B V Lakshmidevi Gopinath
B V Lakshmidevi Gopinath
B V Lakshmidevi Gopinath
🏭 Mathura Food products, ஷிமோகா
வழிகாட்டி பேசும் மொழி
English
ಕನ್ನಡ
வழிகாட்டியின் நிபுணத்துவம்
உணவு பதப்படுத்தல் & பேக்கேஜ் பிசினஸ்
வணிகத்திற்கான அடிப்படைகள்
மேலும் காட்டவும்
Meet Dr. Lakshmi Devi Gopinath, an accomplished entrepreneur and leader of Mathura Products since 2001. Her achievements have earned her multiple awards, making her an inspiring mentor for your personal and professional growth. Learn how she runs her business.
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலுக்காக B V Lakshmidevi Gopinath உடன் பேச விரும்புகிறீர்களா?
மேலும் அறிக

இது மிகவும் எளிமையானது! மேலும் அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

B V Lakshmidevi Gopinath பற்றிய விவரம்

Dr. Lakshmidevi Gopinath, hailing from Shimoga, is the visionary behind Mathura Food Products, a renowned venture. As the Kudu family's eldest daughter and a mother of two, she aspired for more than domestic confines. With unwavering determination, she founded Mathura Food Products, transcending challenges. With a mere...

... 100 rupees, she initiated jam production, now flourishing with 54 diverse items, acclaimed internationally. Famous for pickles, jams, sambar powder, and more, her expertise extends to strategic marketing. Notable accolades include the International Priyadarshini and National Awards, honoring her exceptional accomplishments.

பிரபலமான தலைப்புகள்

சிறந்த வழிகாட்டிகளால் கற்பிக்கப்படும் பரந்த அளவிலான கோர்ஸுகளை ஆராய ஒரு தலைப்பை கிளிக் செய்யவும்.

ffreedom app-ல் உள்ள பிற வழிகாட்டிகள்
ffreedom app-ஐ பதிவிறக்கவும்

இந்தியாவின் நம்பர்.1 வாழ்வாதார தளத்தில் 1+ கோடிக்கும் அதிகமான பதிவு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் சமூகத்தில் சேரவும்

app-ஐ பதிவிறக்க இணைப்பை SMS மூலம் பெறவும்

ffreedom app-ஐ பதிவிறக்க, QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்