കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: വീട്ടിൽ നിന്ന് ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

വീട്ടിൽ നിന്ന് ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?

4.3, 25.7k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
3 hr 8 min (11 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
Select a course language to watch the trailer and view pricing details.
799
discount-tag-small50% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

ആഭരണ നിർമ്മാണത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റാൻ നോക്കുകയാണോ? ടെറാക്കോട്ട കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് അതിശയകരമായ ആഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് "ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി നിർമ്മാണം" എന്ന ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. ഈ കോഴ്‌സിൽ, മലകൾ, കമ്മലുകൾ, വളകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരം ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിങ്ങൾ പഠിക്കും.

വിപണിയിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന മനോഹരവും വ്യത്യസ്തവുമായ ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഈ കോഴ്‌സിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. സങ്കീർണ്ണമായ ഡിസൈനുകളും രൂപങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മനസിലാക്കും, ഈ കോഴ്സ് വൈവിധ്യമാർന്ന ശൈലികൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ടെറാക്കോട്ട ആഭരണ ബിസിനസ്സ് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു തന്നെ ആരംഭിക്കാം! സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ, ഇ-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ, മറ്റ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യാമെന്നും വിൽക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം. ഞങ്ങളുടെ കോഴ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച്, ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം ലാഭകരമായ സംരംഭമാക്കി മാറ്റാം.

ഞങ്ങളുടെ ടെറാകോട്ട ആഭരണ നിർമ്മാണ കോഴ്‌സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻറോൾ ചെയ്യൂ, നിങ്ങളുടെ പാഷനെ കരിയർ ആക്കി മാറ്റൂ!

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
11 അധ്യായങ്ങൾ | 3 hr 8 min
5m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 1
കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ

ഞങ്ങളുടെ ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് കോഴ്‌സിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാം, ഈ ആവേശകരമായ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം.

4m 51s
play
ചാപ്റ്റർ 2
കോഴ്സിന്റെ ആമുഖം

കോഴ്‌സ് ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അവസാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നേടാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയാം.

3m 39s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസിന്റെ ശ്രേണി

നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാനും വിൽക്കാനും കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താം, വിപണിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടം കണ്ടെത്താം.

6m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 4
എന്തുകൊണ്ട് ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സ്?

വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ തനതായ സവിശേഷതകളും നേട്ടങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.

7m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം?

ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസിന്റെ സാധ്യതയുള്ള വരുമാനവും ലാഭവിഹിതവും മനസ്സിലാക്കാം.

2m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 6
ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി - പോർട്ട്ഫോളിയോയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും

ഒരു ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചും അറിയാം.

17m 45s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ - വിൽപ്പനയും വിപണനവും

കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങളുടെ ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുന്നതിനും വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള കലയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാം.

10m 7s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വില നിശ്ചയിക്കാം?

ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ വിലകൾ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി നിലനിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അറിയാം.

1h 16m 56s
play
ചാപ്റ്റർ 9
ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം?

ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കളിമണ്ണ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയ പഠിക്കാം.

10m 35s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി - ബർണിങ് പ്രോസസ്സ്

ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബർണിങ് പ്രക്രിയ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.

39m 44s
play
ചാപ്റ്റർ 11
ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി പെയിന്റിംഗ്

നിങ്ങളുടെ ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തവും ആകർഷകവുമാക്കുന്നതിന് പെയിന്റ് ചെയ്യാനും അലങ്കരിക്കാനും ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും പഠിക്കാം.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സ് വീട്ടിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആർക്കും
  • പുതിയ ക്രാഫ്റ്റ് പഠിക്കാനും തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജ്വല്ലറി പ്രേമികൾ
  • ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കല പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾ
  • തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ വിപണനം ചെയ്യാമെന്നും വിൽക്കാമെന്നും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംരംഭകർ
  • അധിക വരുമാനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും 
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • മനോഹരവും വ്യത്യസ്തവുമായ ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയ
  • സങ്കീർണ്ണമായ ഡിസൈനുകളും രൂപങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും
  • ടെറാക്കോട്ട ആഭരണങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗൃഹാധിഷ്ഠിത ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കാം
  • സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ഇ-കൊമേഴ്‌സിലും നിങ്ങളുടെ ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളും നുറുങ്ങുകളും
  • നിങ്ങളുടെ വിലകൾ മത്സരാധിഷ്ഠിതമായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിലനിർണ്ണയ തന്ത്രങ്ങളും നുറുങ്ങുകളും
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Earn Upto ₹40,000 Per Month from home bakery Business
on ffreedom app.
20 July 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

വീട്ടിൽ നിന്ന് ടെറാക്കോട്ട ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം?

799
50% കിഴിവ്
Download ffreedom app to view this course
Download
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ
പർച്ചെയ്‌സ് കൺഫേം ചെയ്യുക
ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുക
പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുക