പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

Personal Finance Basics

വ്യക്തിഗത ധനകാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പേർസണൽ ഫിനാൻസ് ഗോൾ . അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആസൂത്രണത്തിനും വ്യക്തിഗത ധനകാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.

ഉപജീവന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ffreedom ആപ്പിൽ, ബജറ്റിംഗ്, സേവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികൾ, ഡെറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ്, നിക്ഷേപ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ, റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കോഴ്‌സുകൾ ലഭ്യമാണ്. പ്രായോഗിക അറിവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളും നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ffreedom ആപ്പിന്റെ സമഗ്രമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയും നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക യാത്രയെ പിന്തുണക്കുന്നു.

Personal Finance Basics
660
Success-driven Video Chapters
Each chapter in പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ courses is designed to provide you with the most up-to-date and valuable information
65,920
Course Completions
Be a part of the learning community on പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
Why Learn പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ?
 • സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും സുരക്ഷയും

  നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ചെലവുകൾ, സമ്പാദ്യം എന്നിവ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കി സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യവും സുരക്ഷിതത്വവും കൈവരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നേടുക.

 • ബജറ്റിംഗും സേവിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും

  നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനും പ്രായോഗിക ബജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്കുകളും ഫലപ്രദമായ സേവിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും പഠിക്കുക.

 • കടം കൈകാര്യം ചെയ്യലും ക്രെഡിറ്റും

  കടം കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും കുറയ്ക്കാമെന്നും മനസിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും മികച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

 • എൻഡ്-ടു-എൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം

  സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരുമായുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, സാമ്പത്തിക ടൂളുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുക, വ്യക്തിപരമായ മാർഗനിർദേശത്തിനായി വീഡിയോ കോളുകൾ മുഖേന വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടുക എന്നിവ ffreedom ആപ്പിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

 • നിക്ഷേപ അടിസ്ഥാനങ്ങളും റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗും

  നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളും റിട്ടയർമെന്റ് ആസൂത്രണവും സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുക.

 • ffreedom appന്റെ പ്രതിബദ്ധത

  ffreedom ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ഉപകരണങ്ങൾ, വ്യക്തിഗത ധനകാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ ധാരണ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. പ്രായോഗിക കോഴ്‌സുകളും നെറ്റ്‌വർക്കിംഗിനും മെന്റർഷിപ്പിനുമുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ഇക്കോസിസ്റ്റവും എന്നിവ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാനും സാമ്പത്തിക ക്ഷേമം നേടാനും സമൃദ്ധമായ ഭാവിക്ക് ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്

കർഷകരെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതരാക്കുന്നു-അറിയേണ്ടതെല്ലാം

പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ courses

We have 8 Courses in Malayalam in this goal

പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം കോഴ്‌സ്
₹999
₹1,406
29% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @999
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കോഴ്‌സ്
₹799
₹1,406
43% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
വിദഗ്ധമായി എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം-അറിയേണ്ടതെല്ലാം
₹799
₹1,406
43% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കോഴ്‌സ്
₹799
₹1,173
32% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കോഴ്‌സ്
₹799
₹1,173
32% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
കുട്ടികളെ ശരിയായി വാർത്തെടുക്കാം
₹799
₹1,173
32% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
IPO കോഴ്സ്
₹799
₹1,406
43% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
കർഷകരെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതരാക്കുന്നു-അറിയേണ്ടതെല്ലാം
₹799
₹1,173
32% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക