോഴ്സ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആഗോള ബിസിനസ്സ് - കോഴ്സ്

4.5, 29.9k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
5 hr 51 min (17 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

നിങ്ങൾ ലോക ബിസിനസ് വിപണിയിൽ ? ഫ്രീഡം ആപ്പ് "ഒരു ആഗോള ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കോഴ്സ്"തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർക്കും ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമഗ്ര കോഴ്‌സാണ്. 

ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കാം, എന്നാൽ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമീപനവും കൊണ്ട് അത് സാധ്യമാണ്. ഈ കോഴ്സിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഗോള ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഗവേഷണം നടത്താം, ഒരു സോളിഡ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. കൂടാതെ, ശക്തമായ ഒരു ടീമിനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

മിക്ക ആളുകളും നഗരത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും അവർ ഒരു ആഗോള ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ. സൗകര്യകരമായ  സാഹചര്യങ്ങൾ, മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന് കാരണം. എന്നാൽ ഈ കോഴ്‌സിലെ നമ്മുടെ മെന്റർമാരായ ശ്രീമതി.ഛായ നഞ്ചപ്പ, ശ്രീ. മധുസൂദനൻ, ശ്രീ. മധുചന്ദൻ, ശ്രീ. കുടുനല്ലി വിശ്വനാഥ് എന്നിവർ, ഒരു ഗ്രാമ പ്രദേശത്തു നിന്നും തങ്ങളുടെ ആഗോള ബിസിനസുകൾ ആരംഭിച്ചവരാണ്.

ഈ മെന്റർമാർ ഗ്രാമ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള ബിസിനസ്സ് കഠിനാധ്വാനം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ആഗോള വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനാകും എന്ന് നമ്മുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തു നിന്നും ആഗോള തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കാം.

കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് വിജയകരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് കോൺടാക്റ്റുകളുടെ നെറ്റ്‌വർക്കിനെ പറ്റിയും അറിയാനായി സാധിക്കും. ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ, ഒരു ആഗോള ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
17 അധ്യായങ്ങൾ | 5 hr 51 min
22m 25s
play
ചാപ്റ്റർ 1
നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റെർസിനെ അറിയൂ

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, കോഴ്‌സിലുടനീളം നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണലുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം

18m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 2
എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കണം?

ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോളുള്ള നേട്ടങ്ങളും സാധ്യതകളും അറിയുകയും, എവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ചർച്ച് ചെയുന്നു.

17m 11s
play
ചാപ്റ്റർ 3
സാമൂഹിക സ്വീകാര്യതയും പ്രതിരോധവും

ഈ മൊഡ്യൂൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപഴകലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രാദേശിക ഇടത്ത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് എങ്ങനെ പിന്തുണ നൽകാമെന്നും പഠിപ്പിക്കും.

12m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 4
നമ്മുക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തരം ബിസിനസും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസുകളെക്കുറിച്ചും ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

30m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 5
മൂലധനവും ധനകാര്യവും

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുതൽ മുടക്കുകളെ കുറിച്ചും ധനസഹായ സ്രോതസ്സുകളും അറിയുക.

26m 57s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഉടമസ്ഥാവകാശവും രജിസ്ട്രേഷനും

ഈ മൊഡ്യൂൾ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയും രജിസ്ട്രേഷനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപനത്തെയും പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാം.

13m 2s
play
ചാപ്റ്റർ 7
നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ആഗോള കോർപ്പറേറ്റ് നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ചർച്ച ചെയുന്നു.

13m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 8
സർക്കാർ പിന്തുണയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

ഗ്രാമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കമ്പനികൾക്കുള്ള സർക്കാർ സഹായം ഈ മൊഡ്യൂൾ വിവരിക്കും. ബിസിനസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് സംരംഭങ്ങളും സേവനങ്ങളും കണ്ടെത്താം.

12m 48s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ലോജിസ്റ്റിക്സും

ലോജിസ്റ്റിക്‌സും ഗതാഗതവും ആഗോള ബിസിനസുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്നും ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.

26m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 10
എച്ച്ആർ & പ്രൊഫഷണൽ ടീം രൂപപ്പെടുത്തൽ

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടീമിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യൽ, പരിശീലനം, മാനേജിംഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ആഗോള ബിസിനസ്സിൽ മാനവ വിഭവശേഷിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

26m 17s
play
ചാപ്റ്റർ 11
സാങ്കേതികവിദ്യ

ഈ മൊഡ്യൂൾ ഒരു ആഗോള ബിസിനസ്സിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രാധാന്യവും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും അത് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

19m 39s
play
ചാപ്റ്റർ 12
കോർപ്പറേറ്റ് & ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത

ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ബിസിനസുകളുടെ കോർപ്പറേറ്റ്, ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനും ഈ മൊഡ്യൂൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

24m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 13
മാർക്കറ്റിംഗ് & ബ്രാൻഡിംഗ്

ഈ മൊഡ്യൂൾ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെയും ബ്രാൻഡിംഗിന്റെയും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാമെന്നും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

31m 7s
play
ചാപ്റ്റർ 14
നിക്ഷേപം, സുസ്ഥിരത, വളർച്ച

ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപുലീകരണ ശ്രമങ്ങളുടെയും സുസ്ഥിരമായ വളർച്ചയ്ക്കും ആഗോളതലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

31m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 15
ആഗോളതലത്തിലേക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കൽ

ഫ്രാഞ്ചൈസിംഗ്, ലൈസൻസിംഗ്, നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ വളർച്ചാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ശരിയായത് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതും ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

9m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 16
സാമൂഹിക സ്വാധീനവും പരിവർത്തനവും

ഈ മൊഡ്യൂൾ ബിസിനസ്സുകളുടെ സാമൂഹിക സ്വാധീനത്തിലും പരിവർത്തനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ആഗോള വിപുലീകരണത്തിന്റെ പോസിറ്റീവും പ്രതികൂലവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ.

12m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 17
ഉപസംഹാരം

ഈ അവസാന മൊഡ്യൂളിൽ, കോഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിനപ്പുറം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകരും ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ഉടമകളും
  • അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസിലെയും , ആഗോള പ്രവർത്തന മേഖലയിലെയും പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഗുണകരമാണ് 
  • സ്വന്തം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും ആഗോളതലത്തിലെ പ്രക്രിയയകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളും
  • അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുകിട ഇടത്തരം ബിസിനസുകളുടെ മാനേജർമാരും ലീഡർമാരും
  • ബിസിനസ്സ്, ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്നീ മേഖലകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ സമീപകാല ബിരുദധാരികൾ
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി സാധ്യതയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ട മാർക്കറ്റ് റിസേർച്ചിനെയും അനലൈസിനെയും കുറിച്ചറിയാം 
  • വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും നിയമങ്ങളും  ആവശ്യകതകളും മനസ്സിലാക്കാം 
  • അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായും ഉപഭോക്താക്കളുമായും ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ നേടാം 
  • വൈവിധ്യമാർന്ന, ആഗോള ടീമിനെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കാം 
  • നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ചേർന്ന ഒരു മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വികസന സ്ട്രാറ്റജി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം 
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആഗോള ബിസിനസ്സ് - കോഴ്സ്

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക