കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ആഗ്രിപ്രെനെർഷിപ്പ് - മുരിങ്ങ സൂപ്പർ ഫുഡിന്റെ വിജയഗാഥ!. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ആഗ്രിപ്രെനെർഷിപ്പ് - മുരിങ്ങ സൂപ്പർ ഫുഡിന്റെ വിജയഗാഥ!

4.4, 23.2k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 29 min (13 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചാരം നേടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡാണ് മുരിങ്ങ. നിരവധി ആരോഗ്യകരമായ ഗുണങ്ങളും ഉയർന്ന ഡിമാൻഡും ഉള്ളതിനാൽ, മുരിങ്ങ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ലാഭകരമായ അവസരമാണ്. ഈ കോഴ്‌സ്, "അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ്- മുരിങ്ങയെന്ന സൂപ്പർ ഫുഡിന്റെ വിജയഗാഥ", വിജയകരമായ ഒരു മുരിങ്ങ അധിഷ്‌ഠിത ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

വിജയകരമായ മുരിങ്ങ അധിഷ്ഠിത ബിസിനസ്സ് കെട്ടിപ്പടുത്ത പരിചയസമ്പന്നനായ അഗ്രിപ്രണർ ബസയ്യ ഹിരേമത്താണ് കോഴ്‌സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കോഴ്‌സിൽ മുരിങ്ങ പൗഡർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണിയും ഡിമാൻഡും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുതൽ മുരിങ്ങയെ എങ്ങനെ വളർത്താം, വിളവെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകൾ വരെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുരിങ്ങ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ സൃഷ്‌ടിക്കാമെന്നും വിപണനം ചെയ്യാമെന്നും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഈ കോഴ്‌സ് പ്രായോഗികം മാത്രമല്ല, കൃഷിയിൽ മുൻപരിചയം ഇല്ലങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ചെടികൾ വളർത്തുന്നത് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുരിങ്ങ അധിഷ്ഠിത ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം കോഴ്‌സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ കോഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവും നൈപുണ്യവും നിങ്ങൾക്ക് നേടാം.

ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുവായ ഭയങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും ഇത് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഉപദേഷ്ടാവ് ഈ വെല്ലുവിളികൾക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നു, നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വന്നേക്കാവുന്ന ഏത് തടസ്സത്തിനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. കോഴ്‌സ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപമാണ്, അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് മേഖലയിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

പിന്നെ എന്തിന് കാത്തിരിക്കണം? ഈ കോഴ്‌സ് എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ മുരിങ്ങാ സൂപ്പർഫുഡ് കോഴ്‌സിലൂടെ അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം എങ്ങനെ വിജയകരമായ ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റാമെന്ന് മനസിലാക്കാം. ഇന്ന് തന്നെ കോഴ്‌സിൽ ചേരൂ, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും വിജയത്തിലേക്കുമുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
13 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 29 min
8m 17s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പിന്റെയും മുരിങ്ങ കൃഷിയുടെയും ഒരു അവലോകനം നേടാം

2m 26s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ മെന്ററിനെ കണ്ടുമുട്ടുക

ഈ മേഖലയിലെ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം

10m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 3
പ്രാധാന്യം, ആഗോള ഡിമാൻഡ് & മാർക്കറ്റ്

എന്തുകൊണ്ടാണ് മുരിങ്ങ കൃഷിക്ക് ഉയർന്ന ഡിമാൻഡുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്താം

15m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മുരിങ്ങ പ്ലാന്റേഷനെ കുറിച്ച് എല്ലാം

മണ്ണ് തയ്യാറാക്കൽ, ചെടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, വിളവ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്ലാന്റേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ മുരിങ്ങ കൃഷിയെ പറ്റി പഠിക്കാം.

8m 47s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ജീവാമൃതത്തിന്റെയും ഗോപമൃതത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ

ആരോഗ്യകരവും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതുമായ മുരിങ്ങ വിളകളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ഒപ്റ്റിമൽ ഫലങ്ങൾക്കായി ഈ ജൈവ വളങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യാം.

7m 30s
play
ചാപ്റ്റർ 6
മുരിങ്ങ കൃഷിയുടെ കൂടെ ഉള്ള മറ്റുകാര്യങ്ങൾ

അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുരിങ്ങ കൃഷിയുടെ ലാഭം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്താം. പൂരക വിളകളെക്കുറിച്ചും കന്നുകാലികളെക്കുറിച്ചും അറിയാം.

10m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 7
വിളവെടുപ്പ് രീതി

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ മുരിങ്ങ വിളവെടുക്കുന്നതിനും വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ ടെക്നിക്കുകൾ കണ്ടെത്താം.

5m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 8
വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം

വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച രീതികളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും പഠിക്കാം.

13m 30s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഉണക്കൽ പ്രക്രിയ

മുരിങ്ങയിലയും വിത്തുകളും ഉണക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം, ശരിയായ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാം.

21m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 10
പ്രോസസ്സിംഗും മൂല്യവർദ്ധനവും

മുരിങ്ങയുടെ നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പഠിക്കാം.

16m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളും പാക്കേജിംഗും

മുരിങ്ങ കൃഷിയിലെ വിവിധ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും നൂതന പാക്കേജിംഗ് സാങ്കേതികതകളെക്കുറിച്ചും അറിയാം.

17m 30s
play
ചാപ്റ്റർ 12
മാർക്കറ്റിംഗും വിതരണവും

നന്നായി പ്ലാൻ ചെയ്ത വിപണന - വിതരണ പദ്ധതിയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫലപ്രദമായ തന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാം.

9m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 13
സംഗ്രഹം

മുഴുവൻ അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് കോഴ്‌സിന്റെയും സംക്ഷിപ്‌ത അവലോകനം നേടുകയും നിങ്ങൾ പുതുതായി നേടിയ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും മുരിങ്ങ കൃഷിയിൽ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുകയും ചെയ്യാം.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഒരു കാർഷിക ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ
  • അഗ്രി-ബിസിനസ് മേഖലയിലെ പുതിയ അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സംരംഭകർ
  • കാർഷിക ലോകത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ
  • കാർഷിക വ്യവസായത്തിൽ പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിക്ഷേപകർ
  • കാർഷിക മേഖലയിലും അഗ്രി-ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റിലും ഒരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • മുരിങ്ങയുടെ വിപണി ആവശ്യകതയും ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്ന നിലയിലുള്ള അതിന്റെ സാധ്യതയും മനസ്സിലാക്കാം 
  • മുരിങ്ങയുമായി ചേർന്ന് ഒരു അഗ്രി-ബിസിനസ് സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രായോഗിക കഴിവുകൾ
  • മുരിങ്ങ വളർത്തുന്നതിനും വിളവെടുക്കുന്നതിനും സംസ്ക്കരിക്കുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച രീതികൾ തിരിച്ചറിയൽ
  • മുരിങ്ങ അധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി വിജയകരമായ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ നിർമ്മിക്കാം 
  • മുരിങ്ങ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
22 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ആഗ്രിപ്രെനെർഷിപ്പ് - മുരിങ്ങ സൂപ്പർ ഫുഡിന്റെ വിജയഗാഥ!

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക