കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: അച്ചാർ ബിസിനസ് - രുചികരമായ അച്ചാർ= മികച്ച ലാഭം. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

അച്ചാർ ബിസിനസ് - രുചികരമായ അച്ചാർ= മികച്ച ലാഭം

4.4, 28.2k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 6 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ffreedom ആപ്പിലെ ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് ഒരു അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ സമഗ്രമായ അവലോകനം നൽകാനാണ്. മാർക്കറ്റ് ഗവേഷണം, ഉൽപ്പന്ന വികസനം, ചേരുവകൾ ലഭ്യമാക്കൽ, ഉൽപ്പാദനം, പാക്കേജിംഗ്, വിപണനം, വിതരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, ലാഭകരമായ അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് വിജയകരമായി സമാരംഭിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും കോഴ്‌സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ അച്ചാർ വ്യവസായത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും ഈ വിപണിയിലെ ലാഭ സാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോഴ്‌സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ടാർഗെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചറിയൽ, ഉപഭോക്തൃ മുൻഗണനകൾ മനസ്സിലാക്കൽ, വ്യത്യസ്തവും ആകർഷകവുമായ ഉൽപ്പന്ന ലൈൻ വികസിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ എങ്ങനെ ആണെന്നും , ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ചേരുവകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, പുതുമ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും കാലാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അച്ചാറുകൾ എങ്ങനെ ശരിയായി സംരക്ഷിച്ച് പാക്കേജുചെയ്യാം എന്നിവ ചർച്ചചെയ്യും. പരമ്പരാഗതവും ആധുനികവുമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഉൽപാദന രീതികളും കോഴ്‌സിലുണ്ട്.

മാർക്കറ്റിംഗും വിതരണവും ഏതൊരു വിജയകരമായ ബിസിനസ്സിന്റെയും നിർണായക ഘടകങ്ങളാണ്, കൂടാതെ ചില്ലറ, മൊത്തവ്യാപാര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അച്ചാറുകൾ ഫലപ്രദമായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഈ കോഴ്‌സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ശക്തമായ ഒരു ബ്രാൻഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതിന്റെയും വിപണിയിൽ നല്ല പ്രശസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും.

കോഴ്‌സിൽ പഠിച്ച ആശയങ്ങളും കഴിവുകളും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അച്ചാർ ബിസിനസിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കേസ് സ്റ്റഡീസ്, വ്യവസായ വിദഗ്ധർ, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സർസൈസ്  എന്നിവ കോഴ്‌സിലുടനീളം ഉണ്ട്. കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, ഇന്ത്യയിൽ ലാഭകരമായ അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ അറിവും ഉപകരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 6 min
7m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ അറിയാം.

23m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റഴ്സിനെ അറിയൂ

ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന വ്യവസായ വിദഗ്ധരെ കാണുകയും അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം.

18m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എന്തുകൊണ്ട് അച്ചാർ ബിസിനസ്സ്?

അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് ലാഭകരവും വളരുന്നതുമായ വ്യവസായമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം.

16m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 4
എങ്ങനെ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാം?

നിങ്ങളുടെ അച്ചാർ ബിസിനസിന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് അറിയാം.

17m 43s
play
ചാപ്റ്റർ 5
രജിസ്ട്രേഷൻ, ഉടമസ്ഥാവകാശം, അനുമതി

രജിസ്ട്രേഷൻ, ഉടമസ്ഥാവകാശം, ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നേടൽ എന്നിവയുടെ നിയമസാധുതകൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം.

15m 39s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ആവശ്യമായ മൂലധനവും സർക്കാർ പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും

ഒരു അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മൂലധനവും സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം.

16m 6s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ

നിങ്ങളുടെ അച്ചാർ ബിസിനസിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാമെന്ന് അറിയാം.

19m 53s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഏത് അച്ചാറാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്?

ഏതൊക്കെ അച്ചാറുകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താം.

11m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ആവശ്യം, വിതരണം

നിങ്ങളുടെ അച്ചാറുകൾക്കുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും വിതരണവും മനസ്സിലാക്കാം.

14m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 10
വിലനിർണ്ണയവും അക്കൗണ്ടിങ്ങും

ലാഭക്ഷമതയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ അച്ചാറുകൾക്ക് എങ്ങനെ വില നൽകാമെന്നും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും അറിയാം.

7m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ഫ്രാഞ്ചൈസിംഗ്, ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്

ഫ്രാഞ്ചൈസിംഗ്, ബ്രാൻഡിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ്, ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പരിധി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.

15m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 12
ഉപസംഹാരം

നിങ്ങളുടെ അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് സമാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാമെന്നും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്നും അറിയാം.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സംരംഭകർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ
  • അവരുടെ ഉൽപ്പന്ന ഓഫറുകൾ വിപുലീകരിക്കാൻ നോക്കുന്ന ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ 
  • അവരുടെ കഴിവുകളും അറിവും വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യ വ്യവസായ പ്രൊഫഷണലുകൾ 
  • ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഭക്ഷണത്തിലും പാചകത്തിലും അഭിനിവേശമുള്ള വ്യക്തികൾ
  • അച്ചാർ വ്യവസായവും ഇന്ത്യയിലെ ലാഭ സാധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • വിപണി ഗവേഷണവും ഉൽപ്പന്ന വികസനവും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ
  • ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ചേരുവകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും അച്ചാറുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പാക്കേജുചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
  • അച്ചാറുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫലപ്രദമായ വിപണന-വിതരണ സാങ്കേതികതകൾ
  • ശക്തമായ ഒരു ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം, അച്ചാർ വ്യവസായത്തിൽ ഒരു നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാം
  • ഇന്ത്യയിൽ ലാഭകരമായ അച്ചാർ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനും പ്രയോഗിക്കാവുന്ന പ്രായോഗിക വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

അച്ചാർ ബിസിനസ് - രുചികരമായ അച്ചാർ= മികച്ച ലാഭം

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക