കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്

4.5, 20.6k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 11 min (7 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഫ്രീഡം ആപ്പിലെ ഞങ്ങളുടെ മണി മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെയ്പ്പ് നടത്താം. ബജറ്റിംഗ്, ലാഭിക്കൽ, നിക്ഷേപം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്റെയും മണി മാനേജ്‌മെന്റ് ടിപ്പുകളുടെയും അവശ്യ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ മാർഗനിർദേശങ്ങളും പ്രായോഗിക നുറുങ്ങുകളും ഉപയോഗിച്ച്, എങ്ങനെ മികച്ച സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് പണം മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ്സും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഈ കോഴ്‌സ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതൊരാൾക്കും അവരുടെ മണി മാനേജ്‌മെന്റ് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവരുടെ ധനകാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം നേടാനും സഹായകരമാകും. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യൂ, ffreedom ആപ്പിൽ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കൂ.

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
7 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 11 min
12m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ലോകത്ത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്കായി ഒരു പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുന്നു

18m 51s
play
ചാപ്റ്റർ 2
എങ്ങനെ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാം?

പുതിയ വരുമാന സ്ട്രീമുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും വരുമാന സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം

9m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എങ്ങനെ കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യാം?

ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കൽ, അടിയന്തര ഫണ്ട് നിർമ്മിക്കൽ, കടം കുറയ്ക്കൽ

7m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 4
കടത്തെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം?

കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ലോകത്തിലെ ഡെബ്റ്റിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം

4m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 5
റിസ്കിനായി എങ്ങനെ തയ്യാറാകാം?

സാമ്പത്തിക അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഒരു റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം

10m 57s
play
ചാപ്റ്റർ 6
വിവേകത്തോടെ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

വൈവിധ്യമാർന്ന നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുകയും നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകൾ ഗവേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം

5m 37s
play
ചാപ്റ്റർ 7
എങ്ങനെ എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ചെയ്യാം?

നിങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആസ്തികളും പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സംരക്ഷിക്കാം

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • തങ്ങളുടെ മണി മാനേജ്‌മെന്റ് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം നേടാനും ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്റെയും മണി മാനേജ്മെന്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ.
  • എങ്ങനെ മികച്ച സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാമെന്നും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാമെന്നും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ.
  • തങ്ങളുടെ മണി മാനേജ്‌മെന്റ് വൈദഗ്ധ്യം നേടാനും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ.
  • കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ മണി മാനേജ്‌മെന്റ് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ കോഴ്‌സ് അനുയോജ്യമാണ്.
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ബജറ്റിംഗ്, സേവിംഗ്, നിക്ഷേപം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്റെയും മണി മാനേജ്മെന്റിന്റെയും അനിവാര്യമായ കഴിവുകൾ.
  • എങ്ങനെ മികച്ച സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യാം.
  • ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളുടെ മണി മാനേജ്‌മെന്റ് ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും കോവിഡ്-ന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള വഴികൾ.
  • സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
  • പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മികച്ച രീതികളും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ വിവിധ നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
15 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക