കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: നാടൻ കോഴി ഫാം - പ്രതിവർഷം 80 ശതമാനത്തിലധികം ലാഭം നേടാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

നാടൻ കോഴി ഫാം - പ്രതിവർഷം 80 ശതമാനത്തിലധികം ലാഭം നേടാം

4.4, 386 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 57 min (10 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

എങ്ങനെ ഒരു നാടൻ കോഴി ഫാം തുടങ്ങും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണോ? വിജയകരമായ ഒരു കോഴിവളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു സമഗ്ര കോഴ്‌സാണ് ഇത്. ഒരു സമഗ്രമായ ബിസിനസ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുന്നത് മുതൽ മികച്ച രീതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ ലാഭകരമായ ഒരു നാടൻ കോഴി ഫാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ അവശ്യ വശങ്ങളും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ശരിയായ ഇനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ശരിയായ പോഷകാഹാരം നൽകൽ, ഫാമിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ അവശ്യ വശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഗാർഹിക കോഴി ഫാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.

വിജയകരമായ ഒരു കോഴി ഫാം സൃഷ്ടിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ നാടൻ കോഴി ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സ് അനുയോജ്യമാണ്. കോഴ്‌സ്, ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ, ചിക്കൻ പൗൾട്രി മാർക്കറ്റിംഗ്, വിൽപന രീതികൾ എന്നിവയും കോഴ്‌സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

കോഴി വളർത്തൽ കർഷകയായ മിനി ഫിലിപ്പ് ഈ കോഴ്‌സിൽ നാടൻ കോഴി വളർത്തലിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കിടും. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തോടും മൃഗങ്ങളോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശത്തെ വിദഗ്ധ മാർഗനിർദേശവും പിന്തുണയും ഉപയോഗിച്ച് ലാഭകരവും സംതൃപ്തവുമായ ഒരു ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റാൻ അവർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഈ കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, നാടൻ കോഴി ഫാം ബിസിനസ് വിജയിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രധാന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലാഭകരമായ ഒരു നാടൻ കോഴി ഫാം നടത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
10 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 57 min
12m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് നാടൻ കോഴി വളർത്തലിന്റെ പൊതുവായ ഒരു അവലോകനം നൽകുകയും കോഴ്‌സിന് അടിത്തറയിടുകയും ചെയ്യും.

3m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ പരിചയപ്പെടുക

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, നിങ്ങളുടെ മെന്ററിനെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടും, അവർ നിങ്ങളെ കോഴ്‌സിലൂടെ നയിക്കും.

15m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 3
നാടൻ കോഴി വളർത്തൽ-അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

പക്ഷികളുടെ തരം, അവയുടെ ജീവിത ചക്രം, കോഴികളെ വളർത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

12m 26s
play
ചാപ്റ്റർ 4
കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ഒരു കോഴിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഫാമിനായി ഇനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ക്കുറിച്ചും പഠിക്കും.

10m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ഷെഡ് തയ്യാറാക്കൽ, ഉപകരണങ്ങൾ, പരിപാലനം

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, ഒരു ഷെഡ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ശരിയായ ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ശരിയായി പരിപാലിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

11m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 6
സ്ഥലം, ലൈസൻസുകൾ, അനുമതികൾ

ഈ മൊഡ്യൂൾ നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ആവശ്യകതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ലൊക്കേഷന്റെ പ്രാധാന്യവും അത് ബിസിനസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

9m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഉപഭോഗം

കോഴികൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവിധ തരം തീറ്റകൾ,പോഷകാഹാരം, അവ നിങ്ങളുടെ കോഴിയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും വികാസത്തെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു.

14m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 8
രോഗങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, ചികിത്സ മാർഗങ്ങൾ

ഈ മൊഡ്യൂളിൽ, കോഴികൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന സാധാരണ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ തടയാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

13m 6s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ചെലവ്, വരുമാനം, ലാഭം, നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഒരു കോഴി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

11m 42s
play
ചാപ്റ്റർ 10
വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ ഫാം തുടങ്ങാം?

വീട്ടിൽ ഒരു കോഴി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള കോഴ്‌സിന്റെ സംഗ്രഹവും പ്രധാന കാര്യങ്ങളും ഈ മൊഡ്യൂൾ കവർ ചെയ്യുന്നു.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • കോഴി കർഷകർ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭകർ
  • കാർഷിക വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ
  • നാടൻ കോഴി വളർത്തലിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ
  • വരുമാനത്തിന്റെ ബദൽ സ്രോതസ്സ് തേടുന്ന വ്യക്തികൾ
  • കുറഞ്ഞ ചെലവും ഉയർന്ന ലാഭവുമുള്ള നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾക്കായി തിരയുന്ന നിക്ഷേപകർ
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഒരു സമഗ്രമായ നാടൻ കോഴി ഫാം ബിസിനസ് പ്ലാൻ സൃഷ്ടിക്കാം 
  • നാടൻ കോഴി വളർത്തൽ ബിസിനസിനായുള്ള മികച്ച മാർക്കറ്റിംഗ്, സെയിൽസ് തന്ത്രങ്ങൾ അറിയാം 
  • ലാഭകരമായ ഒരു കോഴി ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച രീതികൾ
  • ശരിയായ ഇനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും ശരിയായ പോഷകാഹാരം നൽകുന്നതിലും ദൈനംദിന കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും അവശ്യ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
  • ഒരു നാടൻ കോഴി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ആവശ്യകതകൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

നാടൻ കോഴി ഫാം - പ്രതിവർഷം 80 ശതമാനത്തിലധികം ലാഭം നേടാം

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക