കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: മാംഗോസ്റ്റിൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 1.5 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം!. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

മാംഗോസ്റ്റിൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 1.5 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം!

4.3, 132 റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
1 hr 42 min (14 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

മാംഗോസ്റ്റീൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് മാംഗോസ്റ്റിൻ പഴം വളർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിളവെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള പഴങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. മാംഗോസ്റ്റീൻ വളരെ ജ്യൂസിയും അസാധാരണമായ സ്വാദും ഉള്ളതിനാൽ അതൊരു ജനപ്രിയ പഴമാണ്. അവ ഫ്രഷായോ ടിന്നിലടച്ചോ ഉണക്കിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാ വർഷവും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാംഗോസ്റ്റീന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ മാംഗോസ്റ്റിൻ കൃഷിക്കായുള്ള മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ എന്നിവ ഈ കോഴ്സ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഏത് കാലാവസ്ഥയിൽ മാംഗോസ്റ്റീൻ വളരുമെന്നും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നും, ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും . ഒരു മാങ്കോസ്റ്റിൻ മരം വളരാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നും ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഫലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയെന്നും കണ്ടെത്താം.

നിങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ മെന്ററായ മനു മെർലിൻ, നിങ്ങളുടെ മാംഗോസ്റ്റീൻ വിള നടുകയും പരിപാലിക്കുകയും വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ, രുചികരവും പോഷകപ്രദവുമായ ഈ പഴത്തിന്റെ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് കൃഷിയോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശം ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.

അതിനാൽ നിങ്ങൾ മാംഗോസ്റ്റീൻ കൃഷിയുടെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മികച്ച പഴത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ കോഴ്‌സ് മികച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ പരിചയസമ്പന്നനായ കർഷകനോ തുടക്കക്കാരനോ ആകട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രവും എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാവുന്നതുമായ കോഴ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് മാംഗോസ്റ്റീൻ കൃഷിയിൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദഗ്ധ്യവും അറിവും നൽകും.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
14 അധ്യായങ്ങൾ | 1 hr 42 min
5m 30s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

കോഴ്‌സിന്റെ അവലോകനം, അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, കോഴ്‌സിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

1m 36s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ കാണുക

കോഴ്‌സിലുടനീളം നിങ്ങളെ നയിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മെന്ററിനെ കുറിച്ച് അറിയാം.

11m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 3
മാങ്കോസ്റ്റിൻ പഴ കൃഷി- അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ

മാംഗോസ്റ്റീൻ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ

8m 58s
play
ചാപ്റ്റർ 4
ഭൂമി, കാലാവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥാ ആവശ്യകതകൾ

ആവശ്യമായ ഭൂമി, കാലാവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥ ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, മാംഗോസ്റ്റീൻ വളർത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ.

9m 33s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ആവശ്യമായ മൂലധനം, വായ്പ, സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങൾ

മാംഗോസ്റ്റീൻ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മൂലധനം, വായ്പാ ലഭ്യത, സർക്കാർ പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ.

5m 21s
play
ചാപ്റ്റർ 6
മാങ്കോസ്റ്റിൻ പഴവർഗങ്ങൾ

മാംഗോസ്റ്റീൻ പഴം, അതിന്റെ വലിപ്പവും രൂപവും രുചിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം.

6m 4s
play
ചാപ്റ്റർ 7
മാംഗോസ്റ്റീന്റെ ജീവിത ചക്രം

ഒരു മാംഗോസ്റ്റീൻ ചെടിയുടെ ജീവിതചക്രത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യമായ പരിചരണവും പഠിക്കാം.

7m 22s
play
ചാപ്റ്റർ 8
മണ്ണും നിലവും തയ്യാറാക്കൽ

വിജയകരമായ മാങ്കോസ്റ്റിൻ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ മണ്ണും നിലവും തയ്യാറാക്കൽ, അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുക, നിലം ഒരുക്കുക എന്നിവ അറിയാം.

8m 27s
play
ചാപ്റ്റർ 9
തൊഴിൽ & നടീൽ

തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം, മാനേജ് ചെയ്യാം, ഒരു മാങ്കോസ്റ്റിൻ തോട്ടം എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാം തുടങ്ങിയ മാങ്കോസ്റ്റിൻ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

5m 58s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ജലസേചനവും വളവും

മാംഗോസ്റ്റീൻ കൃഷിയിൽ ശരിയായ ജലസേചനത്തിന്റെയും വളപ്രയോഗത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കാം, പരമാവധി വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നുറുങ്ങുകളും സാങ്കേതികതകളും അറിയാം.

7m 23s
play
ചാപ്റ്റർ 11
മൂല്യവർദ്ധന, വിലനിർണ്ണയം & രോഗ മാനേജ്മെന്റ്

മാംഗോസ്റ്റീന്റെ മൂല്യവർദ്ധനവും വിലനിർണ്ണയവും രോഗ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നുറുങ്ങുകളും.

9m 25s
play
ചാപ്റ്റർ 12
വിളവെടുപ്പ്, ഗതാഗതം, ആവശ്യം, വിപണനം & കയറ്റുമതി

മാംഗോസ്റ്റീൻ വിളവെടുപ്പ്, ഗതാഗതം, ഡിമാൻഡ്, വിപണനം, കയറ്റുമതി എന്നിവയ്ക്കുള്ള മികച്ച രീതികൾ പഠിക്കാം.

5m 12s
play
ചാപ്റ്റർ 13
വരുമാനവും ചെലവും

ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നുറുങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ, മാംഗോസ്റ്റീൻ കൃഷിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനവും ചെലവും.

7m 41s
play
ചാപ്റ്റർ 14
വെല്ലുവിളികളും ഉപദേശകന്റെ ഉപദേശവും

മാംഗോസ്റ്റിൻ കൃഷിയിൽ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും അവ തരണം ചെയ്യാൻ പരിചയസമ്പന്നരായ ഉപദേശകരിൽ നിന്ന് ഉപദേശവും നേടാം.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
people
  • മാങ്കോസ്റ്റിൻ കർഷകർ
  • അവരുടെ വിളകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിലവിലെ കർഷകർ
  • മാങ്കോസ്റ്റിൻ വളർത്താൻ താൽപ്പര്യമുള്ള കൃഷി ഹോബിയാക്കിയവർക്ക് 
  • കാർഷിക വ്യവസായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ
  • കൃഷിയോടു അഭിനിവേശമുള്ള ആർക്കും
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
self-paced-learning
  • ഇന്ത്യയിലെ മാംഗോസ്റ്റിൻ കൃഷിക്കുള്ള മികച്ച രീതികൾ
  • മാംഗോസ്റ്റീൻ വളർത്തുന്നതിനുള്ള കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ
  • മാംഗോസ്റ്റിൻ വിളകൾ എങ്ങനെ നടാം, പരിപാലിക്കാം, വിളവെടുക്കാം
  • മാംഗോസ്റ്റിൻ പഴത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും
  • മാംഗോസ്റ്റീൻ കൃഷിയിൽ പരമാവധി വിളവും ലാഭവും നേടുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർമാരെ പരിചയപ്പെടാം
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Mangosteen Fruit Farming Course- Earn up to 1.5 Lakhs per acre!
on ffreedom app.
20 May 2024
Issue Date
Signature
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

ക്ഷീര കൃഷി , സംയോജിത കൃഷി
ഡയറി ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - പ്രതിമാസം 10 പശുക്കളിൽ നിന്നും 1.5 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാം
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
ആട് & ചെമ്മരിയാട് വളർത്തൽ , തേനീച്ച വളർത്തൽ
സംയോജിത ഫാമിംഗ് കോഴ്സ് - കൃഷിയിൽ നിന്ന് 365 ദിവസവും സമ്പാദിക്കു
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
പോൾട്രീ ഫാമിങ് , സംയോജിത കൃഷി
കോഴി വളർത്തൽ കോഴ്സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
പഴ കൃഷി , സംയോജിത കൃഷി
റംബുട്ടാൻ ഫ്രൂട്ട് ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഒരു വിളവെടുപ്പിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കാം
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് , സംയോജിത കൃഷി
പ്ളാൻ്റ് നഴ്സറി ബിസിനസ്സ് കോഴ്സ്
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
അഗ്രിപ്രണർഷിപ്പ് , പച്ചക്കറി കൃഷി
1 ഏക്കർ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ 1 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കുക
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
പഴ കൃഷി
ആപ്പിൾ ഫാമിംഗ് കോഴ്സ്- ഏക്കറിന് 9 ലക്ഷം സമ്പാദിക്കാം
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്‌സ് വാങ്ങൂ @599
Download ffreedom app to view this course
Download