Bollampalli  Krishnarao
Bollampalli  Krishnarao
Bollampalli Krishnarao
🏭 Bollampalli Krishnarao Farm, விஜயவாடா
வழிகாட்டி பேசும் மொழி
తెలుగు
வழிகாட்டியின் நிபுணத்துவம்
மீன் மற்றும் இறால் வளர்ப்பு
மேலும் காட்டவும்
Bollampalli Krishna Rao proved that age is not a barrier. He managed fish farming brilliantly at the age of sixty-two years. Over fifteen years, he expanded his fish farming from two to sixty acres. Connect & learn from his expertise.
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலுக்காக Bollampalli Krishnarao உடன் பேச விரும்புகிறீர்களா?
மேலும் அறிக

இது மிகவும் எளிமையானது! மேலும் அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Bollampalli Krishnarao பற்றிய விவரம்

Bollampalli Krishna Rao proudly boasts a 30-year career in agriculture. Despite holding a degree, at sixty-two, he defies age by actively managing fish farming. Hailing from Bhairavapatnam in Andhra Pradesh, Rao has excelled in fish and shrimp farming for 36 years....

... Starting with small tanks on a two-acre plot, he sold fish to fishermen at twenty-five. Transitioning from two acres to twenty, he shifted focus in 2000 to cultivating larger fish. Today, his thriving fish farm spans sixty acres, a testament to his enduring success in the field.

பிரபலமான தலைப்புகள்

சிறந்த வழிகாட்டிகளால் கற்பிக்கப்படும் பரந்த அளவிலான கோர்ஸுகளை ஆராய ஒரு தலைப்பை கிளிக் செய்யவும்.

ffreedom app-ல் உள்ள பிற வழிகாட்டிகள்
ffreedom app-ஐ பதிவிறக்கவும்

இந்தியாவின் நம்பர்.1 வாழ்வாதார தளத்தில் 1+ கோடிக்கும் அதிகமான பதிவு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் சமூகத்தில் சேரவும்

app-ஐ பதிவிறக்க இணைப்பை SMS மூலம் பெறவும்

ffreedom app-ஐ பதிவிறக்க, QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்