കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ഒരു വെജ് റെസ്റ്റോറന്റ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ഒരു വെജ് റെസ്റ്റോറന്റ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?

4.5, 11.6k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
4 hr 4 min (16 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

വെജ് റെസ്റ്റോറന്റ് ബിസിനസ് കോഴ്സ്

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
16 അധ്യായങ്ങൾ | 4 hr 4 min
12m 48s
play
ചാപ്റ്റർ 1
കോഴ്‌സ് ആമുഖം

വെജിറ്റേറിയൻ റസ്റ്റോറന്റ് വ്യവസായത്തിനെ കുറിച്ചറിയുക

10m 3s
play
ചാപ്റ്റർ 2
കോഴ്‌സ് മെൻറ്ററിന്റെ ആമുഖം

വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറന്റ് വിദഗ്ധരെ പരിചയപ്പെടുക

22m 26s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ബിസിനസ് പ്ലാൻ

വിജയകരമായ ഒരു വെജ് റെസ്റ്റോറന്റ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക

21m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മൂലധന വിഭവങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശ രജിസ്ട്രേഷനും ലൈസൻസും

നിയമപരമായ ആവശ്യകതകളും സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങളും നാവിഗേറ്റുചെയ്യുക

23m 51s
play
ചാപ്റ്റർ 5
റെസ്റ്റോറന്റ് തീം ഡിസൈൻ എക്‌സ്റ്റേണൽ ആന്തരികം

അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ഡൈനിംഗ് അനുഭവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക

27m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 6
മാൻപവർ ആവശ്യകത

ഒരു മികച്ച റെസ്റ്റോറന്റ് ടീം എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കാം എന്ന് അറിയുക.

11m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 7
സാങ്കേതികവിദ്യ

ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റെസ്റ്റോറന്റ് തയ്യാറാക്കുക

19m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 8
മെനുവും വിലയും

ആകർഷകമായ ഒരു മെനു സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ കസ്റ്റമീരിലേക്ക് എത്താം എന്ന് അറിയുക .

13m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 9
സംഭരണ ഇൻവെന്ററി ആൻഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്

റസ്റ്റോറന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ മാനേജ്മെന്റ്

14m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ഉപഭോക്തൃ ആകർഷണം

ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി ഉറപ്പാക്കാമെന്ന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നു മനസിലാക്കുക.

12m 25s
play
ചാപ്റ്റർ 11
സുസ്ഥിരതയും വളർച്ചയും

വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ ബിസിനസിന്റെ സുസ്ഥിരതയും വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക

5m 43s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഹോം ഡെലിവറി

ഓൺലൈൻ, ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളുടെ പരിധി വിപുലീകരിക്കുന്നു

10m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 13
ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റ്

വെജിറ്റേറിയൻ ബിസിനസിന്റെ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

7m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 14
ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ്

സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും, അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റിനെയും കുറിച്ചറിയുക

14m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 15
റെസ്റ്റോറന്റ് ബിസിനസിലെ ചലഞ്ചുകൾ

എങ്ങനെ അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുക, വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാമെന്നും അറിയുക

13m 55s
play
ചാപ്റ്റർ 16
സർക്കാർ പിന്തുണയും സാമൂഹിക ആഘാതവും

വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറെന്റിനു ആവശ്യമായ സർക്കാർ പിന്തുണയെ കുറിച്ച് മനസിലാക്കുക

നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Veg Restaurant Business Course - Earn 5 lakh/month
on ffreedom app.
13 June 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download