കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: വനിതാ സംരംഭകത്വ കോഴ്‌സ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

വനിതാ സംരംഭകത്വ കോഴ്‌സ്

4.5, 18k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 48 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ കൈമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് ലോകത്തും മറിച്ചല്ല.എത്രയോ പ്രഗൽഭരായ സ്ത്രീകൾ തങ്ങളുടെ കഴിവ് ബിസിനസ്സിൽ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ നാലു ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങാതെ തങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പൊടി പിടിച്ചു നശിക്കാൻ വിടാതെ സധൈര്യം ബിസിനസ്സ് ലോകത്തേക്ക് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഈ വനിതകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾകൊള്ളാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല സ്ത്രീകൾക്കും കഴിയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ ആണ് ffreedom app -ൽ വനിതാ സംരംഭകത്വ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ. കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ബിസിനസ്സ് ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ട് വരണം എന്ന മഹത്തായൊരു ലക്ഷ്യം ആണ് ഈ കോഴ്‌സിന് പിന്നിലുള്ളത്. 

നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെ പൂട്ടികെട്ടി വെച്ച്, ഞാനും ഒരു വർണ്ണപട്ടമായിരുന്നു എന്ന് പാടാതെ, പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങൂ. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ചെറിയ മൂലധനത്തോട് കൂടി തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബിസിനസ്സ് ഓപ്‌ഷനുകൾ ഉണ്ട്. അതിനെ പറ്റി അറിയാനും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ഉയർത്താനും ആയി ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരുക.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 48 min
9m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

എങ്ങനെ വിജയകരമായ ഒരു വനിതാ സംരംഭകയാകാമെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

34m 36s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റഴ്സിനെ അറിയൂ

വനിതാ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ പരിചയപ്പെടുകയും അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക.

24m 51s
play
ചാപ്റ്റർ 3
കുടുംബവും സാമൂഹിക സ്വീകാര്യതയും

ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിൽ സാമൂഹികവും കുടുംബപരവുമായ തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കുക.

15m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 4
സ്ത്രീകൾക്ക് എല്ലാത്തരം ബിസിനസ്സും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമോ?

സ്ത്രീകൾക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ബിസിനസുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

21m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ധനസഹായം

മൂലധനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാക്കാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

19m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ബിസിനസ്സ് വെല്ലുവിളികൾ

വനിതാ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ നേരിടുന്ന വ്യവസായ വെല്ലുവിളികൾ മനസ്സിലാക്കുക.

9m
play
ചാപ്റ്റർ 7
സർക്കാർ പിന്തുണയും ആനുകൂല്യങ്ങളും

സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കുന്നതിനായുള്ള സർക്കാർ പിന്തുണയും ആനുകൂല്യങ്ങളെയും പഠിക്കുക

26m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ

വനിതാ സംരംഭകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുക

24m 6s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ജൻഡർ ഇനിക്വാളിറ്റി

ജോലിസ്ഥലത്തെ ലിംഗ അസമത്വങ്ങളും വിവേചനവും പരിഹരിക്കുക.

15m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 10
സ്ത്രീ സുരക്ഷയും മൊബിലിറ്റിയും

സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുക.

11m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 11
വനിതാ സംരംഭകരെ സഹായിക്കൽ

വനിതാ സംരംഭകരുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവരെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും സഹായം നൽകുക

13m 55s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ഉപസംഹാരം

നിങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്- സ്പാ & സലൂൺ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്‌സ്
  • കൂടുതൽ ലാഭം നേടാൻ - ബിസിനസിൽ കൂടുതൽ ലാഭം നേടാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്.
  • സാമ്പത്തിക ഭദ്രത: സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും ഇതിൽ ചേരാം.
  • ഒരു ബിസിനസ്സ് ഓപ്ഷൻ തേടുന്ന ആളുകൾക്ക്- മാന്യമായ തുക സമ്പാദിക്കാൻ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സ് ഓപ്‌ഷനുകൾ തേടുന്നവരും തീർച്ചയായും കോഴ്‌സ് പരിശോധിക്കണം
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം.
  • ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ലാഭം നേടണമെന്ന് അറിയാനായി നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം.
  • നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ്സിൽ പ്രതിമാസം എങ്ങനെ വരുമാനം നേടാം എന്ന് അറിയാം.
  • ബിസിനസ്സിൽ നേരിടാൻ ഇടയുള്ള വെല്ലുവിളികളെ പറ്റി മികച്ച അറിവ് ലഭിക്കും.
  • ഒരു ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ വിജയകരമായി മുൻപോട്ട് കൊണ്ട് പോകാം എന്ന് പഠിക്കാം.
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

വനിതാ സംരംഭകത്വ കോഴ്‌സ്

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക