കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനെസ്സിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനെസ്സിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം

4.3, 104 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 31 min (10 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നത് വെറുമൊരു ബിസിനസ്സ് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അതൊരു കലാരൂപം കൂടിയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ, കല്യാണങ്ങൾ, നൂലുകെട്ട്,മാമ്മോദിസാ, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടു മിക്ക പരിപാടികളിലും ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട്. അതിനു പുറമെയായി ഇന്ന് വളരെ അധികം മോഡലിംഗ് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റുഡിയോകളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, വളർന്നു വരുന്ന ബിസിനസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചാൽ, വിപണിയിൽ എത്രത്തോളം അവസരം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് വഴി പഠിക്കാം. 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
10 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 31 min
6m 43s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ് മേഖലയിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആവേശകരമായ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

1m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കാണുക

നിങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശകനെ അറിയുക. കൂടാതെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും ചലച്ചിത്രമേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അനുഭവവും അറിയുക

8m 25s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്- അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും വിജയിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഉൾക്കാഴ്ച നേടുകയും ചെയ്യുക.

13m 34s
play
ചാപ്റ്റർ 4
മൂലധന ആവശ്യകതകൾ, വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ, സർക്കാർ പിന്തുണ

വിജയകരമായ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതകൾ കണ്ടെത്തുക, കൂടാതെ വിവിധ സാമ്പത്തിക ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

15m 55s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ലൈസൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ, ലൊക്കേഷൻ & സ്പേസ് ആവശ്യകതകൾ

ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയമപരമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുക, രജിസ്ട്രേഷൻ, ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകൾ നേടുക. ബിസിനസിന് ആവശ്യമായ വ്യത്യസ്‌ത തരം സ്‌പെയ്‌സുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ എങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാമ

7m 47s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ക്യാമറകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും

ക്യാമറകൾ, ലൈറ്റിംഗ്, പ്രോപ്പുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒരു വിജയകരമായ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അവശ്യ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നേടുക.

10m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 7
സേവനങ്ങളും ജീവനക്കാരും

ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് നൽകുന്ന വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവനക്കാരെ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നിയമിക്കാമെന്നും മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നും അറിയുക.

8m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 8
വിലനിർണ്ണയം, സാമ്പത്തികം, ചെലവുകൾ, ലാഭം

വിജയകരമായ ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ആവശ്യകതകൾ കണ്ടെത്തുക, കൂടാതെ വിവിധ സാമ്പത്തിക ഓപ്ഷനുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

8m 58s
play
ചാപ്റ്റർ 9
മാർക്കറ്റിംഗ്

നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ് വളർത്താനും ഫലപ്രദമായ ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിക്കാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

7m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ഉപദേശകരുടെ വെല്ലുവിളികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും

ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസുകൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും മത്സരങ്ങളും കണ്ടെത്തുക, ആവേശകരമായ ഈ വ്യവസായത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് അവയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്‌സ് വളരെ സഹായകമാകും.
  • നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ് എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഈ കോഴ്‌സ് വളരെ സഹായകമാകും.
  • ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാഷൻ ആയി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവക്ക് ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം
  • നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അറിയാനായി ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരാം
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഈ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാനാകും.
  • വെല്ലുവിളികളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.
  • ഈ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്തുടങ്ങാനുള്ള മൂലധനത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കും.
  • ഒരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഈ കോഴ്‌സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
  • ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റുഡിയോ ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ എന്തൊക്കെ വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ വേണമെന്നും ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.
  • ഈ ബിസിനസിനു ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും.
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
How to start a Photo studio Business and earn up to 1 lakh
on ffreedom app.
24 May 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download