കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: ഹോം ബേക്കറി കോഴ്സ്- 25-40 ശതമാനം ലാഭ മാർജിൻ നേടൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

ഹോം ബേക്കറി കോഴ്സ്- 25-40 ശതമാനം ലാഭ മാർജിൻ നേടൂ

4.1, 500 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 18 min (11 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

കുക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ഒരു കേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ പാഷന് ഒരു ബിസിനസ്സ് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? യഥാർത്തത്തിൽ ഇത് ഒരു വൻ ബിസിനസ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഫീൽഡ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഹോം ബേക്കറി ഒരു ബിസിനസ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം എന്ന് ഈ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബിസിനസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിൽ ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഈ ബിസിനസ്സിന് അനുയോജ്യം എന്നും എത്ര മുതൽമുടക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഈ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
11 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 18 min
4m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹോം ബേസ്ഡ് ബേക്കറി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ആശയങ്ങളും, പരിഗണനകളും മനസിലാക്കുക.

1m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കാണുക

അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന ഹോം അധിഷ്ഠിത ബേക്കറി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക.

11m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ആർക്കൊക്കെ ഹോം ബേക്കറി തുടങ്ങാം

ആർക്കൊക്കെ ഹോം അധിഷ്‌ഠിത ബേക്കറി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാമെന്നും എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളോ വൈദഗ്‌ധ്യങ്ങളോ വേണമെന്നും അറിയുക .

10m 20s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ആവശ്യമായ മൂലധനം, ലൈസൻസ്, സർക്കാർ പിന്തുണ, രജിസ്ട്രേഷൻ

ഒരു ഹോം ബേക്കറി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മൂലധന ആവശ്യകതകൾ, ലൈസൻസുകൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശ ഘടന എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുക.

10m 55s
play
ചാപ്റ്റർ 5
മാൻപവർ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്

ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം, സമയം, വിതരണ ശൃംഖല മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ പോലുള്ള ഹോം ബേക്കറിയുടെ തൊഴിൽ ശക്തിയും വിഭവങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രധാന വശങ്ങൾ അറിയുക.

11m 1s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ഉപഭോക്തൃ സേവനം

നിങ്ങളുടെ ഹോം ബേക്കറിയിലൂടെ എങ്ങനെ മികച്ച സേവനം നൽകാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

6m 10s
play
ചാപ്റ്റർ 7
മാർക്കറ്റിംഗും സ്ഥലവും

മൾട്ടി-മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, ടാർഗെറ്റ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം, മൾട്ടി-ലൊക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം, ബിസിനസ്സിനായുള്ള ചോയ്സ് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക.

2m 43s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഹോം ബേക്കറുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസം

ഒരു ഹോം ബേക്കറി നടത്തുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചുമതലകളെക്കുറിച്ച് അറിയുക, ബേക്കിംഗ്, ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കൽ മുതൽ സാമ്പത്തികവും ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുക.

7m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 9
വിലനിർണ്ണയം, ഉപകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ

വിലനിർണ്ണയ തന്ത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഹോം ബേക്കറി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വിശദീകരിക്കുന്നു.

5m 16s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ചെലവ്, സാമ്പത്തികം, അക്കൗണ്ടുകൾ

ബജറ്റിംഗ്, അക്കൌണ്ടിംഗ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിങ്ങളുടെ ഹോം ബേക്കറിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

5m 15s
play
ചാപ്റ്റർ 11
വെല്ലുവിളികൾ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, നിഗമനം

ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതു വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആമുഖം ഇതിലൂടെ നൽകുന്നു.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • വിദ്യാഭാസ യോഗ്യത: ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളോ പ്രായപരിധിയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല
  • പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങൾ പഠിക്കാനാഗാഹിക്കുന്നയാളുകൾക്ക്
  • ബിസിനസ്സിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം- പൊതുവെ ബിസിനസ്സ് നടത്താൻ താല്പര്യമുള്ളയാളാണെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കാണ്
  • നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഉണർത്താം- സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുക എണ്ണയാഗ്രഹമുള്ളയാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കാണ്
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • സ്വന്തമായി വരുമാനമെങ്ങനെയുണ്ടാക്കാമെന്ന് പഠിക്കും
  • സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ബേക്കറി എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് പഠിക്കും
  • നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും
  • നല്ലൊരു ബിസിനസ്സ് കുറഞ്ഞ ചിലവിലെങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് പഠിക്കും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Home Bakery Course- Earn 25-40 percent profit margin
on ffreedom app.
12 June 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download