Moideen Razak
Moideen Razak
Moideen Razak
🏭 MOMO Trading , ചെന്നൈ
ഉപദേശകൻ സംസാരിക്കുന്നു
English
தமிழ்
ഉപദേശക വൈദഗ്ദ്ധ്യം
ബിസിനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
റീറ്റെയ്ൽ ബിസിനസ്സ്
ബേക്കറിയും സ്വീറ്റ്സ് ബിസിനസ്സും
കൂടുതൽ കാണൂ
Meet Moideen, a successful entrepreneur who has grown his business from a small shop to a dry fruit wholesale business. Moideen's success is a testament to his hard work and dedication to his business. Learn from his success journey now.
വ്യക്തിപരമാക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് Moideen Razak ആയി സംസാരിക്കണോ?
കൂടുതൽ അറിയുക

ഇത് ശരിക്കും ലളിതമാണ്! കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഉപദേശകനെ കുറിച്ച് Moideen Razak

Mr. Moideen, originally from Chennai, was employed at a courier company in Dubai. Despite the good pay, he felt a void and desired a change. A friend in Dubai suggested him to start a venture back home. With his friend's advice and financial backing, Moideen established a small dry fruit shop named Momo...

... Trading in Tiruvallikeni, Chennai. Initially a retail store, its success led to three more branches. To boost profits, Momo Trading transitioned from retail to wholesale. Moideen's modest investment in a dry fruit shop has blossomed into a multi-branch success story, offering valuable lessons for others.

ജനപ്രിയ വിഷയങ്ങൾ

വിദഗ്ധരായ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശാലമായ കോഴ്‌സുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഒരു വിഷയത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ffreedom appലെ മറ്റ് ഉപദേഷ്ടാക്കൾ
ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക