കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ഡിജിറ്റൽ കോൺടെന്റ് ക്രിയേറ്ററാകൂ, മാസം ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനം നേടൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ഡിജിറ്റൽ കോൺടെന്റ് ക്രിയേറ്ററാകൂ, മാസം ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനം നേടൂ

4.2, 6.6k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
7 hr 17 min (11 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

Instagram, TikTok, YouTube അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനായി എഴുത്ത്, ഓഡിയോ, വീഡിയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ കോൺടെന്റ് എന്നിവ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കോൺടെന്റ് ക്രിയേറ്റർ. അവർക്ക് ഒരു കമ്പനിയ്‌ക്കു വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസിയ്‌ക്കു വേണ്ടിയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീലാൻസ് ആയോ പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോൺടെന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആകാം. സോഷ്യൽ മീഡിയക്കു വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരു കോൺടെന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആകാം എന്ന് ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ മനസിലാക്കാം. 

 

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
11 അധ്യായങ്ങൾ | 7 hr 17 min
15m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോൺടെന്റ് ക്രിയെറ്റർ ആകുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ ഈ കോഴ്‌സിന് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്നും അറിയുക.

15m 49s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേശകരെ പരിചയപ്പെടുക

കോഴ്‌സിലുടനീളം നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുക. വിജയകരമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്രഷ്ടാവാകാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും നുറുങ്ങുകളും കേൾക്കൂ.

1h 45m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർ ആകാനുള്ള വഴികൾ

ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോൺടെന്റ് ക്രിയെറ്റർ ആകാനും നിങ്ങളുടെ ഇടം കണ്ടെത്താനും വ്യത്യസ്ത വഴികൾ കണ്ടെത്തുക. അത് ബ്ലോഗിംഗോ വ്ലോഗിംഗോ ആകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

59m 14s
play
ചാപ്റ്റർ 4
കൊണ്ടെന്റ് ക്രിയെഷൻ ഗൈഡ്

ആകർഷകവും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതുമായ ഡിജിറ്റൽ കോൺടെന്റ് ക്രിയെറ്റർ ആകുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകളും തന്ത്രങ്ങളും അറിയുക. തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പോസ്‌റ്റ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് വരെ ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ ഇതിൽ കവർ ചെയ്‌തു.

1h 37m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 5
കൊണ്ടെന്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ കോൺടെന്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങൾ, സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ, നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഉള്ളടക്കത്തെയും എങ്ങനെ പരിരക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

22m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 6
കൊണ്ടെന്റ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം

നിങ്ങളുടെ കോൺടെന്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയവും നിങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും മനസിലാക്കുക.

27m 49s
play
ചാപ്റ്റർ 7
വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കൊണ്ടെന്റ് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാം

നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം വിതരണം ചെയ്യാൻ ലഭ്യമായ വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെക്കുറിച്ചും ഓരോ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും അറിയുക.

33m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 8
നിങ്ങളുടെ കൊണ്ടെന്റിലൂടെ എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം

ഒരു ഡിജിറ്റൽ കോൺടെന്റ് ക്രിയെറ്റർ ആകാനും നിങ്ങളുടെ ഇടം കണ്ടെത്താനും വ്യത്യസ്ത വഴികൾ കണ്ടെത്തുക. അത് ബ്ലോഗിംഗോ വ്ലോഗിംഗോ ആകട്ടെ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.

13m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രീയെറ്ററാകാം; പണത്തിനപ്പുറം

ഡിജിറ്റൽ സൃഷ്‌ടികൾ സമൂഹത്തിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം കണ്ടെത്തുക, ലോകത്തെ പോസിറ്റീവ് മാറ്റത്തിന് നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം.

36m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടാത്തതും

ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്രഷ്‌ടാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള ധാർമ്മിക പരിഗണനകളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായ അപകടങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാമെന്നും അറിയുക.

7m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 11
പ്രധാന പഠനങ്ങൾ

കോഴ്‌സിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന പഠനങ്ങൾ സംഗ്രഹിക്കുകയും വിജയകരമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സ്രഷ്ടാവാകാൻ അവ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
 • ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർ ആകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • ഒരു കഥ എഴുതാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളർക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം.
 • വീഡിയോ കണ്ടെന്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം.
 • സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളർക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം.
 • ഡിജിറ്റൽ ക്രിയേറ്റർ ആയി വിജയിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളർക്ക് ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം.
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
 • എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിജിറ്റൽ ചാനൽ ആരംഭിക്കാം?
 • ഒരു YouTube ചാനൽ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാം?
 • ഒരു കോൺടെന്റ് വിഷയം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
 • എന്റെ ഡിജിറ്റൽ ചാനൽ എങ്ങനെ ധനസമ്പാദനം ചെയ്യും?
 • ആദ്യം മുതൽ വീഡിയോകളും ലഘുചിത്രങ്ങളും എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം.
 • എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉള്ളടക്കം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക?
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
How To Become a Digital Content Creator
on ffreedom app.
20 May 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download