Prakash K
Prakash K
Prakash K
🏭 Punya Koti Farm, கோலார்
வழிகாட்டி பேசும் மொழி
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
வழிகாட்டியின் நிபுணத்துவம்
ஒருங்கிணைந்த விவசாயம்
பால் பண்ணை
காய்கறிகள் விவசாயம்
மேலும் காட்டவும்
Meet Mr. Prakash K, a farmer in Kolar, who successfully grows colorful capsicums. He is an expert in vegetable farming, dairy farming, and greenhouse fabrication. Learn the secrets of farming from him and become successful.
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலுக்காக Prakash K உடன் பேச விரும்புகிறீர்களா?
மேலும் அறிக

இது மிகவும் எளிமையானது! மேலும் அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Prakash K பற்றிய விவரம்

Contrary to the belief that multi-colored vegetables are exclusive to foreign lands, Prakash K stands as a remarkable example. He has emerged as a prosperous farmer, reaping an annual income of 10 lakhs through his cultivation of colored capsicums. Not only adept at growing vegetables, but Prakash K also excels in dairy farming, nursery farming, and constructing greenhouses. His expertise...

... extends to cultivating pulses such as color capsicum, green chillies, and tomatoes. Beyond cultivation, he possesses an in-knowledge of diverse selling avenues, including direct selling, online platforms, as well as wholesale and retail distribution of vegetables. In recognition of his exceptional achievements in agriculture, Prakash K has been honored with the esteemed "Best Farmer" award.

பிரபலமான தலைப்புகள்

சிறந்த வழிகாட்டிகளால் கற்பிக்கப்படும் பரந்த அளவிலான கோர்ஸுகளை ஆராய ஒரு தலைப்பை கிளிக் செய்யவும்.

ffreedom app-ல் உள்ள பிற வழிகாட்டிகள்
ffreedom app-ஐ பதிவிறக்கவும்

இந்தியாவின் நம்பர்.1 வாழ்வாதார தளத்தில் 1+ கோடிக்கும் அதிகமான பதிவு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் சமூகத்தில் சேரவும்

app-ஐ பதிவிறக்க இணைப்பை SMS மூலம் பெறவும்

ffreedom app-ஐ பதிவிறக்க, QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்