മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി

മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി കഴിവുകളും വിഭവങ്ങളും: ffreedom app വഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യൂ

"മത്സ്യം, ചെമ്മീൻ കൃഷി" എന്നിവ മത്സ്യകൃഷിയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. കൂടാതെ മത്സ്യം, ചെമ്മീൻ വളർത്തൽ എന്നിവയുടെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മത്സ്യത്തെയും ചെമ്മീനെയും വിജയകരമായി വളർത്തുന്നതിനും വളർത്തുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ വിലപ്പെട്ട അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും ഈ ലക്ഷ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

ffreedom app, മത്സ്യം, ചെമ്മീൻ വളർത്തൽ, സ്പീഷീസ് സെലക്ഷൻ, കുളം മാനേജ്മെന്റ്, ഫീഡിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾ, രോഗ പ്രതിരോധം, വിപണന തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രായോഗിക ഉൾക്കാഴ്ചകളും മികച്ച പരിശീലനങ്ങളും പങ്കിടുന്ന പരിചയസമ്പന്നരായ പരിശീലകരാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മത്സ്യം, ചെമ്മീൻ വളർത്തൽ എന്നിവയിൽ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ffreedom app വിദഗ്ധ ഉപദേശവും നൽകുന്നു.

മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി കഴിവുകളും വിഭവങ്ങളും: ffreedom app വഴി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയോ വളർത്തുകയോ ചെയ്യൂ
836
വീഡിയോ ചാപ്റ്ററുകൾ
മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി കോഴ്‌സുകളിലെ ഓരോ അധ്യായവും താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും കാലികവും മൂല്യവത്തായതുമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു
8,171
കോഴ്‌സ് പൂർത്തീകരിച്ചു
മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി ന്റെ പഠന സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകൂ
20+ ഉപദേശകരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക

മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി ന്റെ രഹസ്യങ്ങളും നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും മികച്ച രീതികളും വിജയകരവും പ്രശസ്തരുമായ 20+ ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ

എന്തുകൊണ്ട് മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി പഠിക്കണം?
 • കുതിച്ചുയരുന്ന അക്വാകൾച്ചർ വ്യവസായം

  ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിപണികളിൽ മത്സ്യത്തിനും ചെമ്മീനുമുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഡിമാൻഡ് കാരണം വളരെയധികം വളർച്ചാ സാധ്യതകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ലാഭകരമായ അക്വാകൾച്ചർ വ്യവസായത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക.

 • വൈവിധ്യവൽക്കരണവും ലാഭവും

  നിങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കുക. പുതിയതോ പഴയതുമായ മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ പോലുള്ള വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ മത്സ്യവും ചെമ്മീനും വളർത്തി വിൽക്കുന്നതിലൂടെ ഉയർന്ന വരുമാനം നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

 • സുസ്ഥിരവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാണ്

  പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കൃഷിരീതികൾ സ്വീകരിച്ചും ജലമലിനീകരണം പരമാവധി കുറച്ചും കാട്ടുമത്സ്യങ്ങളുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം കുറച്ചുകൊണ്ടും സുസ്ഥിരമായ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തിന് സംഭാവന നൽകുക.

 • എൻഡ്-ടു-എൻഡ് പിന്തുണ ഇക്കോസിസ്റ്റം

  അക്വാകൾച്ചറിലെ വിദഗ്ധരുമായി നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാൻ മാർക്കറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, വ്യക്തിഗത മാർഗനിർദേശത്തിനായി വീഡിയോ കോളുകളിലൂടെ വിദഗ്ധരുടെ ഉപദേശം നേടൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ffreedom ആപ്പിലുടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

 • സർക്കാർ പിന്തുണയും സബ്സിഡികളും

  സർക്കാർ പദ്ധതികൾ, സബ്‌സിഡികൾ, മത്സ്യം, ചെമ്മീൻ കൃഷിക്ക് ലഭ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക, ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക.

 • ffreedom appന്റെ പ്രതിബദ്ധത

  ffreedom app ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപകരണങ്ങൾ, വിജയകരമായ ഒരു മത്സ്യ-ചെമ്മീൻ വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള പിന്തുണ എന്നിവയിലേക്ക് ആക്‌സസ് ലഭിക്കും. ആപ്പിന്റെ പ്രായോഗിക കോഴ്‌സുകളും നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിനും മെന്റർഷിപ്പിനുമുള്ള സഹായവും ലഭിക്കുന്നു. ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യങ്ങളുടെയും ചെമ്മീൻ വളർത്തലിന്റെയും സാധ്യതകൾ സ്വീകരിച്ച് സുസ്ഥിരവും ലാഭകരവുമായ അക്വാകൾച്ചറിന്റെ പ്രതിഫലദായകമായ മികവ് നേടുക.

ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്
ഫിഷ് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 2 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കൂ - ffreedom appലെ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സ്
ഫിഷ് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 2 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കൂ
മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി കോഴ്‌സുകൾ

മലയാളം ത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗോളിൽ 4 കോഴ്‌സുകൾ ഉണ്ട്

മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി
സംയോജിത ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - കൃഷിയിൽ നിന്ന് 365 ദിവസവും സമ്പാദിക്കു
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി
ഫിഷ് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 2 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കൂ
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി
കൊഞ്ച് കൃഷി - പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
മീൻ & ചെമ്മീൻ കൃഷി
മത്സ്യ കൃഷി ബിസിനസ്സ്- പ്രതിമാസം 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാം
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ബന്ധപ്പെട്ട ഗോളുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്നതിനായി ഈ പരസ്പരബന്ധിത ഗോളുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക