ഏറ്റവും പുതിയ കോഴ്സുകൾ

 

ജനപ്രിയ കോഴ്സുകൾ

 

ട്രെൻഡിങ് കോഴ്‌സുകൾ

 

വ്യക്തിഗത ധനകാര്യം കോഴ്‌സുകൾ

 

ബിസിനസ്സ് കോഴ്‌സുകൾ

 

കൃഷി കോഴ്‌സുകൾ

എന്തുകൊണ്ട് ffreedom App?

 
 

തൊഴിൽപരമായി
വികസിപ്പിച്ച കോഴ്സുകൾ

എക്സ്പേർട്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള രീതികളും നൂതന സാങ്കേതികതകളും

 

കമ്മ്യൂണിറ്റി വഴിയുള്ള സംവേദനാത്മക സെഷനുകൾ

മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്

 

ഫ്ലെക്സിബിൾ
പഠന ഷെഡ്യൂൾ

പ്രീസെറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം

 
 

അറിവും അവസരങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്തു മികച്ച ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുക

 
 

1,12,54,001+

ഡൗൺലോഡുകൾ

 

4.5

40 lakh അവലോകനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശരാശരി റേറ്റിംഗ്

 

12,484+

Total Video Sessions - From 1k+ Courses

 

ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു