കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: പൂ കൃഷി - ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കു . കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

പൂ കൃഷി - ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കു

4.4, 22.2k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
4 hr 49 min (13 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലോറികൾച്ചർ ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ സാധ്യതകൾ തുറന്ന് ഏക്കറിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം. ഈ സമഗ്രമായ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഉയർന്ന ലാഭം ലഭിക്കുന്ന പുഷ്പകൃഷി വിളകൾ വളർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്. നിങ്ങൾ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു കർഷകനായാലും അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരനായാലും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക വിജയം നേടുന്നതിനും ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നയിക്കും.

വിവിധ തരത്തിലുള്ള പുഷ്പകൃഷി വിളകളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ വളർച്ചാ രീതികളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലത്തിനും കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ വിളകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും അറിയാം. മണ്ണ് പരിപാലനത്തിന്റെയും വളപ്രയോഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാം, കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.

വിപണനം, വിൽപ്പന തന്ത്രങ്ങൾ, വിലനിർണ്ണയം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പുഷ്പകൃഷിയുടെ ബിസിനസ്സ് വശവും ഈ കോഴ്സിൽ  ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാമെന്നും വിവിധ ചാനലുകളിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാമെന്നും അവരുമായി ഇടപഴകാമെന്നും അറിയാം.

ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ ഭൂമി ലാഭകരമായ പുഷ്പകൃഷി ഫാമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കൂ. വിദഗ്‌ദ്ധ മാർഗനിർദേശങ്ങളും പഠനാനുഭവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു മുഴുവൻ സമയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലോറികൾച്ചർ ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നൽകും.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
13 അധ്യായങ്ങൾ | 4 hr 49 min
13m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

പുഷ്പകൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും അതിന്റെ സാധ്യതകളും അറിയാം

19m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റഴ്സിനെ അറിയൂ

ഞങ്ങളുടെ മെന്റർ ആമുഖത്തിലൂടെ വ്യവസായ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് ഉൾക്കാഴ്ച നേടാം

22m 17s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ലോറികൾച്ചർ?

പുഷ്പകൃഷി ഒരു കരിയറായി പിന്തുടരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം

45m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 4
പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

പുഷ്പകൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നേടാം

33m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 5
വിത്ത് ശേഖരണവും പെസ്റ്റ് കണ്ട്രോളും

വിജയകരമായ വിത്ത് ശേഖരണത്തിനും കീടനിയന്ത്രണത്തിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടെത്താം

19m 57s
play
ചാപ്റ്റർ 6
സർക്കാർ പിന്തുണയും മൂലധനവും

പുഷ്പകൃഷിയിലെ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളും സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം

28m 11s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ലാഭവും വെല്ലുവിളികളും

പുഷ്പകൃഷി വ്യവസായത്തിന്റെ ലാഭവും വെല്ലുവിളികളും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം

24m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 8
തൊഴിലാളികളും മറ്റു ചെലവുകളും

പൂക്കൃഷിയിൽ ജോലിയും ചെലവും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കാം

19m 30s
play
ചാപ്റ്റർ 9
പറിക്കൽ, സംഭരണം, പാക്കേജിംഗ്

പൂക്കളുടെ വിളവെടുപ്പ്, ശേഖരിക്കൽ, പായ്ക്കിംഗ് എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാം

17m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 10
മാർകെറ്റിംങ്ങും എക്സ്പോർട്ടിങ്ങും

പുഷ്പകൃഷി വിപണിയെയും കയറ്റുമതിയെയും കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ധാരണ നേടാം

11m 11s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ഫ്ലോറികൾച്ചർ സംബന്ധമായ മറ്റു ഇൻഡസ്ട്രീസ്

പുഷ്പകൃഷിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ കണ്ടെത്താം

9m 42s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ഫ്ലവർ ഷോകളുടെ സ്വാധീനം

ഫ്ലവർ ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വിപണി വിപുലീകരിക്കാം

21m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 13
ഉപസംഹാരം

പുഷ്പകൃഷിയിൽ വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള വിലയേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചകളും തന്ത്രങ്ങളും മനസിലാക്കാം

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • പുഷ്പകൃഷിയിൽ ഒരു കരിയർ ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ
  • തങ്ങളുടെ വിളകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ നോക്കുന്ന കർഷകർ 
  • പൂക്കൃഷിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹോർട്ടികൾച്ചറിസ്റ്റുകൾ
  • ഫ്ലോറി കൾച്ചർ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സംരംഭകർ
  • പുഷ്പകൃഷി മേഖലയിൽ അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ.
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ പൂക്കളും ചെടികളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെ പുഷ്പകൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ
  • പൂക്കൾക്കും ചെടികൾക്കുമുള്ള ഫലപ്രദമായ പ്രചരണ രീതികൾ
  • ഒപ്റ്റിമൽ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ മണ്ണ് തയ്യാറാക്കലും ഫെർട്ടിലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് രീതികളും
  • ആരോഗ്യകരമായ വിളകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ജലസേചനവും കീടനിയന്ത്രണ വിദ്യകളും
  • പൂക്കൾ വിൽക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനുമുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ്, ബിസിനസ് വികസന തന്ത്രങ്ങൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

പൂ കൃഷി - ഒരു ഏക്കറിൽ നിന്ന് 30 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കു

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക