കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസ്സ്- 35 ശതമാനം വരെ ലാഭം നേടു. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസ്സ്- 35 ശതമാനം വരെ ലാഭം നേടു

4.2, 156 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 41 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യ പ്രശസ്തിയാർജ്ജിച്ചത് രാജ്യത്തിൻറെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തിന്റെ പേരിൽ ആണ്. ചീനരും, അറബികളും, പറങ്കികളും, ഫ്രഞ്ചുകാരും, ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഇന്ത്യയെ തേടി വന്നത് അവളുടെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കായിട്ടായിരുന്നു. അത്രയും പ്രശസ്തവും ഗുണവും എറിയതാണ് നമ്മുടെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ. നമ്മുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ ഉണ്ടാകുമെന്നു കാണാം. അത്രമേൽ നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അവ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ അവയില്ലാതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, ഓർക്കാനും പോലും സാധ്യമല്ല അല്ലെ?

ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുക്ക് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നു മനസിലാക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരും. ഗുണത്തിലും മണത്തിലും, രുചിയിലും എല്ലാം മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ മരുന്നായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഈ കോഴ്‌സിൽ നിന്നും അതിനാവശ്യമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 41 min
10m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യവസായ ലോകത്തേക്കുള്ള ആവേശകരമായ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ, കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ബിസിനസ്സ് ആദ്യം മുതൽ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

22m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 2
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളെ അറിയൂ

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ ലോകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, വ്യത്യസ്ത തരം, അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ, അവയുടെ വിപണി മൂല്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

17m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 3
സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന ബിസിനെസ്സ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം ?

ആസൂത്രണം മുതൽ നിർവ്വഹണം വരെ, ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും വ്യവസായത്തിൽ വിജയകരമായ ഒരു സംരംഭകനാകുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ സൂക്ഷ്മതകളും പഠിക്കുക.

17m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 4
നിക്ഷേപം, രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസുകൾ & കോർപ്പറേറ്റ് ഘടന

നിക്ഷേപ ആവശ്യകത, രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസിംഗ്, കോർപ്പറേറ്റ് ഘടന തുടങ്ങിയ ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക.

14m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 5
വെയർഹൗസ്/ഫാക്ടറി സജ്ജീകരണം മാൻപവർ

ഒരു സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വെയർഹൗസ്/ഫാക്ടറി എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാമെന്നും കാര്യക്ഷമമായ ഉൽപ്പാദനത്തിനും വിതരണത്തിനുമായി ശരിയായ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയുക.

14m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 6
പ്രൊക്യൂർമെൻറ്

വിപണി ആവശ്യകത നിറവേറ്റുകയും ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച പരിശീലനം നേടുക .

12m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 7
സംഭരണവും സംസ്കരണവും

ശരിയായ സംഭരണത്തിലൂടെയും സംസ്കരണ രീതികളിലൂടെയും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം എങ്ങനെ നിലനിർത്താമെന്ന് മനസിലാക്കുക. ലാഭക്ഷമതയും ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

14m 9s
play
ചാപ്റ്റർ 8
പാക്കേജിംഗ്, പാക്കേജിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ബ്രാൻഡിംഗ്

വ്യവസായ പാക്കേജിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും നൂതനമായ പാക്കേജിംഗിലൂടെയും ബ്രാൻഡിംഗ് തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ഒരു ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.

10m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ലോജിസ്റ്റിക്സും റിട്ടേൺ ബാക്കുകളും

മികച്ച സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണത്തിന് കാര്യക്ഷമമായ വിതരണവും റിട്ടേൺ കൈകാര്യം ചെയ്യലും പ്രധാനമാണ്. നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പഠിക്കുക.

13m 30s
play
ചാപ്റ്റർ 10
പേയ്‌മെന്റ് ശേഖരണവും അക്കൗണ്ടിംഗും

നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ലാഭക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ശരിയായ പേയ്‌മെന്റ് ശേഖരണത്തിന്റെയും അക്കൗണ്ടിംഗ് രീതികളുടെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക.

7m 2s
play
ചാപ്റ്റർ 11
യൂണിറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ്

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസിൽ മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് യൂണിറ്റ് ഇക്കണോമിക്‌സിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയോടെ ചെലവുകളും ലാഭവും മാർജിനുകളും കണക്കാക്കുക

5m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ബിസിനസ് പ്ലാൻ

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസിൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനും അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സമഗ്രമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ സൃഷ്ടിക്കുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ ആയി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം
  • ഒരു സംരഭരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം
  • സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം
  • സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസ്സിനോട് താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
  • സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണം, സംഭരണത്തിന് മുമ്പുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
  • ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന നിക്ഷേപം എന്താണ്?
  • രജിസ്ട്രേഷൻ, ഷോപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ്?
  • ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുകയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?
  • ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും പാക്കേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം?
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വിതരണ ബിസിനസ്സ്- 35 ശതമാനം വരെ ലാഭം നേടു

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക