Chethan C
Chethan C
Chethan C
🏭 Chethan C Farm, மைசூர்
வழிகாட்டி பேசும் மொழி
ಕನ್ನಡ
வழிகாட்டியின் நிபுணத்துவம்
செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடு பண்ணை
மேலும் காட்டவும்
Meet Chetan.C, an experienced sheep farmer with 6-7 years experience in his stream. His expertise lies in a wide range of areas, such as breeding, nutrition, disease control, and marketing. Connect with him today!
தனிப்பயனாக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதலுக்காக Chethan C உடன் பேச விரும்புகிறீர்களா?
மேலும் அறிக

இது மிகவும் எளிமையானது! மேலும் அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

Chethan C பற்றிய விவரம்

Chetan C, an accomplished sheep farming expert, shifted gears from Civil Engineering to farming six years ago. His specialty lies in raising the rare "Banduru" sheep breed. Initially starting with just five sheep, Chetan realized the immense potential in sheep farming and expanded his flock to around 50, resulting in substantial earnings. With...

... expertise spanning breeding, shelter construction, nutrition, disease management, pricing, grading, marketing, and even export, Chetan serves as a valuable guide in the field. Additionally, he cultivates coconut and sapota across two acres. Notably, his agricultural excellence garnered him the esteemed "Yuva Ratna" award at the Mysore Agricultural Fair.

பிரபலமான தலைப்புகள்

சிறந்த வழிகாட்டிகளால் கற்பிக்கப்படும் பரந்த அளவிலான கோர்ஸுகளை ஆராய ஒரு தலைப்பை கிளிக் செய்யவும்.

ffreedom app-ல் உள்ள பிற வழிகாட்டிகள்
ffreedom app-ஐ பதிவிறக்கவும்

இந்தியாவின் நம்பர்.1 வாழ்வாதார தளத்தில் 1+ கோடிக்கும் அதிகமான பதிவு செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர்களின் சமூகத்தில் சேரவும்

app-ஐ பதிவிறக்க இணைப்பை SMS மூலம் பெறவும்

ffreedom app-ஐ பதிவிறக்க, QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யவும்