കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ട്രാവൽ & ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ട്രാവൽ & ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ്

4.4, 9.6k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 58 min (13 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഒരു ട്രാവൽ & ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
13 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 58 min
14m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 1
കോഴ്സിന്റെ ആമുഖം

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ് കോഴ്‌സിന്റെ സമഗ്ര അവലോകനം

6m 46s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഗൈഡുകൾക്കുള്ള ആമുഖം

കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ ഉപദേശകരെ പരിചയപ്പെടുക

15m 3s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കുക. ഈ വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടകം മുൻപ് അറിയേണ്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക.

17m 58s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മൂലധനത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും പ്രോത്സാഹനം

നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ, ടൂറിസം ബിസിനസ്സിനുള്ള ധനസഹായ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

15m 48s
play
ചാപ്റ്റർ 5
സ്ഥലം, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഉടമസ്ഥാവകാശം, നിയമം എന്നിവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്റെയും ഉടമസ്ഥതയുടെയും പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കുക

20m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 6
എങ്ങനെയാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്?

പരമാവധി കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ലാഭത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ.

19m 19s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ഒരു മാസത്തെ പാക്കേജ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ, ടൂറിസം ബിസിനസ്സിനായി ഒരു മാസത്തെ പാക്കേജ് ട്രിപ്പുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകളെയും തന്ത്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് അറിയുക.

15m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ബിസിനസ്സ് ടൈ അപ്പ്

നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ, ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് വളർത്തുന്നതിന് പങ്കാളിത്തങ്ങളും സഖ്യങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

17m 3s
play
ചാപ്റ്റർ 9
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം

നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ & ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുക

17m 59s
play
ചാപ്റ്റർ 10
പ്രൊഫഷണൽ ടീം രൂപീകരണം

ഒരു പ്രൊഫഷണലും വിശ്വസനീയവുമായ ട്രാവൽ & ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും.

26m 13s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ഉപഭോക്തൃ സേവനം, മാർക്കറ്റിംഗ്, ബ്രാൻഡിംഗ്

ഉപഭോക്താവിന്റെ പെരുമാറ്റവും അവരുടെ സ്വീകാര്യത എങ്ങനെ നേടാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ മാർക്കറ്റിംഗ് ബ്രാൻഡിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാം.

29m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 12
മത്സരം, സുസ്ഥിരത, നേട്ടം

ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം വ്യവസായത്തിലെ മത്സരത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ.

20m 31s
play
ചാപ്റ്റർ 13
ഉപസംഹാരം

നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ & ടൂറിസം ബിസിനസിൽ വിജയിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള അന്തിമ ചിന്തകളും ഉപദേശങ്ങളും.

നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
21 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ട്രാവൽ & ടൂറിസം ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ്

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക