കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: പ്ളാൻ്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ് . കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

പ്ളാൻ്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ്

4.4, 18.8k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
4 hr 29 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

പ്ലാന്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ് കോഴ്സ് ഹോർട്ടികൾച്ചറിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ലാഭകരമായ ഒരു പ്ലാന്റ് നഴ്‌സറി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു സോളിഡ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാമെന്നും കൃഷി ചെയ്യാൻ ശരിയായ സസ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി വിപണനം ചെയ്യാമെന്നും ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ, പ്ലാന്റ് നഴ്‌സറി ബിസിനസ്സിന് വിപുലമായ സാധ്യതകളുണ്ട്, ശരിയായ സമീപനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിമാസം 5 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുമാനം നേടാനാകും. മാർക്കറ്റ് ഗവേഷണം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, അനുയോജ്യമായ സസ്യ ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിജയകരമായ ഒരു പ്ലാന്റ് നഴ്സറി ആരംഭിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ അവശ്യ വശങ്ങളും കോഴ്‌സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവിധ ബിസിനസ് മോഡലുകളെക്കുറിച്ചും തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

പരിചയസമ്പന്നനായ തോട്ടക്കാരനായാലും തുടക്കക്കാരനായാലും, ഈ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്ലാന്റ് നഴ്‌സറി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അറിവും കഴിവുകളും നൽകും. ഇൻഡോർ, ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ് വിൽപ്പന, സീസണൽ പ്ലാന്റ് വിൽപ്പന, ജൈവ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സസ്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പ്ലാന്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

ഈ കോഴ്‌സിന്റെ അവസാനത്തോടെ, വിജയകരമായ ഒരു പ്ലാന്റ് നഴ്‌സറി ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാമെന്നും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ ധാരണ ലഭിക്കും. പരിശീലനവും വിദഗ്ധ മാർഗനിർദേശവും ഉപയോഗിച്ച്, സസ്യങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾ നന്നായി സജ്ജരായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ വിജയകരമായ പ്ലാന്റ് നഴ്‌സറി ബിസിനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടി സ്വീകരിക്കൂ!

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 4 hr 29 min
8m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഈ കോഴ്‌സിന്റെ ഉള്ളടക്കവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും അറിയുക

31m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ മെൻറ്റഴ്സിനെ അറിയൂ

ഈ കോഴ്സിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള പാതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ.

20m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 3
എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാൻറ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ്?

ഒരു പ്ലാന്റ് നഴ്സറി ബിസിനസിന്റെ സാധ്യതകളും അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

12m 22s
play
ചാപ്റ്റർ 4
പ്ലാൻറ് നഴ്സറി ആരംഭിക്കാനുള്ള സ്ഥലം

അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം, കാലാവസ്ഥ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയുക.

19m 36s
play
ചാപ്റ്റർ 5
നഴ്സറികളുടെ തരങ്ങൾ

ഇൻഡോർ, ഔട്ട്ഡോർ, സീസൺ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നഴ്സറികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

42m 6s
play
ചാപ്റ്റർ 6
അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതകൾ

ഒരു നഴ്‌സറി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ചും അറിയുക.

22m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 7
റോ മെറ്റീരിയൽസ്, പ്രൊക്യുർമെൻറ്, ടെക്നോളജി & സെയിൽസ്

പ്ലാന്റ് സോഴ്‌സിംഗ്, സംഭരണം, വിൽപ്പന പ്രക്രിയകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

10m 47s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ക്യാപിറ്റൽ & ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെൻ്റ്

നിങ്ങളുടെ നഴ്സറിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചും ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചും അറിയുക.

10m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ലൈസൻസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഗവൺമെൻ്റ് പിന്തുണ

ഒരു നഴ്സറി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരവുമായ ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

28m 18s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യതയും വിപണനവും

സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഉപഭോക്ത്ര സ്വീകാര്യതയെ കുറിച്ചും മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുക.

29m 5s
play
ചാപ്റ്റർ 11
മത്സരം, സുസ്ഥിരത, ലാഭം

നഴ്സറി ബിസിനസ്സിലെ മത്സരം, സുസ്ഥിരത, ലാഭം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

31m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 12
വെല്ലുവിളികൾ

നഴ്സറി ഉടമകൾ നേരിടുന്ന പൊതുവായ വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്നും മനസിലാക്കുക

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ഒരു പ്ലാന്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ
  • തങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം ലാഭകരമായ ഒരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന തോട്ടക്കാർ
  • തങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വരുമാന സ്ട്രീം ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • ഹോർട്ടികൾച്ചർ, കാർഷിക മേഖലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രൊഫഷണലുകളും.
  • ചെടികളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവരും പ്ലാന്റ് നഴ്സറി നടത്തുന്നതിന്റെ ബിസിനസ്സ് വശത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • ഒരു പ്ലാന്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അവശ്യ വശങ്ങൾ
  • വിപണി ഗവേഷണം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, ശരിയായ സസ്യ ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
  • ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ വിൽപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ
  • ഒരു സമഗ്രമായ ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാമെന്നും നേടാനാകുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാമെന്നും അറിയാം 
  • ചെടികൾ വളർത്തുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിജയത്തിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
18 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

പ്ളാൻ്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ്

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക