ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ

Sheep & Goat Farming

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ffreedom app, ಜೀವನೋಪಾಯದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಯೋನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದಲೇ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮದ ಒಳನೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಕರು ಕಲಿಸುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ffreedom app ಕಲಿಕೆಯ ಹಂತದಿಂದ ಮಾರಾಟದ ಹಂತದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

Sheep & Goat Farming
487
Success-driven Video Chapters
Each chapter in ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ courses is designed to provide you with the most up-to-date and valuable information
8,758
Course Completions
Be a part of the learning community on ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
Learn From 17+ Mentors

Learn the secrets, tips & tricks, and best practices of ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
from 17+ Mentors successful and renowned mentors

Ramachandran A G
ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ತಮಿಳುನಾಡು

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 6 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Ambrish K
ಕೋಲಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 3 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Ayyappa Masagi
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 1 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Chethan C
ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ

Expert in ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ

Sudheendra C N
ದಾವಣಗೆರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ

Expert in ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ

G Nandisha
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 2 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Lakshme Gowda
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 3 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Maruti Mardi
ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 1 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Melvin Levis
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 1 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Mohamed Yahiya
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ

Expert in ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ

Dayanandamurthy R A
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 1 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Suresh Babu R
ಕೋಲಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 3 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Shaik Kuchir Thaheer Basha
ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ

Expert in ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ

Vasikarla Seshu Kumar
ಸೂರ್ಯಪೇಟೆ, ತೆಲಂಗಾಣ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 4 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Nilesh Anil Jadhav
ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 2 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Kantharaju M
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 1 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

G Vinod Kumar
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕರ್ನಾಟಕ

ಪರಿಣಿತರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ + 3 ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ

Why Learn ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ?
 • ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ:

  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು

  ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಣ್ಣ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಲಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (IDSRR) ಯೋಜನೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 • ffreedom appನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕೆ

  "ffreedom app, ಜೀವನೋಪಾಯದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಇದು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಅನುಭವಿ ಸಾಧಕರಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ."

 • ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್

  ffreedom app ಬಳಕೆದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್ ವೀಡಿಯೊ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮೆಂಟರ್ ಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 • ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

  ffreedom appನ ಭಾಗವಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇತರ ರೈತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 • ffreedom appನ ಬದ್ಧತೆ

  ಫ್ರೀಡಂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೃಷಿಯ ಡೊಮೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ

ಈಗಷ್ಟೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ

ಯಳಗ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್ – ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ courses

We have 15 Courses in Kannada in this goal

ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಕೋರ್ಸ್ - ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ!
₹799
₹1,465
45% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @799
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಉಸ್ಮಾನಬಾದಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಕೋರ್ಸ್ - 20 ಮೇಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್ - ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಕೋರ್ಸ್ - ಪ್ರತಿ ಕುರಿಗೆ 5,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಬೋಯರ್ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್- ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಕೋರ್ಸ್ - 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಕುರಿಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಬೀಟಲ್ ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಕೋರ್ಸ್ – 100 ಮೇಕೆಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಡಾರ್ಪರ್ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಕೋರ್ಸ್ - 100 ಕುರಿಗಳಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಡೆಕ್ಕನಿ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಕೋರ್ಸ್ - ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಸಿರೋಹಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಜಮುನಾಪಾರಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮೇಕೆಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ತಲಚೇರಿ ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ ಕೋರ್ಸ್ - ಪ್ರತಿ ಮೇಕೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸಿ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮ - ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಮಾರಾಟದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಸ್ತಾರ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಯಶೋಗಾಥೆ!
₹799
₹1,526
48% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @799
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಬಂಡೂರು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್ – 60 ಕುರಿ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ!
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಣೆ
ಯಳಗ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್ – ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ
₹599
₹1,039
42% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಕೋರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿ @599
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ ffreedom app

ಭಾರತದ ನಂ.1 ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿ

SMS ಮೂಲಕ ಅಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ

ffreedom app ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ