PM Kusum Yojana Course Video

പിഎം-കുസും യോജനയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?

4.7, 1.3k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 23 mins (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹999
₹2,199
55% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ഗ്രാമവികസനവും സുസ്ഥിരതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സൗരോർജ്ജം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് പിഎം കുസും സ്കീം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ ഊർജ സുരക്ഷാ എവം ഉത്താൻ മഹാഭിയാൻ. കർഷകർക്കായുള്ള ഈ സോളാർ പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരൂ.  ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ കോഴ്‌സിലൂടെ പിഎം കുസും പദ്ധതി എന്താണെന്നും കാർഷിക മേഖലയിൽ അതിന്റെ പരിവർത്തനപരമായ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് സമഗ്രമായ ധാരണ ലഭിക്കും.ഇത് ജലസേചന പ്രക്രിയയിൽ കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു.സോളാർ പമ്പ് സെറ്റുകൾക്ക് സബ്‌സിഡി നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ സംരംഭം കർഷകരെ ശാക്തീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുക, ശുദ്ധവും സുസ്ഥിരവുമായ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആശ്രിതത്വം കുറക്കാനും ഗ്രാമവികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ കോഴ്‌സിൽ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം അപേക്ഷാ നടപടിക്രമം, അത് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പിഎം കുസും യോജനയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. സോളാർ പമ്പ് സെറ്റുകൾക്ക് ലഭ്യമായ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സബ്‌സിഡികളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഈ കോഴ്‌സിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ കൃഷിരീതികളിൽ ഈ സ്കീം എങ്ങനെ മാറ്റമുണ്ടാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവായ ശേഷ കൃഷ്ണയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്‌സിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും. സോളാർ പമ്പ് സ്കീമിന്റെ സൂക്ഷ്മത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. സുസ്ഥിരമായ ഭാവിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് ശേഷ കൃഷ്ണയും ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ സംഘവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി കുസും യോജനയെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാനും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താനുമുള്ള ഈ അവസരം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീഡം ആപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്‌ത് ശേഷ കൃഷ്ണയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ സംഘത്തിനുമൊപ്പം പരിവർത്തനാത്മക പഠന യാത്ര ആരംഭിക്കുക!

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 23 mins
15m 12s
ചാപ്റ്റർ 1
PM KUSUM യോജനയുടെ ആമുഖം

PM KUSUM യോജനയുടെ ആമുഖം

6m 1s
ചാപ്റ്റർ 2
എന്താണ് PM KUSUM യോജന?

എന്താണ് PM KUSUM യോജന?

5m 58s
ചാപ്റ്റർ 3
എന്താണ് ഘടകം എ

എന്താണ് ഘടകം എ

7m 10s
ചാപ്റ്റർ 4
എന്താണ് ഘടകം B

എന്താണ് ഘടകം B

5m
ചാപ്റ്റർ 5
എന്താണ് ഘടകം c

എന്താണ് ഘടകം c

6m 17s
ചാപ്റ്റർ 6
PM KUSUM യോജനയിൽ വായ്പയും സബ്‌സിഡിയും

PM KUSUM യോജനയിൽ വായ്പയും സബ്‌സിഡിയും

6m 50s
ചാപ്റ്റർ 7
PM KUSUM യോജനയുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്ത്രവും ചെലവ് വിശകലനവും

PM KUSUM യോജനയുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്ത്രവും ചെലവ് വിശകലനവും

8m 7s
ചാപ്റ്റർ 8
PM KUSUM യോജനയിൽ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

PM KUSUM യോജനയിൽ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

4m 8s
ചാപ്റ്റർ 9
PM KUSUM യോജനയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

PM KUSUM യോജനയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

7m 37s
ചാപ്റ്റർ 10
PM KUSUM യോജനയിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

PM KUSUM യോജനയിലെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്

6m 12s
ചാപ്റ്റർ 11
യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി

യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി

5m 11s
ചാപ്റ്റർ 12
PM KUSUM യോജനയെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗ്രഹവും പതിവുചോദ്യങ്ങളും

PM KUSUM യോജനയെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗ്രഹവും പതിവുചോദ്യങ്ങളും

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
people
  • കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കർഷകരും വ്യക്തികളും
  • പുനരുപയോഗ ഊർജത്തിലും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിലും താൽപ്പര്യമുള്ള സംരംഭകർ
  • ഊർജ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നയരൂപീകരണക്കാരും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും
  • വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷകരും സുസ്ഥിര കൃഷിയിലും സൗരോർജ്ജത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു
  • പ്രധാനമന്ത്രി കുസും യോജനയെക്കുറിച്ചും കർഷകരിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ആകാംക്ഷയുള്ള ആർക്കും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
self-paced-learning
  • പ്രധാനമന്ത്രി കുസും യോജനയും അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക
  • സ്കീമിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക
  • സോളാർ പമ്പ് സെറ്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന സബ്‌സിഡികളെയും സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നേടുക
  • പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലെ വെല്ലുവിളികളെയും വിജയഗാഥകളെയും കുറിച്ച് അറിയുക
  • കർഷകർക്കും ഗ്രാമീണ സമൂഹങ്ങൾക്കും സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ffreedom-badge
of Completion
This certificate is awarded to
Mrs Veena Rajagopalan

For successfully completing
the ffreedom App online course on the topic of

How to avail the benefits of PM-Kusum Yojana by the Government?

Issued on
12 June 2023

ഈ കോഴ്‌സ് ₹999-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് , സംയോജിത കൃഷി
പ്ളാൻ്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ്
₹599
₹1,039
42% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് , ആട് & ചെമ്മരിയാട് വളർത്തൽ
ആഗ്രിപ്രെനെർഷിപ്പ് - വിസ്താര ഫാമുകളുടെ വിജയഗാഥയിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ!
₹799
₹1,221
35% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
ലോണുകളും കാർഡുകളും
ഒരു വ്യക്തിഗത ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണോ? എങ്കിൽ ഇതു തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം !
₹799
₹1,406
43% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് , സംയോജിത കൃഷി
ആഗ്രിപ്രെനെർഷിപ്പ് - മുരിങ്ങ സൂപ്പർ ഫുഡിന്റെ വിജയഗാഥ!
₹599
₹1,039
42% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
കൃഷിക്കുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ
കന്നുകാലി ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം: ഇൻഷുറൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അറിയാം
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
പേഴ്‌സണൽ ഫിനാൻസിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ , ലോണുകളും കാർഡുകളും
ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ കോഴ്‌സ്
₹799
₹1,173
32% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @799
കൃഷിക്കുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതികൾ
കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് - കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്കിൽ 3 ലക്ഷം വരെ ലോൺ
₹599
₹998
40% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
Download ffreedom app to view this course
Download