వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు

Farming Basics

మీరు వ్యవసాయం యొక్క అంశాల పైనా పట్టు సాధించి విజయవంతమైన వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించాలి అనుకుంటున్న వారికి ఈ కోర్సులు ఉత్తమ వేదిక. ఈ కోర్సులు ద్వారా మీరు నీటి నిర్వహణ మరియు పంటల తెగల నియంత్రణ నుండి ప్రభుత్వ పథకాలను వరకు ప్రతి అంశాన్ని తెలుసుకుంటారు.

భారత దేశంలో జీవనోపాధి విద్యను అందించడంలో ffreedom app మొదటి స్థానంలో ఉంది. ఈ వ్యవసాయ కోర్స్​​​లను ఈ రంగంలో విజయం సాధించి అధిక లాభాలను గడిస్తున్న నిపుణుల నేతృత్వంలో రూపొందించడం జరిగింది. ఈ కోర్స్ ద్వారా మీరు విజయవంతమైన వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించడానికి మా మార్గదర్శకుల నుండి ప్రతి దశలో విలువైన మార్గదర్శకాలను పొందుతారు.

Farming Basics
262
Success-driven Video Chapters
Each chapter in వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు courses is designed to provide you with the most up-to-date and valuable information
4,800
Course Completions
Be a part of the learning community on వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు
Learn From 40+ Mentors

Learn the secrets, tips & tricks, and best practices of వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు
from 40+ Mentors successful and renowned mentors

Ramachandran A G
కృష్ణగిరి, తమిళనాడు

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 6 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

N S Venkataramanjaneya Swamy
దావణగేరె, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Apoorva B V
బెంగళూరు నగరం, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Ayyappa Masagi
బెంగళూరు గ్రామీణ, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

C H Sathish
మైసూరు , కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

C V Santhosh
బెంగళూరు నగరం, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Devaraja Reddy N J
చిత్రదుర్గ, కర్ణాటక

Expert in వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు

G Nandisha
చిక్కబల్లాపూర్, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Gadiraju Venkata Subrahmanya Vara Prasadaraj
తూర్పు గోదావరి, ఆంధ్రప్రదేశ్

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 4 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

H. R Murthy
మైసూరు , కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Vishshweshwar Sajjan H V
బళ్లారి / బళ్లారి, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Hrishikesh Jaisingh Dhane
సతారా, మహారాష్ట్ర

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Jagadish K S
మైసూరు , కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Jyothi Prakasha G
చిత్రదుర్గ, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

K Surendra
కోలార్, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Kancharla Phaneendar Bhaskar Reddy
నల్గొండ, తెలంగాణ

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Lakshme Gowda
బెంగళూరు గ్రామీణ, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

M C Raju
చిక్కబల్లాపూర్, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

M V Prakash Rao
శివమొగ్గ , కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Madhukeshwara janaka hegde
ఉత్తర కన్నడ / కార్వార్, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Manjula J
మైసూరు , కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Manjunath R
తుమకూర్ , కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Muttanna B Pujar
హావేరి, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

P Mahesh Kumar
హైదరాబాద్, తెలంగాణ

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Prabhakar k Huliyar
తుమకూర్ , కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Prashanthakumar S M
దావణగేరె, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Ramesh Balutagi
కొప్పల్, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Ramesh G
బెంగళూరు నగరం, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Ravikumar
బెంగళూరు నగరం, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Rishabh Dwivedi
లక్నో, ఉత్తర ప్రదేశ్

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

S Shivaramu
మాండ్య, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Srinivasa Reddy H V
బెంగళూరు గ్రామీణ, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Gandu Ravikumar
కర్నూలు, ఆంధ్రప్రదేశ్

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Varun P R
చిక్కబల్లాపూర్, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Vasikarla Seshu Kumar
సూర్యాపేట, తెలంగాణ

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 4 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Venati Bharath Reddy
నెల్లూరు - శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు, ఆంధ్రప్రదేశ్

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 1 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Venkatakrishna Bhat B
దక్షిణా కన్నడ, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 3 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Nilesh Anil Jadhav
పుణె , మహారాష్ట్ర

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Nitin Kumar Singh
పెరంబలూర్, తమిళనాడు

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Tammaray Nimbuni
విజయపుర / బీజాపూర్, కర్ణాటక

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు + 2 ఇతర అంశాలలో నిపుణులు

Why Learn వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు?
 • వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక అంశాలపైనా పూర్తి అవగాహన

  స్థిరమైన మరియు లాభదాయకమైన వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించడానికి నీటి నిర్వహణ, వ్యాధుల నియంత్రణ మరియు ప్రభుత్వ పథకాల వినియోగంలో నైపుణ్యాలను పొందండి.

 • ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడం

  మీరు వ్యవసాయం ప్రారంభించడానికి సబ్సిడీ వనరులు మరియు ప్రభుత్వ మద్దతు కోసం ప్రధాన్ మంత్రి కృషి సించాయ్ యోజన (PMKSY) మరియు సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ వంటి ప్రభుత్వ పథకాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని పొందండి.

 • మీరు వ్యవసాయం ప్రారంభించడానికి సబ్సిడీ వనరులు మరియు ప్రభుత్వ మద్దతు కోసం ప్రధాన్ మంత్రి కృషి సించాయ్ యోజన (PMKSY) మరియు సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ వంటి ప్రభుత్వ పథకాలను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకోవడానికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని పొందండి.

  ffreedom app ద్వారా ప్రాక్టికల్ మరియు సమగ్రమైన అభ్యాసం

 • ఎండ్-టు-ఎండ్ సపోర్ట్ ఎకోసిస్టమ్

  ffreedom app మీకు ఒక మంచి వేదికను ఏర్పాటు చేసింది. అది ఏమిటంటే వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్న మీ తోటి రైతు మిత్రులతో సంబంధాలు ఏర్పరుచుకోవచ్చు. మా ffreedom app లో కోటి కి పైన వినియోగదారులు ఉన్న మార్కెట్ ప్లేస్ లో మీ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను అమ్ముకోవచ్చు మరియు వ్యవసాయం చేయడంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటె వన్-టూ-వన్ వీడియో కాల్ రూపంలో మా మార్గదర్శకుల నుండి మీ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు.

 • కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్ & నెట్‌వర్కింగ్

  ffreedom app లో వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతుల సంఘంతో కనెక్ట్ అవ్వండి మరియు ఒక్కరికీ ఒకరు మీ అనుభవాలను పంచుకోండి. అలాగే మీ వ్యవసాయ పద్ధతులను మెరుగుపరచడానికి మరియు మీ మార్కెట్ పరిధిని విస్తృతం చేసుకోవడానికి పరస్పరం సహకరించుకోండి.

 • ffreedom app కమిట్మెంట్

  ffreedom app లో ఉన్న ఫార్మింగ్ కోర్సుల ద్వారా మీరు మీ వ్యవసాయాన్ని ప్రారంభించడానికి అవసరమైన జ్ఞానాన్ని మరియు నైపుణ్యాలను పొందుతారు. మీ వ్యవసాయ పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవసరమైన సాగు పద్దతులను, నెట్‌వర్కింగ్, మార్కెటింగ్ పద్దతులతో పాటుగా మా మార్గదర్శకులు నుండి వీడియో కాల్ రూపంలో మార్గదర్శకాలను కూడా పొందవచ్చు.

ఇప్పుడే విడుదల చేయబడింది

రైతులకు పర్సనల్ ఫైనాన్స్

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు courses

We have 2 Courses in Telugu in this goal

వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు
వర్మీ కంపోస్ట్ కోర్స్ - ప్రతి 40 రోజులకు ఒకసారి ఆదాయం పొందండి!
₹599
₹1,039
42% డిస్కౌంట్
కోర్సును కొనండి @599
వ్యవసాయం యొక్క ప్రాథమిక వివరాలు
రైతులకు పర్సనల్ ఫైనాన్స్
₹799
₹1,173
32% డిస్కౌంట్
కోర్సును కొనండి @799
ఫ్రీడమ్ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి

భారతదేశం యొక్క నం.1 జీవనోపాధి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో 1+ కోట్ల మంది నమోదిత వినియోగదారుల సంఘంలో చేరండి

SMS ద్వారా యాప్ డౌన్‌లోడ్ లింక్‌ను పొందండి

ffreedom యాప్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి QR కోడ్‌ని స్కాన్ చేయండి