കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ആഗ്രിപ്രെനെർഷിപ്പ് - വിസ്താര ഫാമുകളുടെ വിജയഗാഥയിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ!. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ആഗ്രിപ്രെനെർഷിപ്പ് - വിസ്താര ഫാമുകളുടെ വിജയഗാഥയിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ!

4.4, 10.1k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 13 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

"അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ്- വിസ്താര ഫാമുകളുടെ വിജയഗാഥയിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ!" ഇന്ത്യയിൽ വിജയകരമായ ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ കോഴ്‌സ് ഒരു അവസരമാണ്. അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പിലും വിസ്താര ഫാമിന്റെ വിജയഗാഥയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ കോഴ്‌സ് പ്രായോഗികവും ആവർത്തിക്കാവുന്നതുമായ അറിവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഈ കോഴ്‌സിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ - രവി, കൃഷ്ണ, രമേഷ് എന്നിവർ ആട് വളർത്തലിൽ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള അഗ്രിപ്രണർമാർ ആണ്. ഒരു വിജയകരമായ ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ശരിയായ ഇനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുതൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും എല്ലാം അവർ സഹായിക്കും.

ഈ കോഴ്‌സിൽ, വൈവിധ്യം, കുറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെലവുകൾ, ഉയർന്ന വരുമാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആട് വളർത്തലിന്റെ നിരവധി നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ വ്യത്യസ്‌ത അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനിടയുള്ള വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അവയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. നിങ്ങളൊരു പുതിയ സംരംഭകനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ കർഷകനോ ആകട്ടെ, ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും.

ഈ കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, ഇന്ത്യയിലെ ആട് വളർത്തലും വിജയകരമായ ഒരു അഗ്രിപ്രണർ ആകാൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ ധാരണ ലഭിക്കും. കോഴ്‌സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രായോഗികവും വിശ്വസനീയവുമായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ലാഭകരവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം. ഇന്നുതന്നെ ഈ കോഴ്‌സിനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യൂ!

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 13 min
6m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഈ ആമുഖ മൊഡ്യൂളിൽ അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ്, അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ, വിപണി സാധ്യത എന്നിവയുടെ ഒരു അവലോകനം നേടാം, ആട് വളർത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം.

16m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുക

ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന വിജയിയായ അഗ്രിപ്രണറിനെ അറിയാം. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കാഴ്ചകളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും നേടാം.

11m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 3
മാർക്കറ്റിംഗ് അവസരം

ഒരു ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവ് ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

35m 1s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ഷെഡ് തയ്യാറാക്കൽ

വിജയകരമായ ആട് ഫാമിംഗ് ഷെഡിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാമഗ്രികളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാം.

36m 46s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ഗർഭം, ബ്രീഡിംഗ്, ഡെലിവറി, പ്രസവാനന്തര പരിചരണം

ആടുകളുടെ ഗർഭം, പ്രസവം, പ്രസവാനന്തര പരിചരണം എന്നിവയുടെ പ്രധാന വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

19m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഫീഡ് മാനേജ്മെന്റ്

ആട് വളർത്തലിന് ആവശ്യമായ തീറ്റ തരങ്ങൾ, തീറ്റ ഷെഡ്യൂളുകൾ, ഫീഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

23m 26s
play
ചാപ്റ്റർ 7
പാലിന്റെയും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വിൽപ്പന

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഫലപ്രദമായ ഫീഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകളിലൂടെയും തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പാലും ഉപോൽപ്പന്ന വിളവും എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് മനസിലാക്കാം.

6m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ആട് വിൽപന

ആടിന്റെ വിലയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും മികച്ച വരുമാനത്തിനായി ആടിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും കണ്ടെത്താം.

3m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ആട് വളത്തിന്റെ വിൽപ്പന

ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസിൽ ആട് വളത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് ആക്കാമെന്നും ഈ മൊഡ്യൂൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും.

11m 50s
play
ചാപ്റ്റർ 10
സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങളും യൂണിറ്റ് ഇക്കണോമിക്സും

സബ്‌സിഡികൾ, ലോണുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചും അറിയാം.

14m 9s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ്- പൂർണ്ണ പിന്തുണ

ആട് വളർത്തൽ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിജയിക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികളുടെ അവലോകനം. സർക്കാർ ഏജൻസികളുമായും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം.

5m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കാം

ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസ്സിലെ വിജയത്തിനുള്ള ആന്തരിക രഹസ്യങ്ങളും നുറുങ്ങുകളും അനാവരണം ചെയ്യാം.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പിൽ ഒരു കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ
  • കൃഷി വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന കർഷകർ
  • ലാഭകരമായ കാർഷിക-ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർ
  • അവരുടെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉയർത്താൻ നോക്കുന്ന ചെറുകിട കർഷകർ 
  • സുസ്ഥിരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ കൃഷിരീതികളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ബിസിനസ് അവസരമെന്ന നിലയിൽ അതിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കൽ
  • വിസ്താര ആട് വളർത്തൽ വിജയഗാഥയുടെ അവലോകനവും സുസ്ഥിര കൃഷിയോടുള്ള സമീപനവും
  • ആട് വളർത്തൽ, പ്രജനനം, വിപണനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആട് വളർത്തൽ സംബന്ധിച്ച ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം
  • ശരിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, പോഷകാഹാരം, ആടുകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച
  • ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസിന്റെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക, മാനേജ്മെന്റ് വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
13 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ആഗ്രിപ്രെനെർഷിപ്പ് - വിസ്താര ഫാമുകളുടെ വിജയഗാഥയിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ!

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക