കോഴ്‌സ് ട്രെയിലർ: കൊഞ്ച് കൃഷി - ഒരു ഹെക്ടരിൽ നിന്ന് 14 ലക്ഷം ലാഭം നേടു. കൂടുതൽ അറിയാൻ കാണുക.

കൊഞ്ച് കൃഷി - ഒരു ഹെക്ടരിൽ നിന്ന് 14 ലക്ഷം ലാഭം നേടു

4.4, 1.1k റിവ്യൂകളിൽ നിന്നും
2 hr 55 min (12 അധ്യായങ്ങൾ)
കോഴ്സ് ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ:
₹599
₹1,299
54% കിഴിവ്
കോഴ്സിനെക്കുറിച്ച്

കൊഞ്ച് അഥവാ ചെമ്മീൻ ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര സമുദ്രവിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇന്ത്യ ലോകത്തെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ചെമ്മീൻ നിർമ്മാതാവാണ്. ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 53,530 കോടി രൂപയോളം വരും! ഇന്ത്യയുടെ ഈ ചെമ്മീൻ മാർക്കറ്റ് ഇത്രത്തോളം വളരുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനമാണ്. ഇവരാണ് ഇന്ത്യയുടെ 50 ശതമാനത്തിലധികവും കൊഞ്ച് അഥവാ ചെമ്മീൻ ഉൽപാദിക്കുന്നത്. 

ഒരു വൻ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇതിന്റേത്. അമേരിക്കയിലെ കൊഞ്ച് ഇറക്കുമതിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും- ഏകദേശം 41 ശതമാനത്തിലധികവും- ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരു ചെമ്മീൻ കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ലാഭം കൊയ്യുന്ന ബിസിനസ്സ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും.

ഈ കോഴ്സിലെ അധ്യായങ്ങൾ
12 അധ്യായങ്ങൾ | 2 hr 55 min
12m 51s
play
ചാപ്റ്റർ 1
ആമുഖം

ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ കൊഞ്ച് ഫാമിംഗ് കോഴ്‌സിലൂടെ വിജയകരമായ ഒരു കൊഞ്ച് കർഷകനാകാനുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ.

7m 29s
play
ചാപ്റ്റർ 2
നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാവിനെ അറിയുക

കൊഞ്ച് കൃഷി വ്യവസായത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം പരിചയമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധരായ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ പരിചയപ്പെടൂ, നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും.

9m 52s
play
ചാപ്റ്റർ 3
ചെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ തരങ്ങൾ

ചെമ്മീൻ കൃഷിയുടെ വിവിധ രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വിഭവങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

11m 57s
play
ചാപ്റ്റർ 4
റിസോഴ്സ്സ്

വിജയകരമായ ചെമ്മീൻ കൃഷിക്ക് വെള്ളം, മണ്ണ്, കാലാവസ്ഥ എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക.

15m 50s
play
ചാപ്റ്റർ 5
ആവശ്യമായ മൂലധനവും സർക്കാരും. സൗകര്യം

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കൊഞ്ച് ഫാം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാർ സൗകര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുക.

16m
play
ചാപ്റ്റർ 6
കുളം നിർമ്മാണം, ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ

ഒരു കുളം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക, കാര്യക്ഷമമായ ചെമ്മീൻ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

16m 38s
play
ചാപ്റ്റർ 7
ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കലും പരിചരണവും

ശരിയായ ഇനങ്ങളെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും പരമാവധി വിളവ് ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൊഞ്ചുകളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കാമെന്നും അറിയുക.

34m 40s
play
ചാപ്റ്റർ 8
ഭക്ഷണം, ഓക്സിജൻ, തൊഴിൽ, രോഗ നിയന്ത്രണം

നിങ്ങളുടെ ചെമ്മീനുകളെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തുന്നതിനും ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനും ഓക്സിജൻ നൽകുന്നതിനും രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുക.

15m 7s
play
ചാപ്റ്റർ 9
വിളവെടുപ്പും പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗും

ഗുണനിലവാരവും പുതുമയും ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൊഞ്ച് എങ്ങനെ വിളവെടുക്കാമെന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാമെന്നും അറിയുക.

10m 28s
play
ചാപ്റ്റർ 10
ആവശ്യം, വിൽപ്പന, വിപണനം

മാർക്കറ്റ് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ചെമ്മീൻ വിൽക്കാൻ ശരിയായ വിൽപ്പനയും വിപണന തന്ത്രങ്ങളും കണ്ടെത്തുക.

16m 8s
play
ചാപ്റ്റർ 11
വരുമാനം, ചെലവ്, ലാഭം

അറിവുള്ള ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം, ചെലവ്, ലാഭം എന്നിവ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

6m 32s
play
ചാപ്റ്റർ 12
വെല്ലുവിളികളും നിർദേശങ്ങളും

ചെമ്മീൻ വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ വെല്ലുവിളികളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും മനസിലാക്കുക, വിജയകരമായ ഒരു കൊഞ്ച് കൃഷി ബിസിനസിനായി അവയെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

ആർക്കൊക്കെ ഈ കോഴ്‌സ് എടുക്കാം?
  • ചെമ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് കൃഷിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്
  • മീൻ കൃഷിയോ അതിന് അനുബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകും.
  • കാർഷിക മേഖലയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ കോഴ്സ് എടുക്കാം
  • ഒരു ബിസിനസ്സ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം
  • സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
people
self-paced-learning
കോഴ്‌സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കും?
  • പ്രൗൻസ് കൃഷി ബിസിനെസ്സിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ- ഈ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊഞ്ച് കൃഷി ബിസിനെസ്സിനെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും
  • ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ലഭിക്കും.
നിങ്ങൾ കോഴ്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
life-time-validity
ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്‌സ് വാങ്ങിയാൽ, അത് ffreedom appൽ എന്നും ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാനും വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.

self-paced-learning
സെൽഫ് ഫേസ്ഡ് ലേണിംഗ്

മുഴുവൻ കോഴ്‌സ് കണ്ടെന്റും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്‌സ് വീഡിയോകൾ കാണാനാകും. നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെനിന്നും പഠിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

certificate-background
dot-patterns
badge ribbon
Certificate
This is to certify that
Siddharth Rao
has completed the course on
Prawns Farming - Earn 14 Lakh Profit/Hectare/Year
on ffreedom app.
17 June 2024
Issue Date
Signature
dot-patterns-bottom
നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കൂ

ഒരു കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടാം. ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി നേടിയ കഴിവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

ഈ കോഴ്‌സ് ₹599-ന് വാങ്ങുകയും ffreedom appൽ ആജീവനാന്ത വാലിഡിറ്റി നേടുകയും ചെയ്യാം

അനുബന്ധ കോഴ്സുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടായേക്കാവുന്ന ffreedom appലെ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ...

Download ffreedom app to view this course
Download