കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: എഡിബിൾ ഓയിൽ ബിസിനസിലൂടെ മാസം 5 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

എഡിബിൾ ഓയിൽ ബിസിനസിലൂടെ മാസം 5 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കൂ

4.5, 25.3k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 57 min (11 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഈ ലാഭകരമായ വ്യവസായത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും മനസിലാക്കാൻ വ്യക്തികളെയും സംരംഭകരെയും സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ എഡിബിൾ ഓയിൽ ബിസിനസ് കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

വിവിധ തരം ഭക്ഷ്യ എണ്ണകൾ, അവയുടെ ഉൽപ്പാദനം, സംസ്കരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ഈ വ്യവസായത്തിലെ വിപണി പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചും അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം, മൂലധനം സമാഹരിക്കുക, പണമൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, ബിസിനസിന്റെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

ആശയങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ ജീവിത ഉദാഹരണങ്ങളും കേസ് പഠനങ്ങളും സഹിതം പ്രായോഗികമായ രീതിയിൽ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ വ്യക്തികളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

മികച്ചതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ സ്വപ്നങ്ങളെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുമുള്ള ഈ അവസരം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്. ഈ കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേടുന്ന അറിവും നൈപുണ്യവും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ബിസിനസിൽ പ്രതിമാസം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക വിജയത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
11 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 57 min
8m 49s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ബിസിനസിന്റെയും അതിന്റെ സാധ്യതകളുടെയും അവലോകനം

6m 11s
play
ചാപ്റ്റർ 2
മെന്റർ ആമുഖം

പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യവസായ വിദഗ്ധനിൽ നിന്ന് ഉൾക്കാഴ്ചകളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും നേടാം

24m 39s
play
ചാപ്റ്റർ 3
അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

പരിഗണിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വിജയത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാം

12m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 4
രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൈസൻസ്, നിയമപരമായ പാലിക്കൽ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും ആവശ്യകതകളും

15m 1s
play
ചാപ്റ്റർ 5
മൂലധനം & മെഷിനറി ആവശ്യകതകൾ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടിംഗിനെയും ഉപകരണങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയാം

8m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 6
മാൻപവറും പരിശീലനവും

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി മികച്ച ടീമിനെ ആകർഷിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം

13m 9s
play
ചാപ്റ്റർ 7
അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും എണ്ണ സംസ്കരണവും

ഗുണനിലവാരമുള്ള ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രക്രിയകളും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും കണ്ടെത്താം

15m 37s
play
ചാപ്റ്റർ 8
സർക്കാർ പിന്തുണ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സഹായ ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം

30m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 9
വിലനിർണ്ണയം, വിപണനം & കയറ്റുമതി

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില, വിപണനം, കയറ്റുമതി എന്നിവ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം

22m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയും ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളും

ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയുടെയും ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാം

17m 54s
play
ചാപ്റ്റർ 11
വെല്ലുവിളികളും വളർച്ചയും

വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ വളർച്ച കൈവരിക്കാമെന്നും അറിയാം

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഒരു ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ
  • തങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും ലാഭകരമായ ഒരു വ്യവസായത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന സംരംഭകർ
  • തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നോക്കുന്ന ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ 
  • ഭക്ഷ്യ എണ്ണ വ്യവസായത്തിലെ ഒരു കരിയറിലേക്ക് മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ
  • ഒരു ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാമ്പത്തിക വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ 
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • വിവിധ തരം ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളും അവയുടെ ഉൽപ്പാദനവും സംസ്കരണ രീതികളും
  • ഭക്ഷ്യ എണ്ണ വ്യവസായത്തിലെ വിപണി പ്രവണതകളും അവസരങ്ങളും
  • ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ സൃഷ്ടിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി മൂലധനം ശേഖരിക്കാനും പഠിക്കാം 
  • ഒരു ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിന്റെ പണമൊഴുക്കും സാമ്പത്തിക വശങ്ങളും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടെത്താം 
  • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വളർത്തുന്നതിനും സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

എഡിബിൾ ഓയിൽ ബിസിനസിലൂടെ മാസം 5 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കൂ

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക