കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: PMFME സ്കീമിന് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യവസായം കെട്ടിപ്പടുക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

PMFME സ്കീമിന് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യവസായം കെട്ടിപ്പടുക്കുക

4.1, 1.3k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 40 min (9 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഞങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് അനിൽ കുമാർ നയിക്കുന്ന ffreedom ആപ്പിലെ ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ കോഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് PMFME സ്‌കീം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ MSME - കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാർ സംരംഭമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫോർമലൈസേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്റർപ്രൈസ് (PMFME) സ്കീം. സ്കീമിലൂടെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു.

ഈ സമഗ്രമായ കോഴ്‌സിലൂടെ ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾക്ക് സ്കീം എങ്ങനെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാമെന്നും അത് അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് നൽകുന്നു. PMFME സ്കീമിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കോഴ്സ് ബിസിനസ്സ് ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നു. സ്കീം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ തന്ത്രങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഇതിലൂടെ നൽകുന്നു. സംരംഭകർക്ക് പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാനും അവരുടെ ബിസിനസ്സ് വളരാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സ്കീം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടാനും സഹായിക്കുന്നു.

PMFME സ്കീമിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെയും നേട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷ്യ വ്യവസായത്തിലെ സമൃദ്ധമായ അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതിനായി മൈക്രോ-ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സംരംഭങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുക.

മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ ആശയങ്ങൾക്ക് ഊർജം പകരുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന വശമായ മൈക്രോ-ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ലോണുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൈക്രോ-ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യവസായം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സഹായം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ഈ കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, ഈ നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ-ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബിസിനസ്സ് വളർത്തുന്നതിനും അത് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നൂതനമായ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാകും.

PMFME സ്കീമിലൂടെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു മൈക്രോ-ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സംരംഭത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന ഈ അവസരം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്!

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
9 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 40 min
8m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 1
PMFME സ്കീമിന്റെ ആമുഖം

PMFME സ്കീമിന്റെ വ്യാപ്തിയെയും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനം. സ്കീമിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നൽകാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

8m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 2
എന്തുകൊണ്ട് PMFME സ്കീം? സ്‌കീമിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

എന്തുകൊണ്ടാണ് PMFME സ്കീം ഭക്ഷ്യ സംരംഭകർക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബിസിനസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നും , അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തുക.

7m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എന്താണ് ODOP (ഒരു ജില്ല ഒരു ഉൽപ്പന്നം

ODOP സമീപനം PMFME സ്കീമുമായി എങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നത്തെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അറിയുക.

15m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 4
വ്യക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് എന്റർപ്രൈസസിനും വേണ്ടിയുള്ള PMFME സ്കീം

ഭക്ഷ്യ വ്യവസായത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന PMFME സ്കീം വ്യക്തിഗത, ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നുവെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

8m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 5
PMFME സ്കീമിലെ പൊതുവായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ

PMFME സ്കീമിലെ പൊതുവായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക. പങ്കിട്ട സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമതയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയുക.

7m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 6
PMFME സ്കീമിലെ ബ്രാൻഡിംഗും മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്തുണയും

സ്‌കീമിന്റെ പിന്തുണ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ ബിസിനസ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുക.

8m 57s
play
ചാപ്റ്റർ 7
PMFME സ്കീമിലൂടെ ഗവേഷണവും വിപുലീകരണ തന്ത്രങ്ങളും

നിങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യവസായം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാം എന്നറിയുക.

8m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 8
പിഎംഎഫ്എംഇ സ്കീമിലെ ഫണ്ടുകളും പലിശ നിരക്കുകളും

സുസ്ഥിരമായ ബിസിനസ്സിനായി ഫണ്ടുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും പലിശ നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അറിയുക.

24m 49s
play
ചാപ്റ്റർ 9
PMFME സ്കീമിനായുള്ള ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാ നടപടിക്രമവും ഉപസംഹാരവും

PMFME സ്കീമിന് ആവശ്യമായ രേഖകളും ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുക. ഇതിലൂടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പാത എളുപ്പമാക്കുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • സൂക്ഷ്മ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ
  • PMFME സ്കീമിന് കീഴിൽ തങ്ങളുടെ ബിസിനസുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻശ്രമിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രൊസസറുകൾ
  • പ്രധാനമന്ത്രി മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സ്കീമിന്റെ നേട്ടങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ
  • PMFME സ്കീമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതായുള്ള മാർഗനിർദേശം തേടുന്നവർ
  • തങ്ങളുടെ സംരംഭകത്വ യാത്രയ്ക്ക് ഊർജം പകരാൻ മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ലോണുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആർക്കും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • PMFME സ്കീമിനെ കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ, അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ, മൈക്രോ-ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് സംരംഭങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം
  • സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള മൈക്രോ-ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ബിസിനസുകളുടെ ഫോർമലൈസെഷൻ പ്രക്രിയ മനസിലാക്കുക
  • ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് സബ്‌സിഡികൾ, വായ്പകൾ, സാങ്കേതിക സഹായം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുക .
  • PMFME സ്കീമിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥകളും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും
  • നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി മൈക്രോ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ലോണുകൾ നേടുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Build your Micro Food Processing Industry under PMFME Scheme
on ffreedom app.
17 June 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download