കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: കുക്കുമ്പർ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിവർഷം 1 ഏക്കറിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

കുക്കുമ്പർ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിവർഷം 1 ഏക്കറിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക

4.2, 1.7k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 28 min (10 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ലാഭകരവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു കുക്കുമ്പർ ഫാമിംഗ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതാണ്  ഞങ്ങളുടെ കുക്കുമ്പർ ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സ്. പരിചയസമ്പന്നനായ കർഷകനും വ്യവസായ വിദഗ്ധനുമായ ശ്രീ വിനീഷ് കുമാർ ശർമ്മ നയിക്കുന്ന ഈ കോഴ്‌സ്, വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെയുള്ള കുക്കുമ്പർ കൃഷിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും സമഗ്രമായ പരിജ്ഞാനം നേടി തരുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സിലൂടെ, ഉയർന്ന വിളവ് നൽകുന്ന കുക്കുമ്പർ വിളകൾ വളർത്തുന്നതിനും കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മണ്ണിന്റെ മികച്ച ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമവും ഫലപ്രദവുമായ രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. വർഷങ്ങളായി കുക്കുമ്പർ ഫാം വിജയകരമായി നടത്തിവരുന്ന ശ്രീ ശർമ്മ ഈ മേഖലയിൽ വിപുലമായ അനുഭവസമ്പത്തുള്ളയാളാണ്. നിങ്ങളുടെ കുക്കുമ്പർ ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവും നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പങ്കിടും.

കൃഷിയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ കൂടാതെ, കുക്കുമ്പർ കൃഷിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം ലാഭകരമായ ഒരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന്, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, വിപണനം എന്നിവ പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് കഴിവുകളും കോഴ്‌സിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുക്കുമ്പർ ഫാം ആരംഭിക്കാനും 1 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 25 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം നേടാനുമുള്ള അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഒരു കുക്കുമ്പർ ഫാം ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ കോഴ്‌സ് അനുയോജ്യമാണ്, തുടക്കക്കാർ മുതൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ കർഷകർ വരെ. ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പാഠ്യപദ്ധതിയും മിസ്റ്റർ ശർമ്മയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, വെള്ളരിക്കാ കൃഷി വ്യവസായത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസവും വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യൂ, ലാഭകരവും സുസ്ഥിരവുമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ് നടത്തൂ.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
10 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 28 min
12m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ആമുഖം

11m 30s
play
ചാപ്റ്റർ 2
വെള്ളരിക്ക കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ഉപദേശകനോടൊപ്പം പഠിക്കു

വെള്ളരിക്ക കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ഉപദേശകനോടൊപ്പം പഠിക്കു

28m 7s
play
ചാപ്റ്റർ 3
പോളി ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ

പോളി ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ

18m 39s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ഉപകരണങ്ങൾ, വളങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ

ഉപകരണങ്ങൾ, വളങ്ങൾ, കീടനാശിനികൾ

10m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 5
വെള്ളരികയുടെ വൈവിധ്യവും ആവശ്യവും

വെള്ളരികയുടെ വൈവിധ്യവും ആവശ്യവും

21m 47s
play
ചാപ്റ്റർ 6
വിതയ്ക്കൽ, ജലസേചനം, പരിചരണം

വിതയ്ക്കൽ, ജലസേചനം, പരിചരണം

10m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 7
വിളവെടുപ്പും സംഭരണവും

വിളവെടുപ്പും സംഭരണവും

6m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 8
വിൽപ്പന, വിതരണം, കയറ്റുമതി

വിൽപ്പന, വിതരണം, കയറ്റുമതി

14m 7s
play
ചാപ്റ്റർ 9
യൂണിറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ്

യൂണിറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ്

12m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 10
വെല്ലുവിളികളും നിർദേശങ്ങളും

വെല്ലുവിളികളും നിർദേശങ്ങളും

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
 • ഒരു കുക്കുമ്പർ ഫാമിംഗ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് നന്നായിരിക്കും
 • മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ നിലനിർത്താം, ഒരു സുസ്ഥിര കാർഷിക അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം എന്നെല്ലാം അറിയാം
 • കാർഷിക മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർഷകരല്ലാത്ത സംരംഭകർക്കും ഈ കോഴ്സ് ഉപകാരപ്രദമാണ്
 • പരിചയസമ്പന്നനായ കർഷകനും വ്യവസായ വിദഗ്ധനുമായ ശ്രീ വിനീഷ് കുമാർ ശർമ്മയിൽ നിന്നും നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചെടുക്കാം
 • കുക്കുമ്പർ കൃഷി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രതിവർഷം 25 ലക്ഷം വരുമാനം നേടാം എന്നറിയാം
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
 • കുക്കുമ്പർ കൃഷിയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളായ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, നടീൽ, ജലസേചനം, കീട, രോഗ പരിപാലനം എന്നിവയെ പറ്റി അറിയാം
 • ലാഭകരമായ ഒരു കാർഷിക ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും വിപണന തന്ത്രങ്ങളും പോലുള്ള ബിസിനസ്സ് കഴിവുകൾ പഠിക്കാം
 • കുക്കുമ്പർ എങ്ങനെ വിളവെടുക്കാം
 • കുക്കുമ്പർ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, പ്രിസെർവ് ചെയ്യാം
 • നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ മഴവെള്ളം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം
 • പോളിഹൗസിൽ കുക്കുമ്പർ വളർത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

കുക്കുമ്പർ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിവർഷം 1 ഏക്കറിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക