റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ്

Retirement Planning

സാമ്പത്തിക തയ്യാറെടുപ്പിന്റെയും തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി വിരമിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാനാണ് "റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ്" രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സുഖപ്രദമായ ജീവിതശൈലി നിലനിർത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരിക്കുന്നതിനും റിട്ടയർമെന്റിനായുള്ള ആസൂത്രണം നിർണായകമാണ്.

ഉപജീവന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ffreedom app, റിട്ടയർമെന്റ് സേവിംഗ്സ്, നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ, പെൻഷൻ പ്ലാനുകൾ, നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി പരിഗണനകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിരവധി കോഴ്സുകൾ നൽകുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരാണ് ഈ കോഴ്‌സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിങ്ങിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിന് ffreedom ആപ്പിലൂടെ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അവസരങ്ങളും വിദഗ്ധ ഉപദേശവും നൽകുന്നു.

Retirement Planning
430
Success-driven Video Chapters
Each chapter in റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് courses is designed to provide you with the most up-to-date and valuable information
36,029
Course Completions
Be a part of the learning community on റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ്
Why Learn റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ്?
 • റിടൈർമെന്റിലെ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം

  റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനുള്ള അറിവും റിസോഴ്സുകളും നേടുക, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ.

 • റിട്ടയർമെന്റ് സേവിംഗ്സ്, നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ

  റിട്ടയർമെന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് റിട്ടയർമെന്റ് സേവിംഗ്സ് ടെക്നിക്കുകൾ, നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ, അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക

 • പെൻഷൻ പദ്ധതികളും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും

  ലഭ്യമായ വിവിധ പെൻഷൻ പദ്ധതികളും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് വരുമാനം എങ്ങനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാമെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

 • എൻഡ്-ടു-എൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം

  സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമായി നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് ടൂളുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുക, വ്യക്തിഗത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിനായി വീഡിയോ കോളുകളിലൂടെ വിദഗ്‌ദ്ധ ഉപദേശം നേടുക എന്നിവ ffreedom app പ്ലറ്ഫോമിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. .

 • ജീവിതശൈലി പരിഗണനകളും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും

  മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതശൈലി, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവുകൾ, റിട്ടയർമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സുഖകരവും സംതൃപ്തവുമായ റിട്ടയർമെന്റ് ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുക.

 • ffreedom appന്റെ പ്രതിബദ്ധത

  ffreedom ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, ടൂളുകൾ, റിട്ടയർമെന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. ആപ്പിന്റെ പ്രായോഗിക കോഴ്‌സുകളും മെന്റർഷിപ്പ് പിന്തുണയും റിട്ടയർമെന്റ് ആസൂത്രണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും സാമ്പത്തിക ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് പ്രയോജനകരമാണ്. ഫ്രീഡം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം സ്വീകരിക്കുകയും സുഖകരമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്

പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി (POMIS) - സ്ഥിരമായ വരുമാനത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കുക

റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് courses

We have 2 Courses in Malayalam in this goal

റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ്
ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം കോഴ്‌സ്
₹999
₹1,406
29% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @999
റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ്
പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്ധതി (POMIS) - സ്ഥിരമായ വരുമാനത്തിനായി നിക്ഷേപിക്കുക
₹999
₹1,406
29% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @999
ffreedom app ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ 1 ലൈവ്ലിഹുഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 1 കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരൂ

SMS വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് നേടുക

ffreedom App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക