കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് - കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ 3 ലക്ഷം വരെ ലോൺ. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് - കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ 3 ലക്ഷം വരെ ലോൺ

4.4, 20.3k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 11 min (7 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്സ്
 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
7 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 11 min
10m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 1
കോഴ്സിന്റെ ആമുഖം

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്കീമിന്റെയും അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെയും ഒരു അവലോകനം നേടുക.

8m 24s
play
ചാപ്റ്റർ 2
സവിശേഷതകൾ

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളായ ക്രെഡിറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, പലിശ നിരക്ക് സബ്‌സിഡി, തിരിച്ചടവ് എന്നിവ അറിയുക.

12m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 3
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഒരു കർഷകൻ, കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമി, നല്ല ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ വിവരിക്കുന്നു.

5m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേഷിക്കുന്നതിനു ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുക

12m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 5
അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയ വിശദീകരിക്കുന്നു, ആവശ്യമായ രേഖകളും അപേക്ഷാ നടപടിക്രമവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അറിയുക

8m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്?

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് കീഴിൽ കർഷകർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പരിധി , അവരുടെ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം, വരുമാനം, വായ്പായോഗ്യത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ അറിയുക.

10m 42s
play
ചാപ്റ്റർ 7
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലിശ നിരക്ക്, തിരിച്ചടവ് കാലയളവ്, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ നൽകുന്നു.

നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Kisan Credit Card Course - Get up to Rs 3 Lakh Loan from the Govt
on ffreedom app.
23 June 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download