കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിലൂടെ പ്രതിവർഷം 5-8 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കു !. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിലൂടെ പ്രതിവർഷം 5-8 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കു !

4.2, 158 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 24 min (11 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

പണ്ടുള്ളതിനേക്കാൾ ആളുകൾ ഇന്ന് കൂടുതലായി യാത്രകൾ ചെയ്യാനായി പുറപ്പെടുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രാവൽ വ്‌ളോഗുകളുടെ തരംഗം ഇതിനു ആക്കം കൂട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ലോകത്തിന്റെ ഏതു മൂലകളിലേക്കും പോകാനായി ആളുകൾ ഇന്ന് തയ്യാറാണ്. തങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ യാത്ര പോയ സ്ഥലങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇന്ന് ഏവർക്കും നല്ല ഉത്സാഹമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസിന് വളരെ അധികം ഡിമാൻഡ് ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നല്ലൊരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാം എന്നും എങ്ങനെ അത് വിജയകരമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ട് പോകാം എന്നും ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ പഠിക്കാം. 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
11 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 24 min
7m 43s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ് കോഴ്‌സിന്റെ സമഗ്രമായ അവലോകനം.

1m 51s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കാണുക

കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ ഗൈഡുകളെ പരിജയപ്പടുക .

9m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എന്താണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ്?

ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നേടുക.

9m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ആവശ്യമായ മൂലധനം, വായ്പ, സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ & ഇൻഷുറൻസ്

നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ, ടൂറിസം ബിസിനസ്സിനുള്ള ധനസഹായ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമായ വായ്പ, സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ & ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയുക.

8m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ലൈസൻസ്, അനുമതി ആവശ്യമാണ് & ഉടമസ്ഥാവകാശം

ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കുക.

8m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ലൊക്കേഷൻ, തീം & ഡിസൈൻ

ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിൽ ലൊക്കേഷൻ, തീം എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾകൊളുന്നു.

8m 13s
play
ചാപ്റ്റർ 7
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആവശ്യമായ സ്റ്റാഫ് & മാനേജ്മെന്റ്

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, സ്റ്റാഫുകളുടെ നിയമനവും & മാനേജ്മെന്റും

6m 9s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഓൺലൈൻ & ഓഫ്‌ലൈൻ ബുക്കിംഗ്

ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഓൺലൈൻ & ഓഫ്‌ലൈൻ ബുക്കിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് അറിയുക.

5m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഉപഭോക്തൃ നിലനിർത്തൽ

ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ ഉപഭോക്താക്കളെ നിലനിർത്താമെന്നു ഈ മോഡ്യൂളിലൂടെ അറിയുക.

9m 49s
play
ചാപ്റ്റർ 10
വിലനിർണ്ണയം, അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്റ്, വരുമാനം, ചെലവുകൾ & ലാഭം

ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിൽ വിലനിർണ്ണയം, അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്റ്, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ എന്നിവ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

7m 2s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ഉപദേശകന്റെ വെല്ലുവിളികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും അവക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയുക

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് വളരെ സഹായകമാകും.
  • നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ് എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഈ കോഴ്‌സ് വളരെ സഹായകമാകും.
  • യാത്രകൾ പാഷൻ ആയി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം
  • ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിൽ ബിരുദമോ ബിരുദാനന്തരമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതാണ്.
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്ന് ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.
  • നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാനാകും.
  • ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസിൽ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെ ആളുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാമെന്നും ഈ കോഴ്‌സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും.
  • ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളുടെ മികച്ച ഗൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിരവധി നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും മികച്ച ധാരണ നൽകും.
  • ഈ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും എത്രത്തോളം സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുവെന്നും ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാം.
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
20 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിലൂടെ പ്രതിവർഷം 5-8 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കു !

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക